Annons

Nytt kapitel i försvarets problemtyngda PRIO-projekt: Capgemeni tar över som partner

Nu skrivs ett nytt kapitel i berättelsen om FMVs och svenska Försvarets IT-system PRIO. Få lösningar har blivit lika uppmärksammade och kritiserade som försvarets SAP-baserade PRIO. Implementationen, som sköttes av IBM, blev inte bara försenad, utan har också tyngts av både högre kostnader och fler tekniska driftsproblem. Nu är detta knappast överraskande med tanke på projektets magnitud, men icke desto mindre har projektet fortgått och steg för steg rensats upp och rullar nu på.
Den som fortsättningsvis nu ska se till att det når högre nivåer av rullande funktionalitet är storkonsulten Capgemeni. Bolaget har valts som exklusiv partner att utveckla och förvalta denna Försvarsmaktens SAP-plattform byggt på ett treårigt kontrakt, med möjlighet till en förlängning på ytterligare fyra år.

Det är förstås ett val som skett efter en omfattande urvals- och inköpsprocess, med tanke på projektets problematiska historik. Det har tog åtta år att rulla igång och när det blev klart under 2016 hade det enligt Försvarets egna uppgifter per 2016 kostat 3,3 miljarder kronor. Notan landade därmed ungefär en miljard högre än grundbudgeten som låg på 2–2,5 miljarder kronor.

Och klart är nu alltså att FMV satsar på Capgemini Sverige, som också blir exklusiv partner genom ett nytt co-soursingramavtal. Ett sådant avtal innebär att man kombinerar både insourcing och outsourcing, d v s arbetet hanteras av både egen personal och externa inhyrda.
Avtalet går ut på att Capgemeni ska tillhandahålla konsulttjänster bland annat för förvaltning och drift av av SAP-plattform inom områdena ekonomi, logistik och teknik.

– Vi ser Försvarsmakten som en strategisk kund och kommer med hjälp av kompetens- och leveranscentra i Stockholm och Mälardalen överta ansvaret för bemanning mot kommande behov, säger Leendert Venema, Capgeminis Nordenchef.

Anpassat för 20 000 användare. Systemet, som går under benämningen PRIO, är en del av Försvarsmaktens totala IT-plattform och har integrationer med ett 80-tal stödsystem och applikationer. PRIO som bygger på SAP:s industrilösning Defense Forces & Public Security (DFPS) och är anpassat för mer än ca 20 000 användare. Det är också en av de mer omfattande SAP-installationerna i Europa.
Varför fick Capgemeni jobbet? ”Djupgående kunskap om applikationslandskap, lång erfarenhet med SAP och hög leveranskapacitet”, är några av kriterierna som avgjorde leverantörsvalet, enligt pressmaterialet från Capgemeni.

– Vi ser Försvarsmakten som en strategisk kund och kommer med hjälp av kompetens- och leveranscentra i Stockholm och Mälardalen överta ansvaret för bemanning mot kommande behov, säger Leendert Venema, Capgeminis Nordenchef.

Försvarsmakten har det yttersta ansvaret för förvaltningen av systemet PRIO och kommer i samarbetet med Capgemini avropa SAP-tjänster på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title