Annons

Ny undersökning från IFS: ”Många storföretag lever i förnekelse om hur länge störningarna i leveranskedjan ska pågå”

Maggie Slowic påpekar vidare att IFS-undersökningen visar att inom flera typer av störningar:

– Det kan vara allt ifrån likviditetsbrist till bristande marknadsflexibilitet, tror minst hälften av de tillfrågade att dessa kommer att ha upphört i slutet året. Det ser jag som osannolikt. 
Istället menar Slowic att, ”med de störningar vi har sett sedan pandemin behöver företag nu fokusera på att i stället skapa långsiktigt effektiva leveranskedjor, hitta ett sätt att adressera tänket kring en cirkulär ekonomi och utrusta sig med modern teknik som ger synlighet och kontroll över hela produktionskedjan.” 

Förlitar sig på tillfälliga lösningar
Rapporten belyser vilken påverkan de rådande leveransproblemen har på de stora företagen, och resultatet visar att för att hantera situationen, förlitar sig många på tillfälliga lösningar som påverkar den cirkulära ekonomin negativt. Att öka sina lagervolymer jämfört med tiden före pandemin är ett exempel på åtgärd som 66 procent av respondenterna uppger att de idag gör.
Sju av tio företag (70 procent) har också ökat antalet leverantörer av material eller produkter, och tre fjärdedelar (72 procent) har ökat andelen inhemska leverantörer. Det är åtgärder för att förändra sin leveranskedja så att risken för störningar minskar, men som tillsammans riskerar att ha negativ inverkan på företagets effektivitet, flexibilitet och kostnader.

 Rör sig i rätt riktning

Så, vad borde företagen göra för att effektivare hantera situationen?
I stället för att ta till kortsiktiga och mindre hållbara lösningar, borde företag tänka långsiktigt och fokusera på att stärka sin förmåga att överblicka och hantera leveranskedjan, menar IFS.

Men man konstaterar samtidigt att rapporten visar att det har börjat röra sig i rätt riktning: 37 procent av respondenterna ser hantering av leveranskedjan som en av topp tre prioriteringar som deras verksamhet planerar att lösa med tekniska investeringar.  

Bilden till vänster: IFS’s Maggie Slowic. Som långvarig industrianalytiker på IDC innan hon kom till IFS och klev in i rollen som global industri-direktör, har hon djupa insikter i ämnet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title