Annons

Oracle vänder negativ trend – affärssystem i molnet tar rejäl fart

När IT-jätten Oracle redovisar sitt senaste kvartal bryter man en negativ trend. Molnet är en sak, men det som varit ett problem de senaste åren handlar om mjukvarusidan inom affärssytem. Bolaget har s a s ännu inte frigjort sig från rötterna i sina äldre licensupplägg. Summerar man molnintäkterna räcker kort sagt inte ökningarna till för att kompensera för tappet på affärssystemsidan. Istället har konkurrenter som har sina rötter direkt utgående från molnbaserad SaaS-upplägg avancerat betydligt snabbare. Salesforces sifffror är ett slående exempel med betydligt högre försäljning av molnbaserade affärssystem mjukvaror.

Men som sagt – Oracles senaste kvartal, i någon mån också det föregående visar att man tagit upp intäkterna rejält. Till och med vuxit snabbare än Salesforce.

– Software-as-a-Service, alltså programvara som tjänst i molnet, växer med 62 procent under det gångna kvartalet. Det är bra och betyder att vår molnapplikationsaffär växer mer än dubbelt så snabbt som Salesforces, säger Oraclebasen Mark Hurd, och tillägger att just ERP-sidan är bolagets största och viktigaste applikationsaffär på molnplattformen.

– Så är det och vi har nu runt 5 000 Fusion-kunder plus 12 000 Netsuite-kunder i Oracle Cloud.

Bra siffror förstås, men som sagt, Salesforce växer också ordentligt, plus 25 procent senast, och då från betydligt högre nivåer.

Men en ökning är en ökning och totalt under det senaste kvartalet (brutet räkenskapsår med Q1 2018 nu redovisat) så gick försäljningen upp med 7 procent till 9,2 miljarder dollar. Varav den de molnbaserade intäkterna växte med 51 procent till 1,5 miljarder dollar.

Molnet betydligt snabbare som leveransmodell.
När det gäller Oracles nordiska rörelse berättade Jerker Alfrell, som de senaste sex åren jobbat med säljledning inom ERP, i en tidigare artikel i VFs pappersedition, nummer 1 2017, att man förvisso ser förändringar i sättet att satsa på molnet som ERP-plattform.

– Vi ser inte längre så mycket av det traditionella angreppssättet på ERP-transformationer med jätteimplementationer, sa Alfrell. Oftare tittar man mer på att lösa ett specifikt problem eller att stödja en viss process. Sedan har man kvar det man redan har investerat i på resterande delar. Sånt ser vi absolut mycket av. Många företag har haft stora utmaningar i att bli framgångsrika i sina transformationsprogram. Verkligheten där ute är inte bara komplex som den är, utan också mycket dynamisk; ofta har realiteterna förändrats innan det nya implementerats, säger Alfrell.

Han tillägger att man i detta kan se ett av de stora värdena med molnet. Det är en betydligt snabbare modell att leverera på, med den “inbyggda” fördelen att man inte heller behöver leverera allt på en gång.

– Precis, våra lösningar är modulära, man kan plocka de bitar man behöver. Samtidigt är vi fokuserade på att använda öppna standarder, som Java exempelvis. Avgörande för effektiva implementationer är att tekniken är lätt att koppla ihop med andra lösningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title