Annons

Öppen källkod, Python och SAS: Altairs köp av World Programming vässar CAE-bolagets utbud inom dataanalys och visualisering

James Scapa konstaterar i sammanhanget att World Programmings lösningar är mycket avancerade och de har visat sig kunna hjälpa användare att sammanställa och exekvera miljontals modeller byggda med språket SAS, samtidigt som de tar till sig moderna språk och teknik med öppen källkod.
– Detta gör det möjligt för dem ge snabbare respons på ändringar i marknadens krav och att kunna utnyttja nya insikter, säger Altair-basen.

VILKEN BETYDELSE HAR SPRÅK SOM PHYTON OCH SAS?
En hel del. Om vi tar Python först så är det allmänt ett högnivå-programmeringsspråk, designat för att vara lätt att läsa och enkelt att implementera. Det bygger på öppen källkod, vilket innebär att det är gratis att använda, även för kommersiella applikationer. Det används för att utveckla desktop GUI-applikationer (Graphical User Interface), webbplatser och webbapplikationer. De enkla syntaxreglerna för programmeringsspråket gör det generellt lättare att hålla kodbasen läsbar och applikationen underhållsbar. Idag används Python i några av världens mest populära tjänster och program, YouTube, Spotify, Google, Instagram med flera. Python ökar också snabbt i användning. En effekt av detta är också, kopplat till den öppna källkoden, att ett allt större antal personer arbetar med att vidareutveckla, förbättra och expandera språket, vilket för med sig att Pythons kapacitet dagligen ökar.

SAS är ett ”command-drivet” mjukvarupaket som används för statistisk analys och datavisualisering. Det är bara tillgängligt för Windows-operativsystem. Det är i dagsläget ett av de mest använda statistiska mjukvarupaketen inom både industri och akademi. Hur framtiden för detta språk ser ut återstår dock att se. Den ökande populäriteten för Phyton och R innebär nämligen att dessa kapabla verktyg för data science, statistik och maskinlärande tenderar att växa på ett sätt som betyder att övriga språk – som t ex SPSS, SAS, STATA – kan komma att minska i betydelse (som konkurrenter till Python).

KRAFTFULL OCH MÅNGSIDIG PLATTFORM
Detta sagt ska noteras att Altair-förvärvet inkluderar flaggskeppet bland World Programmings produkter, WPS Analytics, som har över två decenniers erfarenhet i ryggen och har utvecklats för att möta den ökande användningen av språk med öppen källkod. WPS Analytics är en kraftfull och mångsidig mjukvaruplattform för skalbar behandling och analys av data; bland flera beaktansvärda funktioner ingår:
• Möjligheten att köra program skrivna med SAS syntax utan att behöva installera produkter från tredje part
• Helt integrerat språkstöd för SAS
• Stöd för SQL, Python, R och Hadoop och med möjligheter att utbyta data, allt i ett enda program
• Avancerade algoritmer för matematik, statistik och maskininlärning
• Förmåga att få åtkomst till flera datakällor, inklusive big data, moln och mainframes
• Kan användas fristående eller integrerat genom åtkomstkontroll för data och modelldistribution till API:er på begäran
• Flexibel distribution för att länka lokalt, till mainframes och molnmiljöer

FLEXIBEL OCH INTUITIV MILJÖ
– Kunderna vill ha valmöjligheter och genom att vi integreras med Altair – en organisation med högt förtroende och en pålitlig filosofi med öppen arkitektur – ger vi i en flexibel och intuitiv miljö användarna enkel tillgång till teknik, säger Oliver Robinson, CEO för World Programming. Han fortsätter:
– Altair kommer att bidra till att accelerera tillgången till våra lösningar när vi låter den moderna världens förstklassiga teknologier med öppen källkod konvergera med möjligheterna att dra nytta av decenniers investeringar i SAS.

World Programmings programvara kommer att integreras i Altairs svit av lösningar för dataanalyser och blir tillgängligt via Altair Units, som ger kunderna enkel åtkomst till Altairs hela portfölj av mjukvarulösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title