Annons

IIoT: Optiware och SICK i sam-arbete om maskinuppkoppling

Visualisering spelar en allt större roll på verkstadsgolven, alldeles oavsett vad som tillverkas. Att kunna ta del av produktionsläget i realtid har ett stor värde och är tveklöst ett viktigt inslag i koncept som Industri 4.0. Detta är ett faktum som de flesta leverantörer av mjukvarulösningar till tillverkande industrier måste förhålla sig till … och det gör man.
Frågan är nu: hur ska man koppla sensordata till till produktionsuppföljningssystemet? En av de senare årens mer framgångsrika aktörer är Optiware har tagit fram en lösning för detta. Bolagets AXXOS OEE är ett av marknadens ledande produktionsuppföljningssystem, där poängen är att man kombinerar uppföljning, analys och visualisering. Det här drar man nu ett steg längre och idag presenterar man tillsammans med SICK en lösning för snabb och enkel uppkoppling av all utrustning i etablerade produktionsanläggningar, vilket gör sensordata från produktionsutrustningen tillgänglig för OEE- (Total Equipment Effectiveness) och underhållsystem i molnet.

Lösningen är baserad på SICKs TDC (Telematic Data Collector) ”gateway” och OPTIWARE´s AXXOS OEE. Den senare lösningen sätter fokus på effektivitet och skapar en solid grund för förbättringsprocessen. Men för att dra full nytta av den pågående IIoT-utvecklingen (Industrial IoT) är det viktigt att kunna ansluta all nödvändig utrustning. Här kommer nu TDCs ”gatewaysystem” in i handlingen. Det är en öppen IIoT-plattform som kopplar upp sensorer och maskiner genom att överföra data till målplattformen via en trådlös, mobil eller trådlös anslutning. TDC har också databehandlingskapacitet.
Om SICK ska sägas att det är en tillverkare av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella applikationer. Bolaget har mer än 9000 anställda och har verksamhet över hela världen. Produktsortimentet cirkulerar kring komponenter, lösningar och tjänster.

Uppkoppling av nödvändig utrustning på verkstadsgolvet
För att dra full nytta av den pågående IIoT-utvecklingen är det viktigt att kunna ansluta all nödvändig utrustning. Det faktum att en stor del av maskinerna i tillverkningsindustrin är äldre än 10 år och inte är förberedd för anslutning gör arbetet dyrt och tidskrävande. Behovet av att ansluta utrustning från ett stort antal olika leverantörer är en annan utmaning för många företag i digitaliseringsprocessen.
– Med hjälp av SICK och deras TDC-teknik kan vi erbjuda våra kunder en förpackad IIoT-lösning där vi kan ansluta och ta emot signaler från alla viktiga maskiner med en mycket kort implementeringstid. Våra kunder kan direkt börja mäta OEE och få en snabb avkastning. En annan stor fördel är att vi kan göra det utan att behöva störa kundens etablerade nätverk och med minimal driftstörning, säger Johan Andersson, produktägare för OEE på OPTIWARE.

Förbättrad datakvalitet
TDC tillhandahåller databehandlingskapacitet som gör det enkelt att analysera och filtrera data lokalt vid varje mätpunkt och därigenom möjliggöra datareduktion och förbättring av datakvaliteten.
– OPTIWARE gör vad många aktörer talar om idag under begreppet Industry 4.0. – Ansluter hela fabriker med alla maskiner och de har gjort det i många år. De har en etablerad kundbas med över 1000 kunder över hela världen som kontinuerligt samlar mätdata från ett brett utbud av olika typer av produktionsutrustning. Vi ser ett stort värde i den erfarenhet som OPTIWARE har förvärvat och i framtida kundkontakter som vårt samarbete kommer att leda till, säger Henrik Bostrup, Product Market Manager på SICK.
Förutom OEE-mätning eller produktionsövervakning skapar lösningen stora möjligheter att arbeta med prediktivt underhåll och andra AI-applikationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title