Annons

Optidev tar hem 20 miljonersorder från Västtrafik

Det blev boråsföretaget Optidev som ska leverera plattform och teknisk utrustning för Västtrafiks handhållna kontroller och försäljning av biljetter på tåg, spårvagnar och färjor. Avtalet löper under fem år.
– Nu får tågvärdar, däcksmän och kontrollanter en hållbar och användarvänlig mobil utrustning kopplad till ett modernt system som stöder Samtrafikens Biljett- och Betalstandard, BoB. En nationell standard framtagen för att kunna användas av alla trafikbolag i Sverige, säger Optidevchefen, Fredrik Logenius.

Västtrafiks Maria Björner Brauer.

Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik, konstaterar att man ska rulla ut 380 handhållna enheter under våren 2019.
– Optidevs lösning underlättar försäljning och kontroll av biljetter. Vi testkör systemet nu i oktober tillsammans med tågvärdar och biljettkontrollanter.

– Ytterligare en fördel med vår lösning är att vi, utöver ruggade företagsprodukter, också kan använda oss av mobila konsumentprodukter och dra nytta av den snabba teknikutvecklingen. Genom att lägga ett ruggat hölje på produkterna får de hög hållbarhet men blir betydligt billigare än likvärdiga specialprodukter, menar Björn Larsson, ”Solution Architect” och håller i projektet från Optidevs sida.

Både mjuk- och hårdvara. Otidev, grundat precis vid millennieskiftet, är en av få aktörer i Norden som inte bara erbjuder mjukvarulösningarna, utan även hårdvaran när det gäller robusta mobilitetslösningar, typ den som Västtrafik nu investerar i. Systemen präglas, enligt bolaget, ”av spårbarhet, tillgänglighet och insamling av affärskritisk information i realtid.” Bolagets kunder finns inom en flera branscher och man har 75 medarbetare på kontor i Sverige, Norge och Danmark.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title