Annons

Ny VD när Conscia tar sats mot nästa fas i tillväxtresan

Tidigare har Erik Bertman haft olika internationella ledande befattningar hos några av världens mest ansedda teknikvarumärken som Microsoft och Nokia
– Han är känd för sina exceptionella ledaregenskaper och sitt kundengagemang. Han har en meritlista med enastående affärsresultat och byggande av internationella teknikföretag. Detta tillsammans med hans passion för produkter och teknik är en perfekt matchning för Conscia. Vi är därför mycket glada över att Erik ansluter sig till oss för att leda Conscia på väg till nästa nivå, säger Morten Hübbe, styrelseordförande i Conscia.

STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
Parallellt med offentliggörandet av ny VD presenterar Conscia en stark prsredovisning.
Den gångna perioden har präglats av, skriver man, ”framgångsrikt strategiutförande, organisk tillväxt och förvärv har präglat Consciaresan hittills och företaget är på god väg i sin internationella expansion.”
Man notyerar vidare att den nuvarande situationen med covid-19 har ytterligare förstärkt flera av de underliggande megatrenderna som driver Conscias verksamhet, inklusive digitalisering, anslutning, nätverk, moln och hanterade tjänster.
– Både den totala omsättningen och EBITDA har under de senaste fyra räkenskapsåren ökat med mer än 30 % p.a. och vi ser fram emot att fortsätta denna resa i nästa fas, kommenterade Morten Hübbe årsredovisningen 2019/2020 som just har överlämnats till myndigheterna.

HÖJDPUNKTER FRÅN CONSCIA A/S ÅRSRAPPORT FÖR 2019/2020
(med koncernredovisning för Danmark, Nederländerna, Tyskland, Slovenien, Sverige och Norge):
• Stark omsättningstillväxt på 18 % med en total intäkt på 2,3 miljarder danska kronor.
• Resultat och normaliserad EBITDA ökade med 30 % till 266 miljoner danska kronor under räkenskapsåret, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 11,6% (förbättring med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år).
• Som en del av sin strategi att bygga en ledande europeisk aktör inom cybersäkerhet, IT-infrastruktur och hanterade tjänster har Conscia under de senaste åren gjort ett antal förvärv för att expandera geografiskt, senast xevIT i Tyskland, Secoa i Sverige, Damecon i Nederländerna, liksom NetIT och Credocom i Danmark.
• Det genomsnittliga antalet anställda ökade med ytterligare 178 personer under räkenskapsåret och förväntas vara cirka 800 under innevarande räkenskapsår.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title