Annons

OPINON: Tillgänglighet avgör förtroendet för PLM- och affärssystem

Ett allt vanligare tema i rapporteringen kring IT handlar om olika typer av cyberbrott eller brottstangerande händelser, något vi sett oftare både i år och under förra året. Är det inte Sveriges egen IT-härva eller Transportstyrelsen så är det jättar som IBM, Apple, Facebook eller Amazon som ploppar upp i olika skandalsammanhang. 
Varje gång en leverantör råkar ut för ett avbrott drabbar det såväl slutanvändarna som det påverkar populära tjänster och skadar förtroendet för leverantören. Allt eftersom molnet blir en vanlig strategi för drift av affärssystem och PLM, blir det samtidigt allt viktigare att säkra tillgängligheten i dessa system.
Victor Engelbrecht Dohlmann, nordenchef för Veeam, har funderat kring hur företag kan undvika att förlora intäkter och anseende på grund av avbrott i affärssystemen i ett opinionsinlägg.

Molnmarknaden utvecklas
Tillhandahållande av molntjänster för affärssystem är en snabbväxande marknad med mördande konkurrens. Molnmarknaden i stort bedöms av Forrester ha ett värde på 178 miljarder dollar redan under 2018 (jämfört med 146 miljarder 2017). Marknaden för specifikt affärssystem är i sammanhanget mindre, men inte mindre viktig för det. En rapport från MIT spår att antalet attacker mot molnföretag kommer att öka drastiskt under 2018. Då handlar det inte i första hand om att gå på jättarna, som har enorma resurser att bekämpa den här formen av hot, utan istället mindre aktörer för såväl publika som privata molnlösningar.

Här gäller det att från alla delar i leden stötta de befintliga kunderna samtidigt som du bygger ett gott anseende mot kommande. En tillgänglighetslösning som snabbt och effektivt kan återställa data, istället för att exempelvis betala lösensumma till ett utpressningsprogram, är ett värdefullt verktyg oavsett företagets skala.

Förbrukar förtroende
Förväntningarna på molnleverantörer ökar, vilket kan ställa till med problem. Oräkneliga individer och företag förlitar sig på expertisen dessa leverantörer erbjuder och förväntar sig därmed att deras data, verktyg och applikationer lagras säkert och tillgängligt exakt när de själva vill ha dem. Hanteringen av PLM- och ERP-system går åt precis samma håll, just för att alltid finnas tillgänglig för medarbetarna.

Resultatet av de höjda förväntningarna är att fel och avbrott numera anses oacceptabla. Besvikna kunder flyttar troligen sin verksamhet till någon annan, samtidigt blir det allt enklare att byta leverantör vilket ställer ännu högre krav på molnleverantörerna att förhindra intrång, avbrott och attacker.

Bättre backup, bättre moln
I den hårdnande konkurrensen blir tillgänglighet, dataskydd och backup de primära verktygen i kampen om kunderna. En leverantör kan sälja sig mer eller mindre enbart på garantier om att kunderna är säkra hos dem (i så stor utsträckning det går).

Givetvis är det lätt att vara efterklok i såna här fall. Men det finns gott om fall som visar vad som faktiskt kan hända. Det borde vara nog för molnleverantörer att jobba extra hårt på säkerhetsfrågan, både för att behålla kunder och för att överleva.

Enkelt uttryckt kan vi inte göra något åt de intrång som hände förra året och innan dess. Vi kan däremot dra lärdom av dem. När lösningen för väldigt många av problemen är att implementera en modern tillgänglighetslösning för företagets tjänster känns det dåraktigt att inte agera i frågan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title