Annons

Ny studie: Vilken effekt har intelligent automation på människor och strategi?

SS&C Blue Prism heter en global ledare inom automatisering av robotprocesser (RPA) och intelligent automatisering. Bolaget har över 2 000 kunder i över 170 länder och inom 70 branschområden, 30% i Forbes Global 2 000, och skapar värde genom att frigöra miljontals timmars arbete.
I en färsk studie – gjord av Everest Group på uppdrag av Blue Prism – konkluderas att en organisation med högre grad av intelligent automation uppnår bättre resultat var väntat, men när toppskiktet av företagen i studien hade identifierats, ”spetsföretagen”, stod det klart att de företagen också hade högst avkastning på sina investeringar och presterade bäst utveckling både sett till omsättning, medarbetarnöjdhet och kundupplevelse jämfört med före automationsinvesteringarna.
– Den här studien visar vilken förändringskraft som finns i intelligent automation med avancerade funktioner. IA handlar om mycket mer än att få företag att arbeta snabbare och med lägre felfrekvens. Det handlar om att utnyttja den fulla potentialen i människorna på företaget. Det här belyser den strategiska och mänskliga effekten av intelligent automation och dess betydelse när företag utvecklas och växer, säger Susanna Berg, ”Customer Success Director” på SS&C Blue Prism.

Man konstaterar vidare att intresset för automation har vuxit bland företag och organisationer, som en förlängning av att dra mesta möjliga nytta av digitalisering. Mognadsgraden mellan olika organisationer skiljer sig dock fortfarande, vilket är bakgrunden till att Blue Prism undersökt vilka effekter olika grad av intelligent automation får på organisationerna.

Så sticker spetsföretagen ut
Studien Intelligent Automation (IA) Pinnacle Model, har alltså gjorts av Everest Group och jämför och analyserar resultaten för företag med olika nivåer av implementeringsmognad när det kommer till IA, intelligent automation. 

Alla företag i studien som investerade i automatisering såg vissa förbättringar, men spetsföretagen stack ut genom att välja att integrera avancerad IA-teknik på mer kvalificerade funktioner, som intelligent dokumenthantering, processutforskning och konversations-AI. Genom att kombinera andra tjänster med IA-teknik fick företagen ett betydligt bättre resultat, jämfört med företag med lägre grad av automatisering.

Förbättrad kundnöjdhet genom intelligent automation
Skillnaderna märktes både i ekonomiska värden som i mjukare, kulturella värden, som medarbetar- och kundnöjdhet. Spetsföretagen förbättrade tack vare intelligent automation sin kundnöjdhet med i genomsnitt 55 procent och medarbetarnöjdheten med 52 procent. Hälften av spetsföretagen förbättrade medarbetarnöjdheten med hela 60 procent eller mer. Bland övriga företag var det bara var tionde som lyckades med samma ökning. 

De operativa mätvärdena, som till exempel produktivitet, handläggningstider och regelefterlevnad, förbättrades också avsevärt, med 62 procent jämfört med innan införandet av intelligent automation. Omsättningen dubblades på i genomsnitt 2,5 år. Det visar tydligt vilken raketeffekt intelligent automation har för verksamheten. Och trots att spetsföretagen gjort större investeringar i intelligent automation än andra företag var avkastningen mer än dubbelt så stor som på företag med lägre grad av automation.

Telia sparar tid och kostnader genom intelligent automation
Ett av företagen som studerats är Telia som har sparat både kostnader och tid för personalen med hjälp av intelligent automation. De senaste åren har Telia i Finland sparat mer än 12 miljoner dollar med hjälp av IA och automatiserat fler än åtta miljoner manuella arbetstimmar. Dessutom har investeringarna inom IA lönat sig på mindre än nio månader. Enligt Telia är nyckeln till en framgångsrik förändringsledning mot en automatiserad verksamhet en öppen kommunikation inom organisationen där leveranschefer, som befinner sig närmast processen, har en stor roll i att rekommendera nya användningsområden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title