Annons

Om varför Siemens Mendix och MindSphere kan bli vinnare när IT och OT går mot ökad integration

Vad gör man med en lågkodsplattform? Svaret beror förstås på vad man tänker göra med den. Men en av huvudpunkterna handlar om att göra produktutveckling och ingenjörsarbete mycket enklare, utan att behöva kompromissa med förmågan att hantera komplexitet.
För den som vill vinna tid finns det ett bra svar: Se till att ha en perfekt anpassad app som möjliggör tillgång till exakt de data som behövs för att ge en heltäckande bild och för att styra processerna för produktrealisering; en app som är kopplad till PLM och tillverkning via en lågkodsplattform. För Siemens Digital Industries Software handlar detta om Mendix-lösningen som köptes för några år sedan.

LÅGKOD FÖRENKLAR. Med Mendix behöver du bara ”dra och släppa” för att skapa en anpassad instrumentpanel, som ett exempel.

SaaS, MOLNET OCH BYGGEN AV BROAR MELLAN OLIKA SYSTEM
Mendix-plattformen är molngrunden för Siemens Xcelerator-portfölj av integrerad programvara och tjänster, och ett nyckelelement i Siemens SaaS.
Men varför? Så här är det: Idag talar vi ofta om ”system of records”, förkortat SOR. Dessa system är stabila och heltäckande affärssystemlösningar, som ERP, CRM eller PLM. Grejen med den här typen av komplexa plattformar är att man inte vill gå in och ändra eller uppdatera dem för ofta på grund av komplexiteten. Här spelar lösningar som Mendix viktiga och underlättande roller. De används till att skapa appar, som gör att man enkelt kan skapa egna dashboards, presentationsvyer och länkar till program utan kodning.
Lågkod ger alltså goda möjligheter till snabb utvidgning av plattformar och kan användas för att skapa och underlätta anpassad konsumtion av data från SOR och andra relaterade källor. Kort sagt talar vi om en brobyggare för att enkelt koppla ihop fler människor, samtidigt som det begränsar tillgången till precis det som behövs. Med Mendix behöver du bara ”dra och släppa” för att skapa en anpassad instrumentpanel, som ett exempel. Det enkelt att bygga vidare på ett exakt anpassat ”system of records” i applagret:

  • Vill du ha information om vilka simuleringssessioner som gjorts?
    Check, det finns färdiga APIer till exempelvis Ansys eller Simcenter.
  • Vill du ha uppgifter från SAP-systemet? Check, samma sak här, dra och släpp via färdiga APIer, så har du med också den här kopplingen i din dashboard.
  • Vill du se en konfigurerad 3D-modell av den produkt det gäller? Check, samma sak – skapa en länk till konfigurationssystemet så är den biten med också, o s v. Så bygger man enkelt upp precis den app, den dashboard som behövs för de specifika uppgifter som gäller för dig eller andra medarbetare.
Men under de senaste åren har företag börjat integrera silor för att förbättra affärsresultaten. Denna uppgift har gjorts enklare tack vare modern teknikarkitektur och konfigurerbara lösningsuppsättningar.

RIVER GAMLA BARRIÄRER
Med denna bakgrund är det lätt att se varför det behövs lågkod-plattformar i de industriella PLM-uppläggen. Att upprätthålla konkurrenskraften kräver kontinuerlig anpassningsförmåga, förbättringar och innovation. Med den teknik som tidigare har använts i industrin i decennier, har verksamhet historiskt sett ofta drivits via silos över hela företaget: IT för att stödja inom affärsområdet och OT för att stödja i tillverkningssverksamheten. Mellan dessa områden har det dock funnits svårforcerade barriärer.
Men under de senaste åren har företag börjat integrera silor för att förbättra affärsresultaten. Denna uppgift har gjorts enklare tack vare modern teknikarkitektur och konfigurerbara lösningsuppsättningar, som Mendix, gärna i kombination med IIoT-operativsystemet MindSphere, för att t ex fånga och allokera realtidsdata från maskinerna på verkstadsgolvet. Informations- och operativa tekniker (IT och OT) tillhandahåller kort sagt olika, kompletterande funktioner som är väsentliga för varje företag.
”Att integrera utvalda funktioner inom dessa två domäner kan ge betydande förbättringar i affärsresultat genom att förbättra datakvaliteten och minska tiden för att hitta nödvändig information,” summerar CIMdata saken i sin Mendix- och MindSphere-kommentar och fortsätter: ”Lösningar från Siemens Xcelerator-portfölj ger ett sätt att uppnå flexibel, anpassningsbar och hållbar integration av IT- och OT-kapacitet.”

MOT HÖGRE NIVÅER AV AUTOMATION OCH INTEGRATION
Till saken hör vidare att initiativ, som t ex Industry 4.0, snabbt driver utvecklingen mot högre nivåer av automatisering av traditionell tillverkning och industriell metodik, genom användning av modern smart teknik. Att ta itu med dessa utmaningar kräver att företag digitalt transformerar sig själva och hur de arbetar. Företag måste integrera information från fler källor över produkt- och produktionslivscyklerna så att de kan fatta snabbare och bättre informerade affärsbeslut.
”I ett tillverkningsföretag kompletterar och definierar produktdesign och utveckling och produkttillverkningsmiljöer varandra,” konstaterar CIMdata i en generell kommentar. ”Designen påverkar hur en produkt måste tillverkas – t ex med vilka verktygsmaskiner, vilka material och processer – medan tillverkningsmiljöns kapacitet och prestanda fastställer begränsningar för designparametrar, som toleranser eller adderande komponenter. Modern produktdesign och utveckling är i första hand en delmängd av företagets IT-miljö, som består av mjukvaruverktyg som 3D-modellering, simulering och analys, mjukvaruutveckling, processplanering och elektrisk/elektronisk design, såväl som relaterade datahanterings- och samarbetsapplikationer. Produkttillverkning hanterar driften av fysiska processer och de maskiner och arbetare som utför dem – i första hand en operativ teknologimiljö.”

LÖSER UPP GRÄNSERNA MELLAN IT OCH OT
”Som en del av sin digitala transformation måste företag lösa upp gränserna mellan sina IT- och OT-lösningar och andra kritiska företagsapplikationer. Användare och system i båda domänerna måste enkelt kunna ansluta till och överföra/omvandla data från olika arkiv till en form som är lämplig för deras avsedda användning,” fortsätter CIMdata.
Denna blandning av information över domäner kallas IT/OT-konvergens. IT/OT-konvergens kopplar ihop IT-system med OT-system, vilket gör att de kan dela information med varandra. IT/OT-konvergens är en viktig drivkraft för Industri 4.0; den kombinerade data och kontextuella förståelsen ökar värdet som dessa system kan leverera till ett företag.

På sin ideala nivå tillhandahåller dagens smarta, uppkopplade enheter, maskiner och system (och medarbetare) produkt-, produktions- och tjänsteprestandadata i realtid. Detta skapar mängder med data som kan konsumeras både i drift (MES, service, etc) och information kring t ex design, ingenjörskonst processplanering, styrning av leveranskedjan. Dessa data kan sålunda fångas, analyseras och läggas upp i applikationer för förbättrad affärsprestanda.
Detta sagt, ska konstateras att verkligheten idag inte sällan innehåller IT-system, mellanprogram och andra integrationer vars kod är komplex, svår att underhålla och som inte har nödvändig anslutning till andra system.
Konklusionen av dessa bitar är, enligt CIMdata, att företag behöver moderna, lättanvända utvecklings- och integrationsverktyg som kan skapa den IT/OT-konvergens som krävs för deras specifika affärsbehov. Dessa verktyg måste inkludera både IT-funktioner – t ex APIer, mikrotjänster e t c – och OT-funktioner, sånt som sensorer, styrenheter och IoT/IIoT-anslutning och smarta, påkopplingsbara verktygsmaskiner.

”FÅR FOLK ATT HAJA TILL.” Kapabiliteterna som hängde med Mendix-lösningen som köptes 2018 har delvis överraskat Siemensledningen. ”Det är sant,” sa Tony Hemmelgarn, chef för bolagets PLM-område, i en tidigare PLM&ERP News-intervju. ”Mendix har ursprungligen använts inom banking och logistik för att koppla ihop ”programstackar” och bygga appar. Vad vi har visat är att grundkapabiliteterna kan dras ut till i stort sett vilken bransch som helst. Men det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken.”

INTE BARA ETT UTVECKLINGSVERKTYG
Därmed kommer vi in på Siemens Mendix-plattform. Den är inte bara ett utvecklingsverktyg – det handlar också om en omfattande, modern plattform för applikationsutveckling och integration med lågkod. Mjukvaran är designadt för att göra det enkelt för både affärs- och professionella utvecklare att skapa och distribuera personliga applikationer och processer.
Vi var i början av artikeln också inne på SaaS (Software-as-a-Service) och molnet och i detta kan noteras att Mendix också byggd i en moln- och mikrotjänst-baserad miljö, som möjliggör dataintegration över olika, distribuerade informationsarkiv, applikationer och plattformar som spänner över både IT- och OT-domäner.
Programmet är vidare en integrerad del av Siemens Xcelerator-portfölj och denna portföljs molnarkitektur. Detta används för att integrera, utveckla och utöka komponenterna i portföljen och integrera med icke-Siemens (internt- och tredjepartsutvecklade) applikationer och miljöer.
Men Mendix kan också användas som ett fristående verktyg av alla företag som behöver utveckla skräddarsydda IT- och OT-applikationer och integrera data och processer över sin utökade värdekedja.
Av betydelse är att klara APIer finns tillgängliga, dels för många Siemens-lösningar och dels för hundratals tredjepartmjukvaror. Det det finns också en ”Mendix-appbutik” med både gratis- och betalappar, skapade av dess globala community med över 100 000 utvecklare.

NYCKELN ÄR MENDIX FÖRMÅGA ATT ANSLUTA TILL ANDRA APPLIKATIONER
”Nyckeln till alla applikationer är programmets förmåga att ansluta till andra applikationers data,” skriver CIMdata i sin utvärdering och specificerar saken närmare med att: ”Mendix Data Hub är ett öppet, standardbaserat metadatalager, som gör det möjligt för alla användare att hitta och utforska dataresurser i hela det anslutna ekosystemet. Samtidigt gör Data Hub Connectors det möjligt för företag att ansluta flera datakällor till Data Hub, fylla i en katalog och göra denna data tillgänglig för utvecklare. Användare kan ansluta till andra Mendix-applikationsdata, men också PLM-sviten Teamcenter, IIoT-operativet MindSphere, OT-lösningen Opcenter, SAP och många andra vanliga företagsdatakällor – driftsdata inkluderat.”
Man noterar vidare att datahubben också kan utökas med eQubes ”Data-as-a-Service-lösning, som har över 60 smarta kontakter, vilket ger stöd för industriella data och systemintegrationer som Teamcenter med SAP. ”Genom att utnyttja Xcelerators moderna, mikrotjänstbaserade arkitektur ger Mendix Data Hub och dess kontakter en grund för att bygga och utveckla applikationer och integrationer som möjliggör IT/OT-konvergens.”

Data brukar ibland karaktäriseras som ”2000-talets olja”. Det är heller inte svårt att inse hur explosiv tillväxten är: 90 % av data i världen idag har skapats under de senaste två åren och 5,5 miljoner nya ”IoT-saker” ansluts varje dag. Hur ska detta hanteras? MindSphere är en del av svaret, menar Siemens. Värdet ligger i att kunna förfina den råa datan och förvandla den till användbar affärsinformation. Detta kräver sofistikerade plattformar som förenklar och möjliggör processen. Plus, förstås, duktiga människor. I Siemens fall är det IIoT-operativsystemet MindSphere som gäller. Systemet har redan mer än en miljon anslutna enheter och system världen över, och demonstrations- och applikationscentret kommer att agera för att ytterligare lyfta fram potentialen hos detta IIoT-system att omvandla data till användbar information.

VILKEN ÄR MINDSPHERES ROLL?
Vi har i denna artikel varit inne också på Siemens IoT-operativsystem, MindSphere. Denna plattform spelar en icke oväsentlig roll i strävandena efter att förse Mendix med data som behövs från driften av enheterna på verkstadsgolvet. MindSphere hanterar och kopplar samman maskiner, anläggningar och system och driver IoT-lösningar från ”edge” till molnet. ”Den ger anslutning till data och avancerade analystjänster som gör det möjligt för tillverkare att förstå dessa data genom att utnyttja simuleringsmodeller med reducerad ordning, moderna analysmöjligheter för prediktivt lärande och avancerade analytiska möjligheter.”
MindSphere Analytics Services tillhandahåller grundläggande och avancerade APIer för tidsserie-data, som kan stödja beräkningar relaterade till KPIer, signalbehandling, trendprediktion och anomali-identifiering. Ur ett produktlivscykelperspektiv möjliggörs IT/OT-konvergens med MindSphere genom dess omfattande anslutningsmöjligheter över det utökade produktlivscykelekosystemet, som med Teamcenter. Till exempel kan verktygsmaskindata som används för att analysera och hantera enhetens prestanda också användas i designmiljön för att förbättra designen av nya produkter. MindSpheres anslutning möjliggör också datakontextualisering så att information från företagssystem kan analyseras och förstås med maskininlärning och artificiell intelligens.

Mendix och MindSphere: SÅ JOBBAR SYSTEMEN IHOP
Mendix och MindSphere är således integrerade delar av Siemens Xcelerator-portfölj. Genom att arbeta tillsammans gör de det möjligt för företag att skapa innovativa lösningar som kopplar samman ekosystem för utökade värdekedjor med vilken enhet som helst, från vilken plats som helst, på vilken molnplattform som helst.
”Med denna kombination kan man enklare skapa heltäckande återkopplingsslingor bland produktutveckling, försörjningskedja, produktionsverksamhet, service/underhåll och många andra affärsflöden och digitala trådar. Mendix och MindSphere stödjer användningen av kritisk intelligens från ”edge-enheter” och gör dem till en del av data- och informationsåterkopplings-slingorna, analys, beslutsfattande och åtgärder. Att stänga informationsslingor på detta sätt gör det också möjligt för företag att skapa och utnyttja omfattande digitala tvillingar av sina produkter såväl som deras produktions- och serviceprocesser,” summerar analytikern sin kommentar.

EN VÄG IN I FRAMTIDEN
Tilläggas kan att Siemens tillhandahåller många förbyggda kontakter för vanliga verktyg och datakällor som används av företag, t ex Teamcenter, SAP ERP eller IBM Maximo. Genom att arbeta tillsammans, möjliggör Mendix och MindSphere konvergensen av IT och OT i specifika användningsfall genom att bli bryggan som kopplar ihop tidigare slutna OT-data, med data som genereras av IT-system.
Det är en väg som tydligt pekar mot hur framtiden kommer att te sig.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title