Annons

NYTT STRATEGISKT AVTAL OM SAMVERKAN: Epiroc stärker banden till Örebro universitet

Samarbeten mellan akademi och företag är en av de viktiga inslagen för att säkra kompetensförsörjning, skärpa utbikldningskvaliteten, utveckla innovativa lösningar och vässa svensk konkurrenskraft.
När Örebro universitetet och Epiroc Rock Drills idag berättar att man stärker sitt samarbete med ett strategiskt samverkansavtal är det ett glädjande utslag av dessa tankarna om värdet av samverkan. Målet är ökad kvalitet på utvald utbildning, forskning och innovation - som i sin tur ska leda till hållbar tillväxt.
– Fördjupad samverkan med Epiroc ger nya möjligheter att stärka universitetets forskning inom viktiga områden, men även att utveckla våra utbildningar genom förbättrad kontakt med näringslivet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.
Även Jonas Albertson, VD för Epiroc Rock Drills, pekar på en rad fördelar med det fördjupade samarbetet med Örebro universitet:
– På Epiroc jobbar vi med hållbarhet som en stark grund med fokus på att ta fram säkrare och mer produktiva maskiner. Det fördjupade samarbetet med Örebro universitet kommer att ge oss viktig kunskap och tillgång till forskning i framkant och gynnar båda parter, säger Albertson.

Det är ingen dålig samasrbetspartner som ny knyter starkare band till Örebro Universitet. Epiroc är verksamt i över 150 länder som tillverkar borriggar och anläggningsutrustning för gruvindustrin. Företaget arbetar också med service, annan eftermarknadssupport och lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Bolaget har i dagsläget ca 17 000 medarbetare, varav 2 800 i Örebro. Förra året, 2022, hade Epiroc intäkter på 50 miljarder kronor.

Det nya samverkansavtalet signerades tisdagen 21 februari. Avtalet utgör en ram för kommande specifika samarbetet mellan Örebro universitet och Epiroc. I pressmaterialet skriver man att, ”syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för båda parter. För Epiroc handlar det bland annat om att få tillgång till forskningsresultat, knyta närmare band mellan näringsliv och akademi och skapa en attraktiv regional rekryteringsbas.”

Svar på snabb omvärldsförändring
– Omvärlden förändras snabbt och det ställer krav på ny kompetens. Förutom att vara delaktiga i att öka kvaliteten på utbildningar kommer vi också kunna hitta riktade insatser mot vidareutbildning av vår personal, säger Jonas Albertson, som också pekar på att den geografiska närheten till Örebro universitet underlättar kompetensutveckling av anställda vid Epirocs enheter i Örebro.
För att ligga steget före ska universitetet och Epiroc samarbeta om studentrekrytering, alltså att få studenter att söka till relevanta utbildningar i Örebro. När studenterna sedan tar examen ska Epiroc gärna stå högt på listan över attraktiva arbetsgivare.

Vässar ingenjörsprogrammet
Inom utbildning är målet att långsiktigt bidra till att utveckla undervisningen. Ett exempel är att verksamma vid Epiroc i större utsträckning bidrar bland annat till undervisningen på ingenjörsprogrammen vid Örebro universitet.
Målet att öka samverkan inom forskning och innovation omfattas också av det nya ramavtalet.  Hur det ska ske mer konkret ska kommande dialog mellan parterna fastställa.
–  Forskningssamverkan och arbetet med innovationer kan innefatta såväl teknisk, naturvetenskaplig, medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning, säger Johan Schnürer och ger företagsekonomiska studier av nya cirkulära affärsmodeller som exempel på vad relevant samhällsforskning skulle kunna vara.
Nu när är ramavtalet är klart vidtar samtal och förhandlingar om konkreta projekt. Målet är att vara i gång nu under våren 2023.

Redan idag samverkar utbildningar i beteendevetenskap, ekonomi, statistik, juridik, matematik, naturvetenskap och teknik med Epiroc. Ett exempel på konkret samarbete finns inom ”Swedish Mining Innovation”. Det handlar bland annat om självkörande fordon under jord, en teknik som är nödvändig när brytningen behöver ske på allt större djup. Ett annat projekt handlar om utveckling av digitala tvillingar och att dra nytta av AI-teknik.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title