Annons

…och även SAP släpper en moln-lösning för digital tillverkning

När Hannovermässan idag drog igång släpper ERP- och PLM-utvecklaren SAP nyheten om sin nya tillverkningsrelaterade molnlösning: SAP Digital Manufacturing Cloud. Denna sägs, ”hjälpa företag att optimera prestanda, höja produktionskvaliteten, effektiviteten och säkerställa arbetarsäkerheten.”
Det rör sig sålunda om en IIoT-lösning (Industrial Internet of Things) garnerad med kapabiliteter inom prediktiv analys och leverantörsnätverkande som ska möjliggöra för tillverkare att distribuera Industry 4.0-teknologier i molnet.

Den nya lösningen utökar och kompletterar SAPs digitala tillverkningsportfölj och finns i olika paketeringar för att kunna anpassas till tillverkare av olika storlekar, både vad avser diskreta och process industrier. Med diskreta industrier avses alltså tillverkning av slutprodukter som bilar, maskiner, mobiltelefoner och andra differentierade produkter, medan processtillverkning avser odifferentierade produkter som olja och liknande.

SAP-kunder kan välja mellan SAPs Digital Manufacturing Cloud för ”Exekution”, vilket ger tillgång till alla lösningar i den molnbaserade tillverkningsportföljen; medan en andra option för ”Insights” (”insikter”) fokuserar på prestanda och möjligheter att förutsäga kvalitet.
– Tillverkare med siktet inställt på Industri 4.0 kräver lösningar som är intelligenta, nätverksbaserade och förutsägbara, säger Bernd Leukert, styrelsemedlem i SAP SE, ”Products & Innovation”.  Våra lösningar för tillverkning av produkter hjälper kunderna att utnyttja det IIoT genom att ansluta utrustning, människor och processer i den idag alltmer extenderade digitala försörjningskedjan och strikt integrera tillverkningen med affärsverksamheten.

Detta innehåller den nya SAP-lösningen i molnet.  Vad innehåller SAP Digital Manufacturing Cloud?

SAPs ”Execution”-alternativ, som det presenterades för ett år sedan. Nu är det också molnbaserat.

* Vi börjar med att titta på ”Exekutionsalternativet”: Här finns sånt som relaterar till verkstadsgolvets och papperslös produktionskapacitet. Lösningen integrerar affärssystemen med verkstadsgolvet, något som enligt SAP, ”möjliggör fullständig transparens avseende komponent- och materialnivån för enskilda och globala installationer”.

SAPs ”Insights”-alternativ.

* När det sedan gäller ”Insights” så handlar det om centraliserad, datadriven prestationshantering som gör det möjligt för nyckelaktörer att uppnå, ”klassens bästa prestanda och verksamhet”.

* Prediktiv kvalitet är, som noterades ovan, ytterligare ett område och här hjälper man tillverkare att få värdefulla ”insikter”. Det låter måhända lite flummigt, men siktet är i detta inställt på att få krav, specifikationer över processer och kvalitetshantering att överensstämma med planerna. Lösningen gör det också möjligt för tillverkare att tillämpa prediktiva, ”förutsägande” algoritmer, som kan minska förluster relaterade till defekter, brister eller variationer. Som grädden på moset kan lösningen även rekommendera korrigerande åtgärder.

Knyter ihop kunder och tillverkare. * Tillverkningsnätverket var vi inne på i ingressen: Lösningen för denna bit tillhandahåller en molnbaserad samarbetsplattform integrerad med SAP Ariba-lösningar som knyter ihop kunder med tillverkningsleverantörer, till exempel leverantörer av digitala och datorstyrda CNC-tjänster (banor för CAM-bearbetning t ex), materialleverantörer, OEM-tillverkare och OEM-certifieringsföretag.

Arbetarsäkerhet. * Slutligen arbetarsäkerheten: SAP Connected Worker Safety, är en lösning som syftar till att minska risker, kostnader och skydda anställda. Information från ”wearables”, bärbara enheter och annan sensoraktiverad utrustning kan hjälpa företag att omedelbart reagera på en farlig situation eller incident, samtidigt som man aktivt hanterar arbetarnas trötthet och andra riskfaktorer.
Realtidsinformation möjliggör övervakning av överensstämmelse hela tiden mot regler och andra parametrar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title