Annons

Om Ericssons jätteinvestering i Vonage och varför trådlös 5G- och molnkommunikation har en enorm industriell potential

Vonage Communications Platform (VCP), står för omkring 80 procent av Vonages totala intäkter och engagerar mer än en miljon registrerade utvecklare globalt. Stora tal alltså och Ericssons förväntningar på vad detta kan leda till för utfall är också stora. Varför?
– Nätverks-APIer är idag en väl etablerad marknad för meddelande-, röst- och videotjänster, men med betydande potential för att skapa nya värden genom 5G och 4Gs förmågor. Vonages starka ekosystem av utvecklare kommer att få tillgång till nätverks-APIer (Application Programming Interface) för 4G och 5G på ett enkelt och globalt sammanhållet sätt. Detta kommer göra det möjligt för dem att skapa nya innovativa och globala erbjudanden. Operatörer kommer att kunna skapa nya intäktsströmmar från sina investeringar i nätverksinfrastruktur genom att generera nya API-drivna intäkter. Företag kommer att gynnas av prestandan hos 5G genom ökad effekt på deras operativa förmåga och möjlighet att ta del av nytt värde från applikationer skapade ovanpå nätverken, säger Ericsson-basen, Börje Ekholm.

ATLAS COPCO – ETT SVENSKT CASE. I många fall är producerande tillverkningsorganisationer beroende av sina luftkomprimeringssystem för att kärnverksamheten ska fungera smidigt. Lösningarna måste fungera effektivt och säkert hela tiden. Hur löser man detta? Atlas Copcos division Compressor Technique Service (CTS) utvecklade sin egen Internet of Things (IoT)-plattform, SMARTLINK, för fjärrövervakning av varje kompressor den har producerat, var den än är i världen. Denna plattform gör det möjligt för kunderna att övervaka statusen på sina kompressorer hela tiden och tillhandahålla tidiga varningar för potentiella fel och användningsrapporter som driver effektivitetsförbättringar. När man nu som ett av världens första företag tecknat ett 5G-avtal med Telenor som operatör, är detta med ökad hastighet och den flexibilitet som 5G-tekniken erbjuder jämfört med kabelkopplade utrustningar en stor produktionsfördel. Men det finns flera. Målen är högt satta i detta projekt, där även Ericssons Industry Connect-paket är involverat. Installationen av det privata 5G-nätverket i Atlas Copco i Sickla, gjordes med den senaste trådlösa tekniken och sker på industriellt 5G-spektrum på 3,7 GHz-bandet.

SKÄLEN TILL VARFÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION KOMMER ATT BLI INDUSTRIELLT VÄRDEFULLT
Varför är trådlös kommunikation och 5G-kapabiliteter så värdefullt för industrin? Det finns massor med goda skäl, inte minst inom ramen för IoT och IIoT (Industrial IoT), men för att ta ett bra exempel:
Låt säga att man vill få till en flexibel produktionslina, som snabbt kan konfigureras om för att anpassas till variantstyrda batcher. Normalt bygger uppsättningarna av maskinparken på att de är kopplade med kablage och lokala kontrollsystem. Med 5G kan man tänka sig att dessa istället blir trådlösa, fjärr- och mobilt styrda och därmed betydlig lättare att konfigurera om. Sett i detta perspektiv finns i 5G-systemet kapaciteten att hantera hastighet och trådlöst, men finns lösningarna, som bygger på samverkan mellan å ena sidan 5G, och å andra sidan mellan dels maskinparken och automationssystemet, kanske IIoT-kopplat (Industrial IoT), och dels PLM-systemet som en ”design-for-manufacturing-lösning”?
– Det är absolut viktiga bitar och det finns också t ex många OT-integrationspartners i ekosystemet. Vi fokuserar i detta på två saker, hårdvaruintegration och IT-integration, tidigt i ekosystemets utveckling, sa Peter Linder, som också är det svenska telekomföretagets 5G-evangelist i Nordamerika, i en tidigare PLM&ERP News-intervju.
Detta är förstås alldeles utmärkt, men det förtjänar att accentueras att på tillverkningssidan handlar det hela långt ifrån bara om sladdlöst, bandbredd och responsiv hastighet; det måste också finnas effektiva lösningar kring detta, som är kopplade till PLM-, IIoT-, OT- (Operational Technology) och automationsbitarna. Alltså de bitar som är nära knuta till den kompetens som besitts av utvecklare som Siemens Digital Industries, PTC/Rockwell, Dassault Systemes och Aras, på PLM-sidan och numera också spelare inom tillverkningsautomation som svenska Hexagon och Sandvik, som båda investerat tungt i både mjuk- och hårdvara relaterat till tillverkningsrelaterade teknologier (som exempelvis CAM och generering av CNC-kod och annat).

– Kombinationen av våra två bolag skapar spännande möjligheter för kunder, partners, utvecklare och medarbetare att fånga dessa möjligheter, säger Vonage-chefen, Rory Read.

DELADE OCH HÖGA AMBITIONER
Enligt Rory Read, CEO för Vonage, har Ericsson och Vonage en delad ambition i att accelerera sina långsiktiga tillväxtstrategier.
– Konvergensen mellan internet, mobilitet, molnet och kraftfulla 5G-nätverk skapar en våg av digital transformation och intelligent kommunikation, vilken driver en världsomfattande förändring i hur företag agerar. Kombinationen av våra två bolag skapar spännande möjligheter för kunder, partners, utvecklare och medarbetare att fånga dessa möjligheter, konstaterar Read.
Han tillägger att just detta med att bli en del av Ericsson ligger i bolagets aktieägares intresse och är ett bevis på Vonage ledande position inom molnkommunikation för företag, bolagets innovativa produktportfölj och enastående team.

STARK MERITLISTA
Vonage har också en stark meritlista vad gäller tillväxt och utveckling av vinstmarginalen. Under 12-månadersperioden till 30 september 2021 hade Vonage en försäljning på 1,4 miljarder dollar och under samma period levererade Vonage en justerad EBITDA-marginal på 14 procent.
Det som genererar dessa goda intäkter är alltså den molnbaserade Vonage Communications Platform (VCP), som betjänar över 120 000 kunder och mer än en miljon registrerade utvecklare globalt.
API-plattformen inom VCP tillåter utvecklare att bädda in högkvalitativ kommunikation – inklusive meddelanden, röst och video – i applikationer och produkter, utan back-end-infrastruktur eller gränssnitt.
Vonage tillhandahåller också lösningar inom “Unified Communications-as-a-Service” (UCaaS) och “Contact Center-as-a-Service (CCaaS) genom VCP-plattformen.
Generellt står också VCP för omkring 80 procent av bolagets nuvarande intäkter och levererade stark intäktstillväxt på över 20 procent under treårsperioden fram till 2020. Vidare har den justerade EBITDA-marginalen har förbättrats från -19 procent 2018 till break-even under 12-månadersperioden till 30 september 2021.
Vonages ledningsgrupp förväntar sig att leverera en årlig tillväxt i VCP-verksamheten på över 20 procent under kommande år.

För Ericssons del bygger förvärvet på det framgångsrika köpet och integrationen av Cradlepoint i september 2020. Cradlepoint har fortsatt att utvecklas starkt under Ericssons ägarskap.

SKAPAR EN VINNANDE KOMBINATION
Närvaron av Vonage inom CPaaS-segmentet kommer att ge Ericsson en möjlighet till en kompletterande, betydande marknad med hög tillväxt. Med ökande investeringar i 4G och 5G – och ett blomstrande ekosystem av nya applikationer och användningsfall som utnyttjar kraften i moderna nätverk – har efterfrågan från företag på programmerbara nätverk accelererat.
CPaaS-teknologier demokratiserar nätverksåtkomst genom att erbjuda API-aktiverade kommunikationstjänster. CPaaS-marknaden förväntas nå 22 miljarder dollar år 2025, och växa med 30 procent årligen. Dessutom förväntas Ericssons globala ledarskap inom 5G-teknik ge tillgång till det framväxande området öppna nätverks-APIer, som förväntas nå minst 8 miljarder dollar vid slutet av decenniet byggt på en stark tillväxtprofil. Operatörskunder kommer även att gagnas av ökade intäktsmöjligheter från deras nätverksinvesteringar, optimering av användarupplevelsen och genererande av ytterligare tillväxtmöjligheter med nya och avancerade globala nätverks-APIer samt tillgång till Vonages lösningar inom ”unified communication” och ”contact center”.
Kombinationen av Vonages kundbas och utvecklarnätverk tillsammans med Ericssons djupa nätverksexpertis, 26 000 FoU-specialister och global räckvidd skapar möjlighet att accelerera fristående strategier och innovation på marknaden. Detta inkluderar att påskynda företags-digitaliseringen och utveckla avancerade API:er som möjliggörs av 5G; Ericsson vill lägga kraften i det trådlösa nätverket och kommunikation i händerna på utvecklaren. Sådana APIer kan användas för att säkerställa kvaliteten för kritiska tjänster inom digital tillverkning, självkörande fordon, vård- och utbildning. Dessutom kan de för de som är intresserade av den saken, säkra prestandaförbättringar inom spel och ”Extended Reality” över trådlösa nät.

ÖPPNA OCH INNOVATIVT STÖDJANDE NÄTVERK
På längre sikt avser Ericsson att erbjuda värdefördelar för hela ekosystemet – telekomoperatörer, utvecklare och företag – genom att utveckla en ledande global plattform för öppen innovation inom nätverkslösningar, byggt på Ericssons och Vonages kompletterande lösningar.
Vonage, som sålunda blir ett helägt dotterbolag till den svenska telekom-giganten kommer att rapporteras som ett separat segment i Ericssons redovisning.
Vonage har sitt huvudkontor i Holmdel, New Jersey i USA med 2 200 anställda i USA, EMEA och APAC. De anställda kommer att stanna kvar i företaget och Vonages CEO Rory Read kommer att ingå i Ericssons ledningsgrupp och rapportera till VD, Börje Ekholm.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title