Annons

Nytt styrsystem från ABB för grön vätgas-produktion kan minska elkostnaderna med upp till 20 %

Det mesta som har med hållbar energiproduktion att göra är idag superheta ämnen. Vätgasproduktion är ett sådant. Men vätgasproduktion kräver el, även om energin man kan få ut av vätgasen är större än el-åtgången vid elektrolysprocessen som krävs vid tillverkningen av gasen. Frågan är nu: Hur kan man sänka dess elkostnader inom vätgasproduktionen?
Absolut, menar ABB i samband med dagens introduktion av energistyrsystemet ABB Ability OPTIMAX. Med denna lösning kan man sänka elkostnaderna med upp till 20 procent.
Poängen är att programvaran ökar verkningsgraden hos energiintensiva elektrolysanläggningar som används för att framställa grön vätgas.
- Att skala upp den gröna vätgasproduktionen kräver betydande kapitalinvesteringar samt höga driftkostnader, säger Sleman Saliba, Global Product Manager Energy Management för ABB Process Automation. Han tillägger: Närmare 70 procent av de totala driftkostnaderna för att driva en vätgasanläggning kommer från den el som krävs för att spjälka vattenmolekylerna i elektrolysprocessen. Med OPTIMAX kan operatörerna köra sina industriprocesser på det energieffektivaste sättet och uppnå upp till 20 procent minskning av el kostnader.”

Grön vätgas som framställs genom elektrolys – en process som använder elektricitet från förnybara källor för att spjälka vatten till vätgas och syre – är allmänt ansedd som en viktig energivektor för att uppnå en framtid med låga koldioxidutsläpp. Det innebär dock stora utmaningar när det gäller höga produktionskostnader och energiintensiva processer.  

Sleman Saliba, Global Product Manager Energy Management för ABB Process Automation.

Kostnaderna måste ner
Enligt Green Hydrogen Catapult, ett globalt initiativ som utgörs av ledande energibolag, måste kostnaden för att producera grön vätgas sjunka med 50 procent till under 2 USD/kg till år 2026 för att produktionskapaciteten ska kunna skalas upp till de 50 gånger som krävs. 
ABBs OPTIMAX, menar man, stöttar detta i alla aspekter i en vätgasanläggnings livscykel, från simulering vid utformnings- och konstruktionsfaserna till realtidsvisualisering och övervakning under drift. Programvaran mäter dubbelriktade energiflöden och koldioxidutsläpp och tillhandahåller sammanhangsbaserade data som operatörerna kan använda för att avgöra de optimala energiförbrukningsnivåerna för att understödja anläggningens processer och minimera avfallet.  

Planerna i förväg
Lösningens transparens kan också användas för att öka effektiviteten och säkerheten i varje elektrolysmodul som körs på anläggningen, reglera varje enskild moduls hastighet och säkerställa att den endast används när den behövs.
Genom att införa planering under dagen kan operatörerna även använda OPTIMAX för att planera i förväg så att de kan handla konkurrenskraftigt på elnätet och utveckla ett cirkulärt energisystem som bygger på prognoser av tillgänglig förnybar energi mot efterfrågan och samtidigt väga in priserna på elmarknaden.​ 
Lösningen kan också användas för att optimera grön vätga-sintegrering med befintliga vätgas-nätverk samt eventuell framtida infrastruktur som kan komma att utvecklas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title