Annons

OBOS Sverige tog hem fint pris för vasst förbättringsarbete

Bostadsutvecklaren OBOS med varumärken som Myresjöhus, SmålandsVillan och dotterbilaget Kärnhem är duktiga på att utnyttja danska OPTIWAREs system för produktionsuppföljning och underhåll av sina industrianläggningar. Under bolagets användardagar i Jönköping fick OBOS ett fint kvitto på detta: Man tilldelades pris för ett framgångsrikt förbättringsarbete, som baserat på uppföljning, visualisering och analys, på mycket kort tid lett till betydande vinster.
- Vi behövde ett OEE verktyg som klarade av en skarp integration med Microsoft Dynamics AX, som vi använder som affärssystem. OPTIWARE har god erfarenhet av detta. Vi har också ett stort behov av ett användarvänligt och modernt underhållssystem framöver och att OPTIWARE har API PROs underhållssystem i sin produktportfölj stärkte oss i beslutet, säger Robin Englund, projektledare hos OBOS.

Under 2017 fattade OBOS beslut om att investera i ett produktionsuppföljningssystem. Det fanns ett stort behov av att komplettera det produktionsstöd som fanns i ERP- och produktionsplaneringssystemet med ett användarvänligt verktyg för förbättringsarbete. Valet föll alltså på OPTIWARE med produkten AXXOS OEE och hösten 2017 inleddes ett pilotprojekt i Myresjöhus fabrik i Myresjö utanför Vetlanda. Redan ett år efter beslutet kan OBOS uppvisa tydliga resultat som att minska stopptider med 65% och öka tillgängligheten med 35%.

Framgångsrikt pilotprojekt. Först installerades AXXOS OEE på linjen för tillverkning av bjälklag som har varit en flaskhals i produktionen. Integration mot Dynamics AX med automatisk orderhantering samt återrapportering kom på plats. Realtidsvisualisering av hur flödet i produktionen fungerade med AXXOS OEE Visualize samt analys av stopporsaker med hjälp av OEE Analyze, ledde omedelbart till mätbara resultat.
– Att kunna se exakt hur vi ligger till jämfört med planeringen, samt var våra flaskhalsar faktiskt är, blev en stor succé direkt. Efter några mindre ändringar och förbättringar lyckades vi på 3 månader gå från två skift till ett skift samtidigt som vi når våra volymkrav, vilket vi inte gjorde innan. Nu behöver vi inte förlita oss på att köpa in bjälklag från externa leverantörer utan klarar de volymer vi behöver, säger Robin Englund.
– Den snabba förändring mot effektivare produktion, som gjordes i pilotprojektet ”Bjälklagshallen” gav oss möjlighet att göra en helhetssatsning med AXXOS OEE i våra produktionsenheter. Kostnadsbesparingen gjorde att vi på några få månader tjänade in hela investeringen, säger Roger Pettersson Berglund, affärsområdeschef för Produktion på OBOS Sverige.

Utrullning i flera fabriker. Efter en framgångsrik pilot genomför nu OPTIWARE och OBOS steg två i utrullningen där ett 70-tal stationer skall kopplas in i Smålandsvillans fabrik i Vrigstad. Integrationen med affärssystemet och realtids-visualisering är nyckelfaktorer även här. Efter detta följer steg tre som omfattar installation i Sundsvallfabriken och utökning av installationen i Myresjö.
– Självklart är det kul när man ökar lönsamhet och skär i kostnaderna, men ett resultat jag tycker är ännu roligare är glädjen hos gänget vid Bjälklag som är riktigt stolta över det man åstadkommit. Det har blivit lite roligare att gå till jobbet helt enkelt. Det tycker jag är fantastiskt och jag ser nu fram emot resultatet av den fortsatta utrullningen , avslutar Robin Englund.

OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. Under 2016 levererade OBOS totalt 4500 bostäder i Norden. Man har ca 1000 anställda och omsatte 2017 nära 3,6 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title