Annons

Nytt avtal mellan storkonsulten Atos och Siemens ger lågkod-plattformen Mendix en ny kraftinjektion

Med detta avtal i ryggen menar sig Atos via  Mendix lågkodsplattform kunna driva vad man kallar, ”hyperautomatisering och koldioxidutsläppstyrning i företag.
På tal om partnerskapet kommenterade Rakesh Khanna, Head of Digital på Atos, det så här:
– Som vi verkar inom dagens snabba digitala landskap, kommer detta partnerskap att tillåta oss att dra nytta av Mendix för att erbjuda unika tjänster som snabbt anpassar sig och svarar upp till våra kunders marknadsförändringar och möjligheter. Vi är övertygade om att denna förlängning av vårt befintliga partnerskap med Siemens kommer att stärka vårt gemensamma engagemang för att skapa innovativa lösningar för företag som vill påskynda sina digitala transformationsinitiativ.

Att Khanna hävdar att man kommer att bidra till att påskynda digitaliseringen inom tillverkning, detaljhandel, offentlig sektor, telekommunikation och finansiella tjänster, behöver faktiskt den som sett vad man kan göra med Mendix inte tvivla på.
Atos har med sin omfattande globala kundbas precis den mylla som kan ge ”spridningen” av Mendix en ”boost”, som f ö också underbygger det momentum Siemens-basen Tony Hemmelgarn talade om under bolagets nyligen genomförda media- och analytikerkonferens.

Mendix-mjukvaran ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik på verkstadsgolvet”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas.

Hur fungerar Mendix?
Innan vi går vidare ska vi i korthet titta på hur upplägget som utvecklats av Mendix ser ut.
Först och främst ska sägas att uttrycket ”lågkod” kan vara lite missvisande och uppfattas som en ”simpel” lösning som inte klarar komplexitet. I själva verket är precis tvärtom. Komplexiteten ligger under ytan och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad applikation – eller ”app” som är det vanliga uttrycket idag, bygga en instrumentbräda –  en ”dashboard”.
Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik på verkstadsgolvet”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Lösningen knyter alltså ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning: CAD-flaggskeppet NX, simuleringslösningen Simcenter, BOMar på PLM-plattformen Teamcenter eller tillverkningshanteringsupplägg från Tecnomatix (Siemens’ DM-lösning, Digital Manufacturing) är bara några exempel.

Ger insikter i hela värdekedjan
Men det stannar inte där, med Mendix kan man ta beslut som bygger på insikter från hela kedjan. Man kan monitorera, alerta, titta på 3D-assemblies, variantkonfigurationer, systemupplägg, utlösa prediktiva underhållsåtgärder, skapa arbetsflöden och plocka data från andra utvecklares mjukvaror som finns i produktionsapparaten.
Det behöver sålunda inte ens vara Siemensprodukter i konfigurationen av ingående enheter. Mendix-plattformen kan via färdiga konnektorer och med ”out-of-the-box-upplägg” koppla även till andra utvecklares mjukvaror, t ex SAP på ERP-sidan, IBMs underhållsmjukvara Maximo på maintenance-området eller ANSYS på simuleringssidan, etc.
När det gäller t ex SAP, skapar man via ”drag’n’drop” en koppling direkt till den aktuella SAP-modulen. Eftersom kopplingen inte är en replikering av data, utan bygger på en kontinuerligt uppdaterad länk, blir de data som matas in till ”dashboarden”, instrumentbrädan, alltid de senaste och de mest aktuella.

Attraktivt marknadserbjudande
Alla de här bitarna är förstås mycket attraktivt att kunna erbjuda marknaden, vilket ligger bakom Atos tankar om hur Mendix kan användas. Medan företag fortsätter att genomgå snabba omvandlingar när de digitaliserar affärsprocesser och verksamheter, behöver de involverade, växande ekonomiska sektorerna och industrierna IT-lösningar som effektiviserar effektivitet, optimerar resurser och ökar intäkterna.
I detta kommer Atos att utnyttja Mendix-plattformen för att för att stärka sin industriella expertis och kapacitet.
”Partnerskapet kommer att göra det möjligt för organisationer att maximera potentialen med lågkodstillämpningar för att stödja nya användarbehov av snabba och moderna tjänster inom tillverkning, detaljhandel, offentlig sektor, telekommunikation och finansiella tjänster,” skriver man i pressmaterialet kring partnerskapet, och tillägger: ”Med hjälp av lågkod-plattformen Mendix kan Atos-kunder nu lansera komplexa, affärsorienterade digitala initiativ utan oöverkomliga investeringar i omfattande teknisk kapacitet och expertis.”

Accelererar digital avkolning
Men hur kommer den i ingressen omtalade avkolningen –  ”minskade CO2-utsläpp” – in i handlingen? Saken är den att Atos anser sig inom ramen för sitt uppdrag gentemot marknaden, ”bidra till att tänja på gränserna för vetenskaplig och teknisk excellens för att säkerställa att dess partners och kunder kan växa och parallellt utveckla hållbarhetsfunktioner i en digitalt säker informationsmiljö.”

Mer konkret menar man alltså i detta att Mendix-plattformen när den integreras med befintliga komponenter kan konfigureras på ett sätt som bygger upp en cirkulär ekonomi för mjukvaruutveckling. Genom att göra det möjligt för organisationer att uppgradera sina tjänster, en applikation i taget, minskar det behovet av infrastrukturöversyn, vilket effektivt gör det möjligt för organisationer att göra mer med mindre.
Mendix-plattformen är inbyggd i molnet och tillåter ”containeriserade” applikationer. Detta gör det möjligt för organisationer att distribuera var som helst och skala sina appar till valfri storlek utan omdesign.
Med lågkodsplattformen Mendix kan Atos stödja sina kunder att utveckla applikationer med låga utsläpp och därmed bidra till att minska deras koldioxidavtryck.

”Digital teknik kan minska de globala CO2-utsläppen med 15 procent”
Som ”bevis” för dessa teser pekar man på dokumentet ”Exponential Climate Action Roadmap”, som lagts fram av World Economic Forum. Enligt detta kan digital teknik bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen med upp till 15 procent – eller en tredjedel av den 50-procentigas minskning som krävs till 2030 – genom digitala lösningar inom energi, tillverkning, jordbruk, transporter och trafikledning.  
Genom det nya avtalet kommer Atos och Mendix att förse dessa industrier med lösningar som omedelbart stödjer deras behov av att styra koldioxidutsläpp mot lägre nivåer. Och Atos bygger redan branschspecifika lösningar baserade på Mendix-plattformen för att övervaka, rapportera och spåra energiförbrukning och koldioxidutsläpp i realtid på 1 800 platser globalt.

Använder lågkod för att driva äldre system till en digital-först ekonomi
– Vi är glada över att kunna bygga vidare på Siemens långvariga relation med Atos och skapa värdefulla tjänster som ytterligare kommer att stödja hyperautomatisering och dekarbonisering i företag. Med en stark bakgrund inom applikationsmodernisering har Atos expertis att upprätta en tydlig färdplan för att modernisera äldre applikationer och system. Detta är avgörande för företag som vill bygga om eller byta ut sina gamla system. Vår lågkodsplattform och Atos expertis är perfekt lämpade för att påskynda den transformationen, säger Tim Srock, VD, Mendix, och fortsätter:
– Genom detta partnerskapet med Mendix kommer Atos att hjälpa organisationer att effektivisera processer, vilket minskar den totala kostnaden och tiden som krävs för att ändra eller förbättra sina applikationsutvecklingssystem.”

Avtalet innebär slutligen att Atos får licens att sälja Mendix lågkodsplattform i flera regioner där Atos har ett gemensamt affärssamarbete med Siemens, inklusive Asien, Europa och Amerika. Erbjudandet kommer stegvis att bli tillgängligt i fler och fler länder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title