Annons

Nye Autodeskchefen satsar på
den gröna knappens strategi

För nye Autodeskchefen, Andrew Anagnost, var gårdagens keynote under användareventet Autodesk University i Las Vegas premiär i den nya rollen som CEO och president för detta världens dominerande CAD-bolag. Han talade förstås en hel del om det nya Autodesk han vill skapa, ett företag med enkla men kapabla lösningar på komplexa saker. Det hela symboliserades med en enda stor grön ”knapp”. Detta i konstrast mot komplexa lösningar med massor av knappar. Symboliken är talande och påminner om bolagets CTOs, Jeff Kowalskis, berömda tal från scenen i Las Vegas för två år sedan när han presenterade bolagets tankar kring generativ design. Detta innebär bl a att datorprogrammet ”själv” - autonomt är väl dagens mest relevanta begrepp - sköter komplexiteten och tar fram den mest optimala lösningen, som i detta fall handlade om en bärande avdelare/vägg i ett Airbusplan. Man anger bara den yttre konturen och de krafter som avdelaren/väggen måste klara. Sen gör programmet, den generativa lösningen, själv de simuleringar och konstruktioner som krävs för att möta de krafter den kan utsättas för i flygplanet under en flight. Resultatet kan måhända se konstigt ut, med gridmönster som inte liknar något som en mänsklig konstruktör hade skapat. MEN den klarar hållfasthetskraven och latticemönstret går att tillverka med hjälp av 3D-printing. Tilläggas kan att den framtagna avdelaren senare klarade Airbus tuffa fysiska tester.

Det ligger förstås i sakens natur att en ny ledare för ett företag avger en ideologisk förklaring och ”den gröna knappen” står för precis den form av enkelhet som nu ska bli ledstjärnan i bolagets produktutveckling. ”A one button application”, så att säga. Samtidigt som han påminner om de vägar som pekats ut av Autodesks CTO, Kowalski, och på så vis skapar en röd tråd; en historisk koppling. Det som händer nu är en förlängning, ett naturligt nästa steg i bolagets intentioner att tillhandahålla lösningar som alla kan använda: ”CAD and PLM to the masses”.

Enkelhet ett måste. Nu ska man vara klar över att få saker inom överskådlig framtid kommer att kunna lösas av en enda knapptryckning. I alla fall inte om vi talar om något så när komplexa produkter. Men att ha knappen framför ögonen när man skapar något nytt blir en effektiv påminnelse om vilken underliggande strävan man bör ha i sitt utvecklingsarbete.

Klart är också att enkelhet är ett måste för att möta den tid vi trätt in i: Digitaliseringen era. Data är IT-samhällets olja. Vi skapar data överallt. Enorma volymer data, som produceras av människor, programvaror och fysiska produkter. Vi kan samla in data om kort sagt alla aspekter av vår värld och använda dessa data för att automatisera produkter och beslutsfattande. Men för detta behövs smarta algoritmer, manifesterade i kapabla mjukvaror. Det går inte, menade Anagnost, för en vanlig människa att hålla reda på dessa enorma volymer.

Bosch och Van Wijnen. Men idag då, hur ser det för Autodesk? Andrew Anagnost beskrev läget med hjälp av två casepresentatörer på scenen i Las Vegas för att visa hur dessa dataströmmar och de allra senaste verktygen i kombination förändrar världen runt omkring oss. Dels holländska byggfirman Van Wijnen som berättade om hur förändringarna slagit igenom på en byggarbetsplats och deras resa där man lärt sig från tillverkningsindustrin och nu utvecklat ett modulärt tillvägagångssätt för bostadsbyggande. Det flesta beslut i både konstruktion och byggprocessen är datorstyrda.

Det andra exemplet var från Bosch, som berättade om hur ”Bosch Mondeville-projektet” stöder framgångsrika företag för att få ut innovativa produkter på marknaden på 50% kortare tid och med betydligt mindre ansträngningar än i dagsläget. Man visade bl a en monteringslinje som den såg ut igår och hur den ser ut idag. Skillnaden är påtaglig. Nu är den helt automatiserad och kopplad till leverantörer, entreprenörer och kunder. Den stöder varianthantering för massanpassning och optimerar tillverkningskostnaden.

Den gröna knappens strategi. På sista raden kokade Anagnosts framställning ner till att nya teknologier skapar nya möjligheter, samtidigt som den kräver nya kompetenser. Vi lever i en datadriven värld och det är bara att titta runt omkring sig för att se hur dagens mest framgångsrika företag använder data för att förbättra allt de gör.

Långt ifrån alla är där ännu, men resan mot digitalisering har påbörjats och precis som ofta är fallet i dagens tillverkningsindustrier kommer allt fler bolag, inte minst då på byggsidan, att förr eller senare digitaliseras. Anagnost vill att det ska ske förr och under hans ledning tänker bolaget ta fram precis de verktyg som behövs. ”Den gröna knappens strategi…”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title