Annons

Nytt MES-system från ABB hjälper Stora Enso optimera produktionseffektiviteten

Stora Enso uppgraderar till ABBs Manufacturing Execution System (MES) för högre effektivitet och produktivitet i sina bruk. Installationen av ABB-lösningen i fallet med Stora Enso ska hjälpa kartongtillverkaren att vässa produktionsplaneringen för en årlig kapacitet på 900 000 ton konsumentförpackningskartong. Även sånt som cybersäkerhetshot kommer att bidra till att framtidssäkra systemen.
- Stora Ensos uppgradering till ABB:s MES har planerats omsorgsfullt för att motsvara deras krav och i slutändan förbättra produktionseffektiviteten och kvalitetsledningen i deras bruk, säger Jyrki Juvonen, affärsutvecklingsansvarig för ABB Ability MES på ABB. Han tillägger:
- Vår MES-lösning tillhandahåller de nyckelelement som kommer att ge Stora Enso en konkurrensfördel genom att möjliggöra högre anläggningseffektivitet och produktivitet och även ökad flexibilitet i produktionsprocesserna.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar. Dagens annonserade avtal gäller uppgradering av två av bolagets svenska bruk till ABB Ability Manufacturing Execution System (MES) för massa och papper. Syftet är att administrera och effektivisera end-to-end-produktionen och förbättra brukens totala effektivitet. I leveransen ingår att förse ABBs moduler för produktionsplanering, produktionsstyrning, kvalitetsstyrning, total anläggningskvalitet (OEE), loggbok och driftrapportering med gränssnitt till system från ABB och tredje part.
Hela installationen får support genom ett globalt serviceavtal som träder i kraft efter driftsättningen 2023. Integrationen kommer att effektivisera administrationen och ge en sömlös instrumentering och synkronisering för alla parter som är inblandade i driften på bruken. Den kommer också att minska cybersäkerhetsriskerna.

Skräddarsydda funktioner
Övergången till ABBs MES innebär nya och skräddarsydda funktioner som uppfyller Stora Ensos specifika anläggningskrav. Framför allt kommer systemet att ha gränssnitt till brukets affärssystem, DCS, QCS, WIS, laboratorieenheter och mer för verklig integration och ökad överblick över system och processer längs hela tillverkningskedjan. Det ger operatörer, arbetsledare, produktionstekniker och brukschefer insikter för att agera och optimera, vilket i sin tur ökar produktiviteten och slutproduktens kvalitet samtidigt som det minskar spillet. 
Avtalet gäller installation på två av Stora Ensos anläggningar. Skoghalls bruk är en modern producent av förnybar och återvinningsbar premiumkartong. Ungefär en av sex vätskeförpackningskartonger i världen kommer från Skoghalls bruk. Skoghalls bruk producerar också blekt och oblekt kraftmassa i en enkel fiberlinje med kontinuerlig kokning samt kemisk-termomekanisk massa (CTMP).
Anläggningen för barriärskikt i Forshaga, tre mil norr om Skoghall, utvecklar och producerar många olika barriärlösningar och laminat som krävs i vissa förpackningar för att hålla livsmedel färska och öka hållbarhetstiden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title