Annons

Säkerhet viktigaste aspekten i PTCs nya KepwareServer 6.5

Man kan inte annat än konstatera att det händer mycket hos PLM- och IoT-utvecklaren PTC. Bolaget bygger under CEO Jim Heppelmanns ledning målmedvetet upp vad som tveklöst kan karaktäriserars som en bred industriplattform. På PLM-området - alltså lösningar med verktyg inom sånt som primärt relaterar till produktutveckling, som CAD, CAE och simulering – är det bolagets Creo-mjukvara som gäller. Inte minst simuleringssidan har fått en välbehövlig kick framåt genom det intensiva samarbetet med marknadsledande ANSYS. Detta innbär bl a att man i Creo snart kommer att kunna utnyttja ANSYS’ revolutionerande simulerings- och beräkningslösning Discovery Live.
Men inom ramen för PLM ligger också de funktionaliteter som brukar sorteras in under cPDm-begreppet (collaborative Product Definition management, enligt CIMdatas definition), alltså kollaborativ PDM-funktionalitet. Windchill är PTCs svar på behovet av ett produktdata ”backbone” där man kan styra, hantera och samverka kring sånt som konfigurationer, strukturer, systemutveckling och annat. Lägg till detta marknadens kanske vassaste IoT och IIoT-plattform, ThingWorx, plus den första generationen av industriellt anpassad AR-mjukvara, Vuforia (Augmented Reality) och konturerna av en industriplattform börjar bli allt skarpare.
Men, men - ändå har något mer sammanhållet kring tillverkning, automation och digital styrning av maskinerna på verkstadsgolvet saknats i PTC-portföljen. Men de senaste veckornas dramatiska händelser kring den nya alliansen med automationsföretaget Rockwell har i ett slag förändrat dessa förutsättningar. Nu finns fundamentet för att bygga en konkurrenskraftig lösning för smarta fabriker a lá Industri 4.0-konceptet; en plattform som kopplar till CAD, simulering, digitala tvillingar, IoT, IIoT, AR, men också till MES och styrning av PLCer och annat på verkstadsgolvet. I denna komplexa produktframtagnings- och ”driftsymfoni” kan man med hjälp av Rockwells FactoryTalk-svit (MES, Analytics och Industrial Automation) och PTC's ThingWorx (IoT, IIoT), Kepware (för industriell konnektivitet) och Vuforia (AR) få en av de tuffaste pusselbitarna på plats i den industriplattform Heppelmann ser i sin framtidsvision.
Dagens nyhet i detta är en ny version på Kepwaresidan i form av KEPServerEX 6.5. Fokus ligger på förbättrade säkerhetsfunktioner.

Med denna utgåva av KEPServerEX, version 6.5, hävdar PTC att man, ”demonstrerar sitt engagemang för säkerhet inom industriella styrsystem (ICS) och ger sina kunder verktyg och bästa praxis.”
Den nya versionen kan levereras omedelbart och kostar inget extra för befintliga användare med giltiga V5- och V6-licenser för KEPServerEX.
Allmänt präglas KEPServerEX version 6.5 av omfattande säkerhetsföreskrifter, bättre skydd för projektfiler, liksom förbättrad lösenordskonfiguration och andra uppdaterade säkerhetskomponenter.

Kathleen Mitford på PTC diskuterar ThingWorx under en panelsession under LiveWorx-eventet i Boston. T v PTCs Mike Campbell och t h Howard Heppelmann.

Ny gemensam ansvarsmodell. För att stärka cybersäkerhetssamarbetet med sina kunder introducerar PTC en gemensam ansvarsmodell (Shared Responsibility Model) som kommer tillsammans med KEPServerEX 6.5. Denna modell definierar en ram för PTC och dess kunder att arbeta tillsammans för att öka säkerheten för driftsättning.

– I dagens säkerhetslandskap har alla industriorganisationer ett tryck på sig att säkra verksamhetsnätverken. De senaste årets attacker mot just industrier betonar det växande behovet av ständigt utvecklande försvarsstrategier, taktik och verktyg, säger Kathleen Mitford, VP på PTC. Genom att skapa en gemensam ansvarsmodell kan vi arbeta direkt med våra kunder för att lösa säkerhetsproblem som upplevs av industriorganisationer av alla storlekar. Vi är fortsatt engagerade i att lägga till nya säkerhetsfunktioner i våra produkter och upprätthålla aktuella komponenter för att hjälpa kunderna att minska exponeringen för sårbarheter och cyberattacker.

Strategiska rekommendationer i ny guide. För att uppmuntra till bättre säkerhetsrutiner, innehåller KEPServerEX  6.5 en ny omfattande guide, som är avsedd att hjälpa användarna att implementera produktionsinstanser av KEPServerEX på ett sätt som kan bidra till att minska säkerhetsriskerna. Guiden ger strategiska rekommendationer om hur man skapar och använder säkra gränssnitt och konfigurations-APIer, pågående serverunderhåll, KEPServerEX-installation, efterinstallationsåtgärder och mer av samma sort.
De tillkommande säkerhetsresurserna och förbättringarna inom ramen för KEPServerEX 6.5 inkluderar:

  • Skydd för projektfiler: Gör att användarna kan kryptera .opf-projektfiler när de överförs till andra användare eller andra instanser av KEPServerEX. Denna kapabilitet byggs på modern kryptering för att göra det svårare för angripare att använda ”brutala kraftmetoder”.
  • Administratörslösenord i ”Install”: Låt användarna ställa in ett administratörslösenord under KEPServerEX-installationen för att stärka säkerheten för inställningsnivåer på applikationsnivå – även före konfigurationen.
  • Back-end säkerhetsuppdateringar: Uppdaterade krypteringsalgoritmer bidrar till att bekämpa modern krypteringsteknik och stärka den pågående säkerheten i applikationen.
API-konfiguration avseende KEPServerEX 6.5.

Möter användarnas utmaningar. – Vi driver och innoverar i de nya miljöerna när det gäller säkerhetshot och vi förstår fullt ut de utmaningar våra kunder möter när de försöker förbättra säkerheten och tillgängligheten i sina lokaler, säger Jeff Bates, produktchef på PTC. Med KEPServerEX 6.5 visar vi vårt åtagande att hjälpa våra kunder att distribuera KEPServerEX till produktion på ett sätt som minskar säkerhetsriskerna.

Som en del i ”uppdraget” att säkerställa kontinuerliga produktförbättringar innehåller KEPServerEX 6.5 också uppdateringar till 32 andra serverkomponenter, drivrutiner och avancerade plug-ins. Användare kommer att kunna dra nytta av förbättringar som gjorts i Torque Tool Ethernet-drivrutinen, TIA Portal Exporter Utility, MQTT Client-drivrutin och serverns prestanda, såväl som nya lagrings- och sändningsmöjligheter i ThingWorx Native Interfacet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title