Annons

Örebroprofessor ny styrelseledamot i euRobotics

Örebroprofessorn Alessandro Saffiotti har blivit utsedd till ny styrelseledamot i euRobotics – en internationell intresseorganisation för aktörer inom europeisk robotik.
– Det här är ett sätt för mig att påverka riktningen för forskning, utveckling och innovation inom området, säger han.

De dryga 250 medlemsorganisationerna i euRobotics representerar både industri och forskning, och Örebro universitet är en av dessa. Tillsammans med Europeiska kommissionen bildar de också SPARC – ett partnerskap som ska främja europeisk robotik.
– Tanken är att vi ska bidra med våra expertkunskaper inom robotik och artificiell intelligens och på så sätt hjälpa EU-kommissionen med strategier för fortsatt utveckling, säger Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

24 ledamöter i styrelsen
Styrelsen för euRobotics består av 24 ledamöter. Hälften är forskningsrepresentanter och hälften representerar industrisektorn.
– Som forskare befinner jag mig i skärningspunkten mellan AI och robotik och jag vill öka fokus på AI inom robotiken. Artificiell intelligens finns i dag överallt och ett viktigt användningsområde är just robotiken. Därför är det relevant med kunskap om hur AI på bästa sätt kan användas i robotar, säger Alessandro Saffiotti.
Just nu handlar mycket av styrelsens arbete om EU:s nya finansieringsprogram för forskning och innovation som ska efterträda Horizon 2020.
– Vårt uppdrag är att ta fram rekommendationer till EU- kommissionen för finansiering inom AI och robotik.
Alessandro Saffiotti tillträdde som styrelseledamot i euRobotics i mars, och har en mandatperiod på två år.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title