Annons

”Överleva eller blomstra?” – Corona öppnar för investeringar i Industri 4.0 och smarta fabriker

Tillverkningsföretag runtom i världen står inför avsevärda utmaningar att investera i Industri 4.0, särskilt med tanke på den nuvarande globala krisen. Forskningen från Siemens (SFS) uppskattar att digital transformering – till plattformar för Industri 4.0 – ger tillverkare en möjlighet att vinna långsiktiga konkurrensfördelar. Men det hela brådskar, menar man. Tidigare SFS-undersökningar har visat att tidsfönstret för möjligheten att ta ledningen före konkurrenterna står öppet 5-7 år, varefter tillverkningsföretagen kommer att behöva kämpa för att komma ikapp.

Ett exempel på digitalisering: 3D-vy av en robotarm där rörelserna kan simuleras innan den fysiska produktionen drar igång och då eventuella korrigeringar blir dyra att genomföra jämfört med att de görs digitalt under simuleringen.

Nu behöver ingen tvivla över att de konklusioner man gör i detta är en spegling av Siemens egenintresse: att få företag och organisationer att investera i 4.0-lösningar. Men det innebär inte nödvändigvis och med automatik att de är fel, tvärtom kan slutsatserna ha ett stort värde för de som satsar.
”Smarta tillverkare använder nya finansieringsmodeller, huvudsakligen från finansiärer specialiserade på tillverkningsindustrin, för att nå kommersiellt hållbara sätt att betala för denna brådskande digitala transformering,” skriver Siemens (SFS) i sin introduktion till presentationen av materialet.

Risker och fördelar med Industri 4.0
Den nya studie bolaget tagit fram är betitlad, ”Industry 4.0: Rising to the Challenge”, och är den första i en serie om de investeringsutmaningar som tillverkare ställs inför när de migrerar sina verksamheter till teknik för Industri 4.0.
Investering i digital transformation utgör nu skillnaden mellan att överleva och blomstra för företagen och har en allt större betydelse med tanke på den ekonomiska osäkerhet som nyligen uppstått.

Smart finansiering möjliggör hållbara sätt att investera som underlättar för tillverkaren att nå tydligt identifierade och önskade affärsresultat. Dessa uppnås genom tillgång till rätt teknik och tjänster med support från anpassade finansieringslösningar.

Vad är risken med att inte investera? Vilka är de finansiella fördelarna med Industri 4.0 som de som inte investerar missar? Fördelarna med digitalisering kvantifieras i flera studier där man har uppmätt fördelar med bland annat förebyggande underhåll, energioptimering, processoptimering, förbättrad produktionsproduktivitet, samt ökad produktkvalitet och minskade lagerhållningskostnader.

SFS har utvecklat en modell som konservativt uppskattar storleken på den investeringsutmaning som tillverkningsindustrin ställs inför när den försöker implementera smart fabriksteknik under femårsperioden 2020-2024.

Modellen tar hänsyn till en mängd olika prognoser från analytiker om värdet på den smarta tillverkningsmarknaden för femårsperioden 2020 till och med 2024. De resulterande siffrorna justeras sedan för att återspegla andelen smart tillverkning som redan förvärvas genom smart finansiering. Dessutom minskas uppskattningen till bara hälften av den ”tillgängliga marknaden” för att ge ett mycket konservativt perspektiv på den verkliga omfattningen av investeringar som krävs för att nå 50 procents marknadspenetration.

Brytpunkt inom 5-7 år
Tidigare forskning från SFS har funnit att “brytpunkten” för investering, där hälften av tillverkningsföretagen väsentligen har migrerat till produktionsplattformar för Industri 4.0, kommer att inträffa inom de närmaste 5-7 åren.

Nya finansieringsmodeller för att möjliggöra investeringar i Industri 4.0 anpassas ofta till affärsresultat för att nära koppla finansieringen till den förväntade avkastningen som levereras genom fördelarna med digital teknik.
– Med tanke på det extra tryck som europeiska tillverkningsföretag upplever med växande konkurrens på både inhemska och exportmarknader, har investeringar i digital transformation nått en kritisk punkt, säger Joakim Prytz, Nordic Captive finanschef inomSiemens Financial Services. Han fortsätter:
– Smart finansiering möjliggör hållbara sätt att investera som underlättar för tillverkaren att nå tydligt identifierade och önskade affärsresultat. Dessa uppnås genom tillgång till rätt teknik och tjänster med support från anpassade finansieringslösningar. Detta kan speciellt fungera som stöd med tanke på den nuvarande globala krisen och dess ekonomiska följder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title