Annons

…och här köper Rejlers en större svensk teknikkonsult för 172 miljoner kontant

Geosigma, grundat 1991, har kontor i centrala Stockholm, Uppsala och Göteborg. Bolaget erbjuder tjänster inom miljö, vatten, berg, geoteknik, mark/gata/VA-projektering, landskapsarkitektur samt bygg- och anläggningskonstruktion. Geosigma är mest känt för sin ledande kompetens inom berg, hydrogeologi och förorenad mark.

DET KÖPTA BOLAGET HAR 140 MEDARBETARE
Bolaget har drygt 140 medarbetare och förväntas omsätta cirka 175 miljoner kronor under 2020. EBITA-marginalen väntas uppgå till cirka 8 procent för samma period. Bland Geosigmas största kunder finns Trafikverket och Svensk Kärnbränslehantering.
Köpeskillingen uppgår till cirka 172 miljoner kronor och betalas med kontanta medel. Konsolidering av Geosigma sker från och med 1 december 2020.
Geosigma bildar från första dagen en ny division i Rejlers Sverige, med Geosigmas VD Per Aspemar som divisionschef och medlem av Rejlers Sveriges ledningsgrupp. Rejlers Sverige får med Geosigma sin femte branschfokuserade division och täcker Sverige genom närmare 40 kontor från Malmö till Luleå.
Köpet av Geosigma medför transaktions- och integrationskostnader om cirka 5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020.
– Med detta förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder genom ett omfattande djup och stor bredd i kompetens, säger Jenny Edfast.

”LIKNANDE BOLAGSKULTUR”
Per Aspemar konstaterar att han är mycket nöjd med att Geosigma nu blir en del av Rejlers.
– Absolut, Rejlers har en bolagskultur som liknar vår med en bra blandning av affärsmässighet, lärande och det personliga. Som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och fortsätta vara en högt värderad partner med hög expertis och pålitlighet som vårt signum, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title