Annons

Nya Creo+ och version 10 lyfter … och nu tar PTC sin CAD-klassiker till molnet som SaaS-lösning

Maj månad är fullt av stora globala användarevent inom både PLM och ERP. Men ett av de mer spännande är PLM-utvecklarens, PTC, ThingWorx Live-sammandragning i Boston under den gångna veckan. Skälen är flera; bolaget är inne i en mycket kreativ och faktiskt omdanande period där man nu steg för steg börjar få ut stora delar av potentialen som följt av ett intensivt utvecklingsarbete och integrationen av en rad under de senaste åren gjorda företags-, lösnings- och teknologi-köp. Inte minst tänker man på allt sånt som dels relaterar till SaaS (Software-as-a-Service/produkter som tjänst), CAD och PLM i molnet, och dels nya bitar inom SLM (Service Max-rörelsen inom Service Lifecycle Management), och ALM (mjukvarudesign och integration som kom med Intland Software-förvärvet). Tillsammans med ett steg för steg utbyggt cPDm-backbone som Windchill, som kopplats ihop med ThingWorx och Vuforia på AR-sidan; med moln-CAD-lösningen Onshape som mer och mer fylls på med nya CAx-kapabiliteter och ARENA PLM-plattformen, allt förpackat i ATLAS-paketet, börjar bolagets programportfölj se allt fullödigare ut.
Lägger man till detta framstegen på de tillverkningskopplade teknologiområdena genom det djupare samarbetet med Rockwell inom fabriksautomation, är det inte orimligt att den skapelse som PTC-basen Jim Heppelmann och hans medarbetare satt ihop på allvar fått allt nervösare sidoblickar från konkurrenter som Siemens Digital Industries och Dassault Systemes.
En av veckans stora nyheter från Boston och ThingWorx Live 2023-användarkonferensen var hur som helst den om nya versionen av CAD-klassikern Creo, Creo+. Denna ligger väl i linje med den utveckling som skissats på ovan. Creo+ finns nu sålunda som en tjänst (SaaS). Samtidigt lanserar PTC denna lösning för datorstödd design (CAD) i sin tionde version. Så, vilka är de stora fördelarna med det som PTC nu lägger upp på bordet, eller kanske ska man säga molnet?

Allmänt ska sägas att Creo+ kombinerar den beprövade funktionaliteten hos den ”gamla vanliga” Creo-mjukvaran. Men med nya molnbaserade verktyg finns flera bitar som förbättrar designsamarbetet och förenklar CAD-administrationen.
Genom att programmet bygger på de kraftfulla funktionerna hos Creo för sånt som modellbaserad definition (MBD), simuleringsdriven design och avancerad tillverkning, inkluderar Creo+ en rad verktyg för samverkan i realtid, som gör det möjligt för flera team-medlemmar att granska, utforska och redigera produktdesigner.

Just MBD-sidan har det ju talats mycket om de senaste åren och utnyttjandet av lösningar för detta blir allt vanligare. PTC har i detta tillhandahållit kraftfulla modellbaserade definitionsverktyg och Creo 10 bygger på denna grund med bra uppdateringar av annoteringar i 3D-modellen och förbättrad användbarhet, produktivitet och överensstämmelse med standarder.
Creo 10s modellbaserade definitions-uppdateringar inkluderar förbättrad användbarhet, produktivitet och överensstämmelse med standarder. Fler detaljer är:
* Relaterade symboler och ytfinish till andra kommentarer
* Strömlinjeformade GD&T-arbetsflöden, med förbättrad efterlevnad av standarder
* Förbättrad EZ Tolerance användbarhet och rapportering


Creo+ inkluderar även applikationen PTC Control Center, som drivs av PTC Atlas SaaS-plattformen, som möjliggör enkel distribution och hantering av mjukvarulicenser för molnbaserade verktyg.

Modellbaserad definition (MBD) har vässats i Creo 10. I flera år har Creo tillhandahållit kraftfulla modellbaserade definitionsverktyg, Creo 10 bygger på denna grund med bra uppdateringar av annoteringar i 3D-modellen och förbättrad användbarhet, produktivitet och överensstämmelse med standarder.

”Lösningar som påskyndar utvecklingsprocessen”
Effekterna med den nya plusversionen är mycket kraftfulla, hävdar Creo-chefen, Brian Thompson:
– Med Creo+ kommer våra kunder att kunna designa snabbare, enklare och mer samarbets-anpassat än någonsin tidigare, säger han och tillägger: ”Vi har kombinerat de marknadsledande designmöjligheterna hos Creo med produktivitetsfördelar som bara kan uppnås genom molnets kraft. Nu kan Creo+-användare samarbeta om samma design samtidigt med interna och externa partners, vilket hjälper till att påskynda utvecklingsprocessen och minska omgörningar av designen. Releasen av Creo+ är en viktig milstolpe för våra kunder, för PTC och för hela CAD-branschen.”

Elektrifiering håller på att bli ett nyckelinitiativ för många branscher. I Creo 10 speglas detta bl a i att man har nya och förbättrade designverktyg som vässar skapande, hantering, samverkan om och återanvändning av ledningsbitarna. ECAD-kapaciteten har också utökats. Creo 10 har ett nytt dedikerat kabelträd. Uppdateringarna av elektriska designfunktioner inkluderar sånt som:
* Ett nytt kabelträd, med förbättrade vyer, sökningar, frågor och filter
* Verktyg för import av pastamasker och enklare hantering av hålparametrar för bättre integration, samarbete och synlighet av PCB i M-CAD-design

Administratörer kan distribuera och uppdatera Creo från en enda desktop
Vi ska titta vidare på några punkter som framhävs i pressmaterialet kring Creo+ – användarna har tillgång till:
Verktyg för samverkan i realtid och skapande av objektskopior för parallellt samarbete (”Branching-verktyg”): Team kan samarbeta i realtid för att granska, utforska och redigera produktdesigner med hjälp av en dedikerad arbetsyta med valfritt antal personer. Detta driver tidig design-feedback från tillverkning, leverantörer och andra intressenter, samtidigt som det främjar parallell snarare än sekventiell design. Lättanvända ”branching-verktyg” ger synlighet till prospekteringsaktiviteter, och när de är klara kan dessa prospekteringsgrenar slås samman tillbaka till huvuddesignen.

Simuleringsdriven design och generativ design:
Med lanseringen av Creo 10 fortsätter PTC att förbättra simuleringsdriven design och generativ design. Den helt nya Creo Ansys Simulation Advanced analyserar icke-linjär kontakt och material, med kombinerad termisk och strukturell analys. Annat är att Creo Simulation Live innehåller nu alternativ för kontaktsimulering och förbättrade alternativ för flytande och strukturella resultat. Creo Flow Analysis och Creo Simulation har förbättrats med bättre animering respektive stöd för flera kroppar.
Dessutom har generativ design också förbättrats med nya funktioner inklusive rotationssymmetri, masspunkts-begränsningar och fjärrbelastningar.
Sammanfattningsvis:
* Förbättrad Creo Simulation Live-kontakter och resultatalternativ
* Nya Creo Ansys Simulation Advanced möjliggör kombinerade strukturella och termiska studier och inkluderar stöd för icke-linjära kontakter och material
* Creo Flow Analysis med förbättrade strömlinjer och animering
* Creo Simulate-stöd för flera kroppar
* Generativ design förbättrad med rotationssymmetri, masspunktsbegränsningar och fjärrbelastningar

PTC Control Center: Administratörer kan distribuera och uppdatera Creo+ över hela organisationen från en enda desktop, vilket minimerar tiden för installation, konfigurering och uppdatering av programvaran. Creo+ gör det möjligt för användare att bli mer effektiva när de tilldelar och distribuerar namngivna licenser och anpassar licenser efter användarkrav. PTC Control Center är tillgängligt med ett enkelt molnbaserat gränssnitt.

Creo+ är helt uppåt-kompatibel från lokalt installerade versioner av Creo och bygger på samma kärnteknologi som Creo, så ingen datatranslation behövs.

Creo 10 innehåller en mängd förbättringar när det gäller multikroppar för att lättare kunna organisera, ordna om och förstå designens syfte. För att öka produktiviteten finns det förbättringar av delmodellerings-verktyg som Hole, Pattern, Sketcher och Surfacing. Och interaktion med modellträd är ännu enklare med många användbarhets-förbättringar för att enkelt organisera, ordna om och förstå designens syfte.

Release 10 av ”vanliga” Creo på banan
Förutom releasen av Creo+ tillkännagav PTC den samtidiga releasen av Creo 10. Med Creo 10 kan användare nu designa och simulera med kompositmaterial för lättare produkter som bibehåller styrka och hållbarhet. Dessutom introducerar Creo 10 Ansys-driven termisk spänning, samt icke-linjära material och kontaktsimulering, vilket avsevärt breddar antalet möjliga simuleringsdrivna användarfall i Creo.

Creo+ inkluderar alla funktioner i Creo 10.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title