Annons

Nya ABB-robotar vässar hastighet och flexibilitet för batterihantering vid ELFORDONSTILLVERKNING

IRB 5710 och 5720 finns i åtta varianter och ger en rad olika alternativ med nyttolaster från 70 till 180 kg och en räckvidd på 2,3 till 3 meter. Tillsammans lämpar sig de båda robotfamiljerna för ett stort antal produktionsuppgifter, däribland materialhantering, maskinbetjäning och montering, liksom specifika funktioner inom elfordonstillverkning som plockning och placering av batterimoduler, högprecisionsmontering och reservdelshantering. Fördelarna med robotarna innebär att de också är idealiska för användning inom formgjutning av plast, metallgjutning, rengöring och spruttillämpningar. 

ANPASSNINGSBARA PRODUKTIONSLINJER
– Övergången från fordon med förbränningsmotor till elfordon handlar i synnerhet om att driva en ökad efterfrågan på snabba, anpassningsbara produktionslinjer. Elfordonsdesign kan ofta vara mycket komplex och komponenter som batterier och halvledarmoduler kan vara mycket tunga eller extremt ömtåliga. Denna efterfrågan innebär att det behövs lösningar som kan erbjuda maximal precision och repeterbarhet för att undvika produktionsfel, tillägger Reger.
Han konstaterar vidare att båda robotfamiljerna drivs av ABBs nya styrenhet OmniCoreTM V250XT, det senaste tillskottet till styrenhetsfamiljen OmniCore.
Styrenheten OmniCore V250XT använder sig av den svensk-schweiziska industrijättens teknik för rörelsestyrning TrueMove och QuickMove, vilka möjliggör för robotarna IRB 5710 och IRB 5720 att erbjuda klassledande hastighet. Detta ger i sin tur förbättrad produktionskapacitet med kortare tillverkningstider. IRB 5710 och IRB 5720 är med den utmärkta positionsrepeterbarheten (0,04-0,05 mm), banrepeterbarheten (0,1-0,14 mm) och bannoggrannheten (1-1,2 mm) mer exakta än övriga robotar i klassen, vilket innebär att de kan leverera högsta tillverkningskvalitet. 

SKYDD MOT KABELSLITAGE
ABBs LeanID Integrated DressPack ger ytterligare skydd mot skador och kabelslitage i och med att processkablarna dras inuti robotens överarm och längs handleden istället för externt. Det innebär att man slipper svängande kablar och det ger skydd mot värme och kollisioner, en vanlig orsak till behov av robotunderhåll. Detta kan minska stilleståndstiderna och underhållskostnaderna och förlänga robotarnas livslängd med flera år. LeanID gör det också enklare att programmera och simulera med förutsägbara kabelrörelser i ABBs offlineprogrammerings- och simuleringsprogramvara RobotStudio.

Båda robotfamiljerna har flera monteringsalternativ, inklusive golv, vinklat, inverterat och semi-shelf för maximal flexibilitet på produktionsdesignen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title