Annons

Nyregistreringen av bilar upp med 39 procent i september

Om konjunkturnedgången som många bedömare talar om är igång så märks det ännu inte på nybilregistreringsstatistiken för september. Under månaden nyregistrerades nämligen 27 728 personbilar. Det är en ökning med 39,4 procent jämfört med september månad föregående år, enligt myndigheten Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
Baksidan av statistiken är dock att hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 11,9 procent jämfört med samma period föregående år.
Främsta anledningen till den kraftiga uppgången av framförallt nyregistreringar under det senaste kvartalet är införandet av bonus malus den 1 juli 2018. Detta innebar att stora volymer bilar nyregistrerades i juni månad 2018 varefter väldigt få bilar registrerades under de närmaste månaderna efteråt.

Men åter till septembersiffrorna. Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 15,2 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 26,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 4,3 procent jämfört med september föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Fler personbilar avregistrerades än nyregistrerades
Av de nyregistrerade bilarna var 26 973 av årsmodell 2017 eller senare och 755 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 28 569 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 841 fordon.
Knappt 66 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetalj-handeln svarade för knappt 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Lastbilsregistreringarna upp 35,5 procent
De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 460 under september, vilket är en ökning med 35,5 procent jämfört med september året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 890, en ökning med 43,5 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 570. Det var en minskning med knappt 2 procent jämfört med september 2018.

El- och laddhybrider på väg uppåt
Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar alltså minskat med 11,9 procent jämfört med samma period föregående år.
Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 85 501. Det är en minskning med 24,0 procent jämfört med samma period föregående år.
Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 20,6 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,8 procent under samma period 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title