Annons

Ny Unit4-bot hjälper företag undvika kulturkrockar

Digitala assistenter kommer alltmer. Även om användningen än så länge är begränsad bl a relaterat till lösningarnas kapabiliteter, så är trenden framöver att de kommer att tas i bruk av allt fler.
Ett av företagen inom ERP-området är Unit4. Bolaget lanserade redan förra året boten Wanda och i förra veckans stora intervju med nye chefen för Unit4 i Sverige och Finland, Finn Fölling, menade han att lösningen har framtiden för sig, ”även om det tar lite tid innan användningen slår igenom”.
Idag går Unit4 vidare och lanserar en betaversion av en ny digital assistent som utvecklats för att öka produktiviteten genom att förhindra kulturella missförstånd i multinationella team. Betaversionen av den nya digitala assistenten, EasySpeak, bygger på ”Wanda-tekniken”.

Bakgrunden är följande: Multinationella team ger en mångsidig kunskapsbas och bidrar med nya förhållningssätt till affärsproblem, men det kan också uppstå kulturella hinder när anställda från olika länder samarbetar. Detta vill Unit4 förhindra.
Lösningen är den digitala assistenten Wanda EasySpeak som har testats bland internationella team på Unit4 och som bygger på Unit4s AI-assistent Wanda. Det är den första AI-drivna lösningen som fungerar på appar som Skype och Facebook Messenger, och användaren får notiser och förslag i realtid under onlinemöten.
– Effektiv kommunikation är avgörande för företag och det uppstår en risk när meddelanden missuppfattas, säger Stephan Sieber, VD på Unit4. Det som är vanligt och accepterat på jobbet i ett land kan vara annorlunda för en kollega i utlandet. Därför har vi utvecklat en lösning som känner igen dessa språkhinder och kulturella skillnader för att undvika missförstånd. Det är fantastiskt vad dagens teknik kan göra och detta är en milstolpe för företagsproduktiviteten!

Utnyttjar AI och Microsoft Azures språkteknik. Wanda använder sig av AI och Microsoft Azures språkigenkänningsteknik och har programmerats med tusentals antaganden om olika kulturer för att kunna analysera konversationer och varna mottagaren för eventuella missförstånd. I Storbritannien kan folk exempelvis säga ”det är intressant” trots att de egentligen avfärdar idén. Därför kan ”det är ett intressant förslag” betyda ”jag tycker du är knäpp”.
– Det är häftigt att Wanda med hjälp av maskinlärning kan lära sig att visa empati, säger Sieber. Även om det är i början av projektet så har vi kunnat se förbättrad produktivitet och testfasen har gått bra.

Driftlägen och funktioner i Wanda EasySpeak:

EasySpeak Reader – för att tolka betydelsen av e-post.
EasySpeak Listener – ger textmeddelanden till lyssnaren i realtid under en konversation.
EasySpeak Moderator – gör inhopp i realtid under ett konferenssamtal för att undvika missförstånd. Funktionen kan också be om ursäkt för bakgrundsbrus såsom skällande hundar.
Discrete Mode – notiser baserat på vad som sägs och hörs.
Intervention Mode – liknande funktion som ovan fast med en varning som uppmuntrar talaren att säga om sin mening för att bli tydligare eller trevligare.
Productivity Mode – EasySpeaker bedömer hur lång tid det kommer att ta innan en talare kommer till punkt baserat på kulturella normer och tidigare data om talaren.

Efter ett framgångsrikt pilotprojekt bland Unit4s anställda kommer företaget erbjuda Wanda EasySpeak även till andra företag.


Missa inte intervjun med Unit4s nye chef för Sverige och Finland!

ERP – Unit4s nye svenske CHEF: En riktig norsk FISKEHISTORIA!

Som rutinerad fritidsfiskare vet norrmannen Finn Fölling, ny chef för ERP-utvecklaren Unit4 i Sverige och Finland, vad som krävs för att få napp:
– Det gäller att hålla linan spänd, säger Fölling. Det är en bra symbolik också för hur jag ser på affärsverksamheten. Den som håller linan spänd jobbar hårt och kan förvänta sig att få ”napp”, alltså kunder som vill satsa på våra lösningar. Det är detta vi lever på och det ger oss resurser att utveckla mjukvaran. Lika klart som att den som aktiverar sig kan nå ett resultat, är det att den som inte gör det i princip är garanterad ett bottennapp.
Det är onekligen en intressant parallell och när vi ändå är inne på fiskeanalogin är den nye Unit4-basen också tydlig med att det fordras bra utrustning för att få goda fångster och det menar han att denna i Norden dominerande ERP-kraft har också har utvecklat… Klicka på rubriken ovan för att läsa.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title