Annons

Ökade simulerings- och analys-behov inom elektronikdesign och en bredare kundstock: Därför köper Cadence BETA CAE Systems

Att behoven av avancerade simuleringskapaciteter växer lavinartat inom elektronikdesign och produktutveckling ser vi idag flera bevis på. EDA, Electronic Design Automation, är beteckningen för denna domän, som handlar om digitala verktyg för design av kretskort (PCB), integrerade kretsar (IC), chips och liknande. Här står nu inte minst Synopsys nyliga köp av marknadsledaren inom Simulering & Analys (S&A), Ansys, ut. Men det kommer mera: Det framstående EDA-spelaren, Cadence, köper BETA CAE Systems för 1,24 miljarder dollar, som utvecklat en ingenjörsplattform (CAE) för multidomäna tekniska simuleringslösningar. BETA CAE är starkt inom automotive, med t ex tyska fordonsikonen BMW som användare.
Det rör alltså ordentligt på sig inom EDA och S&A. Båda dessa PLM-domäner har under det senaste decenniet vuxit ordentligt i betydelse i skenet av de alltmer digitaliserade utvecklings-processerna, produkt-elektronifieringen och den explosivt ökande förekomsten av mjukvaror. När produkter initialt existerar som digitala prototyper och 3D-modeller blir det en naturlig följd att behoven av sånt som funktionstester, material-prövningar, integrationssäkring och olika typer av valideringar måste ske digitalt. I dessa skeden är det dessutom fortfarande billigt och relativt enkelt att förändra eller korrigera. Idag är EDA sålunda den klart största kommersiella domänen när det gäller världens bolags PLM-investeringar, drygt 22 procent av totalen och knappt 15 miljarder dollar, medan Simulering & Analys intar tredjeplatsen med en nära 14 procentig marknadsandel, knappt efter cPDm-segmentet (PLM/PDM, collaborative Product Definition management). Enligt analytikern CIMdata satsas globalt drygt 9,2 miljarder dollar på S&A.
För Cadence är det nu annonserade köpet en logisk utveckling. Bolaget har byggt på sin portfölj av tekniska simulerings-lösningar genom förvärv under de senaste åren. Under 2022 köpte de t ex Future Facilities, en specialist på electronisk kylnings-analys, och OpenEye, som fokuserar på molekylär modellering och simulering. De lanserade också nyligen sin Millennium Enterprise Multiphysics Platform, en dedikerad hårdvaru-/mjukvaru-accelerationsplattform som utnyttjar både GPUs (grafikprocessorer) och CPUer (Central Processing units), vilket understryker ett engagemang för innovativa produkter och lösningar. Före detta förvärv låg bolagets intäkter inom S&A, enligt CIMdata, på 153 miljoner dollar avseende kalenderåret 2022.
Om BETA CAE kan noteras att deras ANSA-lösning är mycket väl förankrad inom automotive. Men med köpet får Cadence multiphysics-portföljen också en betydande närvaro inom elektronik- och halvledar-, flyg-, och marinindustrin. Dessutom lär Cadence Fidelity Computational Fluid Dynamics (CFD) portfölj, kombinerat med BETA CAE ANSA, META, SPDRM och andra erbjudanden att kunna ge betydande nya marknadsmöjligheter för de sammanslagna kapabiliteterna.

Analytikern CIMdata skriver i en kommentar till affären att man ser den, ”som en fortsättning på trenden i konvergens av domäner för mekanisk design och elektroniksystemdesign, särskilt i den strategiska rollen av simulering och analys för att utveckla produkter och lösningar inom flera branscher.”
Man påpekar också att smarta, uppkopplade produkter är vanliga i många branscher och detta Cadence-förvärv följer andra nyligen genomförda transaktioner inom S&A-området, inklusive Synopsys Ansys-köp och Keysight förvärv av ESI tidigare i år, som PLM&ERP News rapporterat om.

S&A en nyckelteknologi
S&A-segmentet växer snabbare än segmenten för MCAD och datahantering och ses som en nyckel i företagens digitala ingenjörs- och transformationspussel. Detta förvärv understryker vikten av S&A och EDA för att svara på trenden med smarta, uppkopplade produkter.

För Cadence är det förstås inte heller någon nackdel att man får en rad större kunder på köpet, dessutom då i branscher som är de största när det gäller konsumtion av S&A-mjukvara och -tjänster. Automotive & Transportation är de största användarna av CAE-lösningar, 2022 investerade man 2,5 miljarder dollar i domänen; följda av Aerospace & Defense med 2,0 miljarder dollar, och med Electronics/High-Tech på bronsplatsen med knappt 1,5 miljarder dollar.

Simulering av jet-motorer är en annan styrka hos BETA CAE.

BETA ANSA är flaggskeppsprodukten
BETA CAE har vuxit både jämnt och ofta med tvåsiffriga tillväxttal, med mellan 8 till 15 procent per år under det senaste decenniet. Företaget har sitt huvudkontor till Schweiz sedan 2018, medan FoU-biten finns kvar i Grekland, där bolaget grundades.
Bland bolagets viktiga förvärv står köpet av Japans Top CAE Corporation i februari 2017 ut. Ett annat intressant BETA-köp är indiska VARDAR CAE Technologies.
BETA CAEs flaggskeppsprodukt är ANSA, som ofta används inom fordons-, transport- och tungutrustningsindustrin för strukturell NVH-analys (buller/vibrationer/hårdhet), krocksimulering och passagerarsäkerhets-certifiering. Ett annat kärnprodukt är META, en högpresterande multidisciplinär CAE-postprocessor.
BETA CAEs intäkter låg på 123 miljoner dollar under 2022, en ökning med 8 procent jämfört med 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title