Annons

Om 3D-printing och möjligheten att skapa mer hållbara försörjningskedjor

”Den första exceptionella händelse som påvisar hur känsliga våra försörjningskedjor kan vara, är när hela världen befann sig oförmögna att möta efterfrågan på medicinska förnödenheter, från reservdelar till respiratormaskiner och skyddsvisir, som behövdes för att hantera COVID-19-krisen. Under de första mest dramatiska dagarna såg vi hur servicebyråer, företag och privatpersoner med 3D-skrivare hoppade in för att hjälpa till att möta den brådskande efterfrågan. Även vi på Protech stoppade all benchmark-produktion för att i stället producera skyddsvisir till ambulanssjukvårdare.
Krisen har växt till en världsomfattande pandemi som under perioder fortfarande sätter stopp hos stora globala fabriker och tillverkare inom en rad olika industrier. Bristen på viktiga elektroniska komponenter är fortfarande stor än idag.

EN BACKUP FÖR FÖRSÖRJNINGSKEDJAN
Nästa stora händelse är den ödesdigra grundstötningen som skedde med fartyget Ever Given, lastat med 18 300 containrar, i Suezkanalen 23 mars 2021. I 106 dagar var hela Suezkanalen blockerad innan det 400 meter långa containerfartyget kunde återuppta sin resa mot Europa. Stoppet orsakade enorma köer med tusentals fartyg och ledde till stor förödelse för många verksamheter som inte fick sina leveranser i tid.
Nedstängda fabriksanläggningar på grund av en pandemi eller en störning i en farled kan ske på en sekund och ge förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att verksamheter ser över sina försörjningskedjor och säkerställer en backup.

Additiv tillverkning (AT) är inte lösningen på alla tillverkningsmetoder men när det uppstår problem i den normala försörjningskedjan kan AT vara en backup som kan ta över och hålla produktionen vid liv tills den normala försörjningskedjan är i gång igen.
Genom att hålla din produktion lokal, antingen med en servicebyrå eller egen utrustning, skapar du kortare, flexiblare och effektivare försörjningskedjor. Detta bidrar till miljövinst, besparing av transporter men också i förhållande till att endast producera det som behövs – när det behövs. Utvärdera dina försörjningskedjor och identifiera de risker som finns och hur de kan drabba din verksamhet.

PROTECHS FÖRSLAG TILL ANALYSGRUND
Skapa en nulägesanalys och titta närmre på följande exempel:
• Vilka risker finns i din försörjningskedja; till exempel råvarubrist, tillverkningsstopp eller transporthinder.
• Finns det delar av försörjningskedjan som är extra känslig.
• Kan din verksamhet rulla vidare även om en underleverantör får oväntade störningar under en period.
• Hur långa stopp är tillåtna i din försörjningskedja.
• Ta reda på hur dina underleverantörer skulle hantera en oväntad störning, och hur det kan drabba din verksamhet.
• Kan din verksamhet bli mer självförsörjande. Finns det några av dina underleverantörer som du kan klara dig utan.
Till Protechs erbjudande baserat på problematiken i texten hör att detta bolag – med närmare 30 års erfarenhet av additiv tillverkning och tusentals sålda 3D-skrivare från Stratasys – kan se över försörjningskedjor, identifiera risker och sårbarhet, samt rekommendera en lösning inom additiv tillverkning som passar specifika verksamheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title