Annons

Nytt pilotsystem gör metallers MILJÖPRESTANDA SPÅRBAR

Gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och lokalsamhället oroar många. Därför tog Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, initiativ till projektet TraceMet ¬– ”Traceability for sustainable metals and minerals” (spårbarhet för hållbara metaller och mineral).
Det system man utvecklat kan alltså visa metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Systemet bygger på blockkedjeteknik som håller reda på hur metallens miljöprestanda förändras när den vidareförädlas av olika aktörer.

Hur svårt är det egentligen att skapa ett nytt system av den här typen, TraceMet? ”Det är svårt i den meningen att vi utvecklar målbilden under tiden. De största utmaningarna är inte tekniska, utan snarare att hitta ett system som hanterar tilliten mellan användare. Blockkedjeteknik bygger på att man delar data mellan alla användare och den här typen av data som vi behöver för att spåra metallerna delas i dag inte mellan de olika aktörerna i värdekedjan,” säger IVLs Erik Lindblom.

TVÅ OLIKA PILOTSYSTEM
Projektet har tagit fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar eller lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till elmotorer.
– Tack vare de administrativa instruktionerna i systemet kan metallen certifieras av en oberoende part, säger Erik Lindblom.
Flera projekt om certifiering av metaller pågår parallellt i världen. Det unika med TraceMet är att projektet har involverat aktörer från hela värdekedjan: gruvorna Boliden och LKAB, vidareförädlarna Elektrokoppar och SSAB samt slutanvändarna ABB, Scania och Volvo Group.

Samtliga företag har bidragit med både tid och data till projektet. Svemin är projektägare och IVL Svenska Miljöinstitutet har lett projektet, där även forskare från Rise har deltagit.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title