Annons

”Osannolikt att autonoma lastbilar ersätter förare under det närmaste decenniet”

Hur påverkar utvecklingen av autonoma lastbilar chaufförernas roll? Vad betyder utvecklingen av till detta relaterade konvojsystem? Kommer lastbilschaufförerna ens att bli kvar på sikt?
Frågorna kring detta har engagerat och oroat denna yrkeskår. Men enligt en ny studie från ”American Center for Mobility” kan yrkeschaufförerna andas lite lättare, i alla fall på tio års sikt. I rapporten drar man slutsatsen att autonoma lastbilar alls inte kommer att resultera i massiva uppsägningar under det närmaste decenniet. Snarare kan de autonoma lösningarna bli ett stöd i yrkesutövningen.

Utsikterna att lastbils- och transportnäringen i allt större utsträckning ”autonomiseras” har i stigande omfattning oroat många branschmedarbetare, som ser framför sig behov av allt färre lastbilsförare när fordonen i växande omfattning börjar ”köra sig själva”. Men enligt American Center for Mobility (ACM), som beställt en studie från Michigan State University och Texas A & M Transportation Institute för att undersöka potentiella effekter av självkörande fordon under det närmaste decenniet, så är massiva förluster av arbetstillfällen ingen överhängande fara. Undersökningen drog slutsatsen att autonoma lastbilar inte kommer att resultera i detta. Istället hävdas i studien att självkörande lastbilar, ”kommer att stödja lastbilschaufförer istället för att ersätta dem”, skriver ACM i ett pressmeddelande.

Samma sak kan sägas om limousine- och transitindustrin, där mänsklig interaktion och passagerarassistans fortfarande kräver bemannade fordon. Man konstaterar dock att det blir förändringar i spåren av autonoma stöd som stegvis kommer att införas i fordonens kapabiliteter. Arbetstagare inom dessa områden kan dock behöva genomföra ytterligare utbildning för att bäst kunna utnyttja avancerad AV-teknik (AV=AudioVisuell).

Självkörande funktioner kompenserar personalbrist. Vad man bör ha med sig i perspektiven på detta område är att det på många ställen råder brist på lastbilsförare. I USA, som varit basen för undersökningen har man inom transportindustrin t o m problem att fylla sina lediga platser. En aspekt är således, menar ACM, att innan fordonens drivrutiner  byts ut kommer autonomi faktiskt att hjälpa till för att kompensera dagens personalbrist.

”Automatiserad fordonsteknik kan, ofta felaktigt, ses som en förändring som kommer att eliminera förarjobben, men den mer nyanserade bedömningen är att innovationen under det närmaste decenniet kommer att främja bredare samhällsförändringar som leder till förändringar på arbetsplatsen och och för arbetskraften,” säger Sheila Cotton , professor på Michigan State, i en kommentar.

Studien har i och för sig inte tittat längre fram än med avseende på effekterna under det närmaste decenniet. Klart är emellertid att ny autonom teknologi steg för steg kommer att införas och det nya kommer att plocka bort delar av det arbete som idag utförs ”manuellt”. Specifikt med utgångspunkt från denna förändring menar man i studien att, ”utbildning är väsentlig för att se till att personer som söker arbete i branschen kommer att kunna möta behoven hos nya jobb som uppstår som ett resultat av autonomi.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title