Annons

Nya 2022-versionen av ProgeCAD: ”Viktigt att uppgradera om du ska gå över till Windows 11”

Här kommer en presentation av en del av nyheterna i den nya 2022-version, som f ö är byggd på den senaste CAD-motorn i Intellicad 10.1:
Dynamisk inmatning när du redigerar med handtag
Att redigera med handtag har blivit ännu lättare och snabbare med de nya dynamiska inmatningarna. Beroende på objekt och typ av redigering visas t.ex. fält för totallängd eller förlängning. Växla mellan de olika inmatningsfälten med tabb-tangenten.

Geolokalisering med interaktiv karta från Microsoft Bing
Geografisk platsinformation kan kopplas till en ritningsfil genom att fånga en del av en online-karta från Microsoft’s Bing och koppla till ett objekt som en kartbild och bädda in i ritningen. Du får också nya lättanvända anpassade menyer och ribbon medan du jobbar med din karta.
Skapa och redigera tabeller enklare
AutoCAD-liknande på-plats-redigering, numeriska rader och alfabetiska kolumner. Ny ribbon gör det enklare att jobba med och redigera tabellerna.

Autodesk Revit 2021 Importera/Koppla
Stöd för det senaste Revit-fil formatet. Importera eller koppla filer från Autodesk Revit 2021.
Förbättrad hantering av dynamiska block
Det finns nya alternativ för när du infogar dynamiska block skapade i andra CAD-program.
Trädetaljer, Stål- och Standardprofiler
Alla profiler finns nu också tillgängliga i 3D.
AutoCAD-liknande handtag för solidredigering
Använd handtag för att ändra storlek och utseende på dina 3D-solider och när du extruderar ytor.

Mjuk övergång
Snabb mjuk övergång mellan dina vyer med animation när du panorerar, zoomar eller byter vyer.
Förbättrad Matris
Nya matrishandtag underlättar när du ska t.ex. öka antalet rader eller kolumner.

”Knuffa”-funktion
Detta är en funktion som kan användas för att flytta objekt genom att hålla nere CTRL-tangenten och använda pilarna på tangentbordet. Objektet kommer att flyttas med små steg i den valda riktningen.

Nya kommandon:
SHEETSET – Bladsättshanteraren

Bladsättshanteraren organiserar, visar och hanterar bladuppsättningar som är en namngiven samling av ritningsblad. Varje blad i ett bladsätt är en layout i en ritningsfil (DWG). Underlättar mycket för stora projekt med många vyer, layouter och flera personer som jobbar i samma projekt.
IMPORT
Importera 2D- och 3D-punkter från t.ex. lantmätare med specificerade koordinater från en .txt eller .csv fil till en ritning. Punkterna kan importeras som separata punkter eller som brytpunkter på en polylinje eller kurva.
BAKGRUND
Definierar typ, färg, toning och positionen för bakgrunden i dina namngivna vyer.
TOTALAREA
Totalarea beräknar den totala arean för valda slutna objekt.
ATTSYNC
Utför attributändringar i en blockdefinition till alla blockreferenser
Nytt perspektivläge
Förbättrad perspektivhantering och handtag i perspektivvyer.
Förbättrad texthantering
• Nytt alternativ för ”Genomstruken” text
• Funktion för att infoga ”endast text” när du klistrar in special.
• Funktion för att rensa formatering
• Textsymboler för Subscript (nedsänkt) och Superscript (upphöjt) har lagts till
• Ny dialogruta för textstycken
Grupphantering
GROUP EDIT är en funktion för att lägga till eller ta bort objekt i grupper samt döpa om grupper. Nya grupphandtag, förbättrar visualiseringen av grupper.
SVIMPORT/SVEXPORT
Importerar och exporterar alla variabler i progeCAD.

Användargränssnittet (utseendet):
Ny Startsida

Startsidan har fått ett nytt och renare utseende för att ge enklare tillgång till de olika saker som du vanligtvis behöver när du startar programmet. Det inkluderar tillgång till ritningsmallar, senaste öppnade ritningsfilerna samt olika online-resurser.
Sök i dialogrutorna för Alternativ och Ritningsinställningar
Skriv in namnet på ett alternativ och hitta automatiskt kontrollerna för det i dialogrutan. Funktionen snabbar upp dina inställningar.
Ny dialogruta för vyhantering
Vyhanteraren har fått en ny dialogruta med dynamisk inmatning för att ange en vybakgrund, perspektiv, linslängd, klippning och mycket mer.
TPNAVIGATE
Visar specificerad verktygspalett eller palettgrupp. Förbättrad anpassning av användargränssnittet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title