Annons

3D printing: Dealen som gör Prototal störst i Nordeuropa

En inte ovanlig företeelse är att nya branscher uppvisar frekventa förekomster av konsolideringar. Företag köps, säljs, och slås ihop - vilket resulterar i större enheter; allt i enlighet med ekonomiska teorier som t ex stordriftens fördelar. 3D-printingbranschen får i detta sammanhang räknas som en dylik ännu tämligen jungfruelig marknad och där händer också kontinuerligt saker som passar in i detta mönster. Idag har en större affär på området annonserats: Prototal fortsätter expandera inom additiv tillverkning (3D-printing), och köper GT Prototyper i Ystad. Man blir därmed nordeuropas största bolag för produktion av 3D-printade plastdetaljer.
- Vi är mycket nöjda med förvärvet av GTP. Det goda samarbete som vi haft genom åren med GTP, förstärks härmed och blir en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär köpet av GTP att vi nu går från ord till handling, säger Prototalchefen, Henrik Lundell, i en kommentar.

Efter holdingbolaget WilRons tillträde som ny ägare har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats mot att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Köpet av GT Prototyper är ytterligare ett steg i denna inriktningsförändring.

En tongivande 3DP-spelare. GT Prototyper är ett tongivande företag inom den additiva tillverkningsbranschen. Man har ett gott renommé avseende teknik och kvalité. Henrik Lundell hävdar också att, ”bolagets unika position inom branschen är underbyggd av ett tydligt kunderbjudande, ledande teknologi och hög kompetens”.
Verksamheten har sin bas i Ystad och sysselsätter 15 medarbetare.

– GTP-köpet kompletterar våra satsningar inom additiv tillverkning i Jönköping. Produktionskapaciteten inom GTP, i kombination med vår befintliga och tillkommande kapacitet i Jönköping, erbjuder marknaden ett omfattande utbud av industriella 3D-printers inom teknikerna SLA, SLS och MJP, fortsätter Prototalbasen.

Siktar på industriellt ledarskap. Prototalägarens, WilRon Holding, VD, David Mörk, tillägger att detta köp är ett steg i bolagets transformation.
– Vi fokuserarsom sagt på renodling av verksamheten i syfte att skapa industriellt ledarskap inom prioriterade verksamhetsgrenar. Förvärvet av GT Prototyper skall ses som ett första initiativ inom segmentet additiv tillverkning av plastkomponenter. Fortsatta investeringar och konsolideringar inom detta segment ligger inom Prototals strategiska planer, säger han.

Prototal msätter 200 miljoner kronor. Prototal omsätter 200 miljoner och har 130 anställda på 4 orter, varav huvudfabriken i Jönköping har 70 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3D-Printing.

När det gäller WilRon Holding så är det ett investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med, ”hög potential om värdetillväxt”.
Det var så sent som i juni i år som man köpte Prototal och sedan har det alltså gått snabbt.
WilRon Holding är grundat av David Mörk, Ditar Isai och Magnus Olsson, alla med gedigna erfarenheter från operationella roller inom Jönköpingsbaserade industrikoncerner med både nationell och internationell verksamhet. I samband med köpet av Prototal konstaterade Mörk:

– Vi har under en tid följt bolagets positiva utveckling och Prototals ledande position inom denna teknikorienterad bransch. Som nya ägare ser vi nu fram emot att tillsammans med företaget ytterliga förstärka Prototals marknadsposition genom ett framåtriktat arbete innehållande utveckling av såväl erbjudande som geografisk plattform.
Idag har man gått från ord till handling.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title