Annons

CAE – Framgång för Modelon: ESI integrerar Modelicabibliotek

Att behärska systemkomplexitet är en av hemligheterna bakom framgångsrikt digitalt utvecklingsarbete. Bilar, flygplan, energilösningar, industriella maskinutrustningar är bara några exempel på områden med ett närmast explosivt växande systeminnehåll. Men hur får man produkternas system av system att fungera ihop? Det är en nyckelfråga och det är här svenska CAE- och simuleringsutvecklarens, Modelon, mjukvaror kommer in i bilden. Deras Dymolaplattform ger en sammanställd bild av komplexa interaktioner mellan system genom hela design- och utvecklingsprocessen.
Det begrepp man främst förknippar med bolaget är ”model-based systems engineering”. Baserat på öppna standarder erbjuder man i detta verktyg och sitt Modelicabaserade modellbibliotek för simulering och optimering som stöder konstruktion av virtuella produkter.
Attraktionskraften i Modelons lösningar är också stor. Generellt har man under många år varit en strategiskt viktig följeslagare till PLM-utvecklaren Dassault Systemes, men det finns och tillkommer flera partners som vill integrera Modelonkapabiliteter i sina lösningar. Det senaste exemplet är franska ESI Group, som producerar virtual prototyping-mjukvaror och -tjänster för tillverkningsområdet. Företagets dotterbolag, ESI ITI, specialicerade på just modellbaserad simulering, har i dagarna ingått ett samarbetsavtal med Modelon. Detta går ut på att man ska integrera Modelons Modelicabaserade bibliotek i ESIs SimulationX, vilket är en mjukvaruplattform för multifysiksimulering.

Som ett första steg ska den kommande versionen av ESIs SimulationX 3.9.3 innehålla Modelons bränslesystembibliotek, ”Fuel System Library”, som är dedikerad till flygindustrin. Genom det nya biblioteket kan man simulera och förutsäga systembeteendet för olika driftlägen och flygförhållanden i tidiga skedet av utvecklingsarbetet.

Effektivare design- och simuleringseffekter. Modelonchefen, Magnus Gäfvert, är entusiastisk över det nya partnerskapet med ESI:

Modelonchefen Magnus Gäfvert.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna ESIs SimulationX till den växande listan över plattformar som utnyttjar vår beprövade och funktionsrika serie av Modelica-baserade bibliotek, säger han och tillägger att man är, ”övertygade om att integrationen och partnerskapet kommer att göra det möjligt för SimulationX-användare att effektivisera sina design- och simuleringsprocesser.”
Han påpekar också att målet är att erbjuda omfattande lösningar till alla branscher, men att detta första fokus på flygindustrin kommer att vara avgörande för att andra ESI-kunder kommer att vilja utnyttja lösningarnas styrka för att vässa sina produkter.

Bygger på Modelicaspråket. Modelons mjukvarulösningar bygger som sagt på det öppna programspråket Modelica. Detta utvecklades av svenske Hilding Elmqvist. Till saken hör också att Modelica länge har stötts av Dassault för komplex systemutveckling inom ramen för den franska PLM-utvecklarens flaggskeppsprodukt CATIA. En poäng i sammanhanget är att detta modelleringsspråk låter ingenjörerna återanvända och byta dynamiska och mekatroniska systemmodeller genom olika program.
– Genom att vi nu kan lägga till Modelons bibliotek till den stora samlingen av befintliga SimulationX-bibliotek får våra användare den troligen största modellbasen för systemsimulering, säger Andreas Uhlig, chef för ESI Group. Detta betyder också att den globala communityn av Modelonkunder nu kan dra nytta av SimulationX-plattformen, vilket inte bara är bra för oss utan också genrellt innebär Modelicastandarden främjas och uppmuntrar till smarta lösningar för systemdesign, validering, test och drift.

Modelons bränslesystembibliotek, The Fuel Library 4.0, i Dymola.

Robusta numeriska modeller. När det gäller det ovan nämnda bränslesystemsbiblioteket, ”The Fuel System Library”, som ska implementeras i SimulationX 3.9.3, bidrar det till att produktutvecklarna kan utforma flygbränslesystem med realtidsbaserade modeller, inklusive gravitations- och geometriska effekter samt luftbränsleblandningar. Biblioteket är avsett för analys och verifiering av systemets beteende under olika dynamiska driftslägen och flygförhållanden.

The Fuel System Library kan generellt beskrivas som ett mångsidigt verktyg för system- och komponentutveckling och möjliggör bedömningar av systemets prestanda och övergående egenskaper. Modellerna är konstruerade för att vara effektiva och numeriskt robusta och kan därför hantera komplexa, storskaliga system. Komponentmodeller inkluderar ejektorer, pumpar, tankar, ventiler och rör.
Vidare tillåter bränslesystemsbiblioteket att man skapar geometriska, realtidsbara modeller med alla nivåer av tyngd och acceleration för att uppnå noggranna förutsägelser om hela flygsystemet. Biblioteket har en konfigurerbar detaljnivå för snabbare simuleringar och lämplig komplexitet, till exempel möjligheten att slå på eller av termiska (värme) effekter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title