Annons

Ökat fokus på ELEKTRIFIERING av transporter i budgeten

I höstens budgetproposition finns flera initiativ för att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor, och särskilt fokus ligger på elektrifiering. Snabbladdning lyfts upp för att täcka vita fläckar i landet och en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda elektrifiering av tyngre transporter.
- Vi ser definitivt ett ökat fokus på elektrifiering av tunga transporter i branschen, och då blir det intressant att titta på lösningar såsom elvägar. Idag pågår piloter med strömöverföring genom skena i mark och luftledning, och trådlöst genom induktion, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobilitet på Power Circle.

Power Circles statistik visar att tillväxten på laddbara fordon fortsätter öka med runt 50 % årligen, och elbilarna äter sakta marknadsandelar från laddhybriderna. Idag finns 92 992 laddbara fordon på våra vägar, och nästan 2 000 laddstationer. 416 av dessa stationer erbjuder idag snabbladdning.

70-140 snabbladdningsstationer behövs
Redan med dagens infrastruktur kan man köra elbil mellan Ystad och Haparanda, men det finns flera områden i landet där möjligheten att snabbladda behöver byggas ut. Detta gäller framför allt Norrlands inland, samt glesbygden i Småland, Värmland och Gävleborg, något som Trafikverket lyfte i en utredning förra året.
I utredningen bedömdes att mellan 70-140 snabbladdningstationer behöver komma på plats, till en uppskattad investeringskostnad på mellan 35-80 miljoner kronor. Budgetpropositionens förslag är att 50 miljoner kronor ska delas ut i stöd till snabbladdning under 3 år.
– Det är spännande att se att förslaget i stort verkar fånga upp behovet som Trafikverket sett. Exakt hur stödet kommer att delas ut återstår att se, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle.

Ökat stöd för klimatbonusar
Andra förslag i budgetpropositionen är ett ökat stöd till klimatbonusbilar, samt att en elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn. Kommissionen ska påskynda bland annat investeringar i elvägar och laddinfrastruktur för ellastbilar.
– Vi ser definitivt ett ökat fokus på elektrifiering av tunga transporter i branschen, och då blir det intressant att titta på lösningar såsom elvägar. Idag pågår piloter med strömöverföring genom skena i mark och luftledning, och trådlöst genom induktion, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobilitet på Power Circle.

Renault Zoe och Tesla i svensktopp
Power Circle följer varje månad utvecklingen på laddinfrastruktur och laddbara fordon i hela landet, såväl som i enskilda län och kommuner. Enligt deras statistik tillkom i september 2 722 nya laddbara bilar i Sverige. Antalet laddstationer i landet är 1949 med totalt 8 741 laddpunkter.

Här är TOPPLISTAN för el- och laddhybrider:

De vanligaste elbilarna i Sverige

  1. Renault Zoe (5 050 st)
  2. Tesla Model S (4 460 st)
  3. Nissan Leaf (4 243 st).

De vanligaste laddhybriderna

  1. Volkswagen Passat GTE (11 271 st)
  2. Mitsubishi Outlander PHEV (11 014 st)
  3. Kia Optima PHEV (6 372 st).
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title