Annons

Om 3DEXPERIENCE.Works och vad SOLIDWORKS nya molnbaserade CAD-mjukvara xDesign kan tillföra

Tveklöst var årets upplaga av SOLIDWORKS World i Dallas händelserikt. Inte minst för att det Dassaultägda bolaget ökar trycket för att få SOLIDWORKS-communityn att gå över till 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX) och molnmiljön. Årets stora slagnummer var den nya plattformen, 3DEXPERIENCE.Works – en applikationsportfölj skräddarsydd för SW-användare, med en rad lösningar för konstruktion, simulering, tillverkning och planering. Allt sammanfört i en enda digital miljö. Men med den klassiska 3D-CAD desktop-mjukvaran som den tunga pelaren i konceptet.
Det vore dock en överdrift att påstå att man lyckats få de tidigare desktop 3D CAD-revolutionärerna från mitten av 90-talet att falla för locktonerna; även om argumenten till varför man bör överväga 3DEXPERIENCE.Works-alternativet inte alls är dumma. Man skulle kunna sammanfatta det hela med SW-basens, Gian Paolo Bassis tal om, ”en ny era, en industriell renässans, som kräver nya kunskaper, förändrad konstruktionsmetodik, distribuerad produktutveckling och tillverkning, och ett nytt sätt att koppla ihop helheten.” Fördelarna med en samlad plattform, en ”single source of truth”, är uppenbara.
SW-communityn har hittills dock istadigt stått emot övertalningsförsöken och de broar till 3DX som hittills presenterats, framför allt blev de lite äldre Conceptual Designer och Industrial Designer-programmen tämligen misslyckade, medan det är för tidigt att uttala sig om eventuella framgångar för det bredare anslaget med PLM Collaboration Services.
Men skam den som ger sig. Under SW World lanserades inte bara 3DEXPERIENCE.Works, man la också upp det nya tillverkningsrelaterade DELMIAWorks-programmet på bordet, en ERP-lösning baserad på det nyligen förvärvade IQMS SW-anpassade programportfölj.
Och som lök på laxen släppte man efter ett par års utvecklingsarbete den omtalade xDesign-mjukvaran. Det handlar om en molnbaserad, komplementär CAD-lösning, som byggts på 3DX-plattformen. Inte för att den ska slå ut klassikern SOLIDWORKS desktop, nej, snarare för att man vill ha flera ben att stå på när man möter den nya generationens ”webb-tillvanda” produktutvecklare och ingenjörer.
PLM&ERP News har talat med SOLIDWORKS Stephen Endersby, ansvarig för produktportföljen.

Det har tagit lång tid för SOLIDWORKS att få lösningen färdig för släpp. XDesign som produkt introducerades redan 2016 och under åren fram tills nu har känslan varit att man släpper lösningen när som helst. Men så har inte skett. Vad har gjort att det dragit ut på tiden?
– Framför allt två saker, säger Stephen Endersby. Det första är att vi ville få fram en verkligt robust lösning för molnet. Det andra är att vi ville att programmet skulle klara mer än bara konstruktion. ”Fillets”, ”extrudes” och annat, visst, men vi ville möjliggöra för designteam att få en hävsångseffekt för att kunna lyfta sina konstruktioner, vilket krävde kopplingar till flera olika system. Och när saker blir mer komplexa tar utvecklingsarbetet betydligt mer tid att färdigställa. Men nu har vi i alla fall haft lösningen i betakunders händer under ca 9 månader och vi har fått mycket positiv feedback och jag är övertygad om att vi nu har nått mycket långt och är klara för en bredare distribution.

När kan kunder som vill ha lösningen räkna med att den släpps?
– Mycket snart. Vi håller just nu på med att samköra xDesign med SOLIDWORKS desktop, vilket är det sista steget före släpp. Men det blir definitivt någon gång under detta år.

Bland de som har testat lösningen, som PLM&ERP News talat med, är uppfattningen klar: Programmet är lätt att lära sig och tiden till att folk blir produktiva är kort.

”Lättanvänt och man kommer snabbt upp på produktiv nivå.”
Ambitionsnivån har alltså varit hög och man är denna gång inte beredda att gå ut med något innan det är helt rätt.
Bland de som har testat lösningen, som PLM&ERP News talat med, är uppfattningen klar: Programmet är lätt att lära sig och tiden till att folk blir produktiva är kort. Vid förra årets SOLIWORKS World berättade Solidworks ledare för SWs användargrupp i New Hamshire, Ed Gebo, att han kunde bli produktiv på mindre än en halv dag. Som erfaren SOLIDWORKS-användare är detta kanske inte så överraskande, men Gebo uttryckte stor uppskattning för xDesign och menade att särskilt crossover-funktionaliteten mellan xDesign och SOLIDWORKS desktop 3D CAD var mycket innovativ.
Vidare pekade han på att xDesign kan påskynda designprocessen genom att erbjuda förslag till lösningar via ”skuggguider”. Användare kan skissa på en idé om vad de vill uppnå med ”end points”, varpå programvaran kommer med förslag på hur det hela kan lösas. Dessutom är Topology Optimization ett bra inslag med vilket man kan få ett designförslag som minskar vikten på den designade parten, samtidigt som tillverkningsbarheten behålls.

Stephen Endersby säger att, ”man ska vara klar över att när vi talar om ”rått” geometriskapande så är SOLIDWORKS desktop mycket mer kapabelt.”


– XDesign är verkligen mycket bra och lättanvänt, håller Stephen Endersby med om, men man ska vara klar över att när vi talar om ”rått” geometriskapande så är SOLIDWORKS desktop mycket mer kapabelt. Dock är jämförelsen inte riktigt rättvis då de två lösningar har lite skilda inriktningar. SW är vad det är, det tunga och djupt kapabla konstruktionsprogrammet, medan xDesign är både ett konstruktionsverktyg, en möjliggörare av snabba lösningar och en vass kollaborativ plattform. XDesign finns på 3DX-plattformen, installerad och klar, du behöver inte göra något av detta utan kan direkt börja designa i webbrowsern.
– Jag tänker på min son i sammanhanget. Han är 16 år och har aldrig installerat någonting; allt har funnits på webben och nätet och han har kunnat börja använda grejerna direkt. Detta är vad framtidens ungdomar, designers och ingenjörer förväntar sig att ett arbetsverktyg ska kunna. Det ska vara tillgängligt när som helst, var som helst och på vilken slags enhet som helst. Det blir xDesign, säger Endersby.

Därför vill DS/SW flytta användarna till 3DEXPERENCE.
Som en bakgrund till 3DEXPERIENCE-plattformen ska sägas att den bygger på Dassaults geometrimotor, CGN. Denna driver i sin tur avancerade produkter som CATIA, PDM- och databasryggraden ENOVIA, simulerings- och analyssviten SIMULIA, liksom det digitala tillverkningsstödet DELMIA.
Med SOLIDWORKS är det lite annorlunda. Programmet är byggt på Siemens PLMs geometrimotor Parasolid, vilken Dassault licensierar in som en bas i SOLIDWORKS. Det är f ö samma motor som Siemens använder för sina verktyg, exempelvis mainstream CAD-mjukvaran Solid Edge.
För att gå tillbaka i historien byggdes geometriska motorer ursprungligen upp av varandra oberoende företag. I denna konkurrensutsatta miljö köpte Siemens Parasolid, Dassault köpte ACIS, vilken Autodesk hade använt i en tidigare version.
Nu vill Dassault flytta alla sina användare till 3DX av huvudsakligen två skäl:

  • Dassault ser molnet som framtiden. En poäng är att data inte lagras i filer utan aggregeras i en databas som alltid är uppdaterad och underhålls i molnet. Att i detta läge ha kompatibilitet mellan produktformaten skulle givetvis göra livet mycket enklare för bolagets utvecklingsavdelningar.
  • Precis som de andra stora CAD och PLM-företagen har Dassault satsat på ett plattformskoncept som ger företaget en stark horisontell utvecklingsbas, men också flexibiliteten att växa med de förändrade kraven i ett alltmer ”teknifierat” samhälle. Plattformstänkandet blir i stort sett en nödvändighet i takt med att komplexiteten växer i de produkter som ska utvecklas. Mekanik, elektronik, mjukvaror, nätuppkoppling – allt ofta utvecklat i distribuerade miljöer med flera samverkande intressenter – i blandade konfigurationer som kräver samordning av allt fler delar, komponenter och system av system, som måste fungera ihop. Detta kräver synkronisering och centraliserad IT-styrning. Det är som SOLIDWORKS-basen uttryckte saken så, ”att vi måste utveckla ett plattformstänkande för att klara detta”. Och den nya 3DEXPERIENCE.Works är uppbyggd enligt följande huvudkomponenter:
    • Planering — ENOVIA
    • Konstruktion — SOLIDWORKS
    • Simulering — SIMULIA
    • Tillverkning — DELMIA

Bass har hållit alla dörrar öppna.
Det sympatiska draget i SOLIDWORKS upplägg för att få sin användar-community upp på vagnen är att Bassi tycks ha avlagt ett högtidligt löfte om att inte tvinga sina användare till någon modell: Prenumeration versus evig licensiering; molnbaserad lösning kontra lokala installationer, eller grundläggande förändringar i SOLIDWORKS så att den inte längre är kompatibel med tidigare versioner. Allt är möjligt.
Bassi har hållit alla dörrar öppna och det verkar ha lönat sig. Bolaget har fortsatt att växa med 10 procent eller mer per år, medan aktörer som Autodesk eller PTC med sina tvingande hyresmodeller hamnat i lägen med dippar i intäkterna i väntan på att den nya modellen kommer ikapp intäktsnivåerna som den gamla licensierings-/maintenance-modellen hade, med merparten av evighetslicensen betald på uppstuds (istället för utdraget över tidslinjen via hyresmodellen).

På sista raden känns det som en stor del av utmaningen med att preparera SW-communityn för framtidens krav på relevanta digitala verktyg ligger hos bolagets återförsäljare. I Sverige talar vi om spelare som numera Ravema-ägda PLM Group och Solid Engineer. Utmaningen för dem är att övertyga användarna om värdet för kunderna av att växla upp sin digitala plattform och konkret demonstrera för dem hur det ska gå till.
En tuff uppgift, visst, men både PLM Group och Solid Engineer är uppgiften vuxna.
Sedan återstår det att se om Dassault SW får till tekniken … och priset, som man hittills inte velat säga särskilt mycket om. Bara att 3DEXPERIENCE.Works och Xappar som xDesign och xShape, m fl, kommer att bli ”prisvärda”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title