Annons

ÖVERRASKANDE AFFÄR: Prevas lägger en kvarts miljard på köpet av Evotechkoncernen

Klart är att utveckling inom industrin allmänt under de senaste åren präglats av starka förändringsströmmar. Pandemin är förstås en ovanligt dramatisk händelse i detta, men bortsett från detta är teknologiutvecklingen inom allt som har med produktutveckling och industriproduktion närmast explosiv. Förändringarna som kommer innebär också i många fall dramatiska omställningar kring sånt som teknologi, metodologi, tillverkniningsupplägg, integration och effekter hos slutanvändarna när den nya tekniken ska implementeras och omsättas i praktiskt genomförbara och vinstgivande affärsmodeller. IoT, IIoT, additiv teknologi, generativ design, avancerad simulering, molnsatsningar e t c är inget som står för sig själv. Teknikerna ska integreras, läras in i nya metodik-loopar och så vidare.

Industri 4.0-koncept är idag en av de faktorer som tillsammans med ”delmängder” som IIoT, Industrin IoT, stöper om en rad industriverksamheter. Förändringsprocessen är tuff och kräver goda kunskaper och bra idéer, krav som det ”nya” Prevas kan möta än effektivare än tidigare med sin nya laguppställning.

SKAPELSEN AV EN LOVANDE AKTÖR
MED ETT VASST HELHETSERBJUDANDE

Allt detta kräver djupa insikter i modern teknologi, kapital som kan finansiera omställningarna i bolagen, toppmoderna IT-, PLM- och automationsverktyg a la Industri 4.0, med mera.
Hur uppnår man uppfyllelse av krav som dessa? Vägarna mot framtiden varierar förstås, men alldeles oavsett vad man gör är goda råd, konsultinsatser, av stor betydelse. Det är i detta aktörer som Prevas och de nu köpta bolagen kommer in i bilden. Alla bolag utgör goda exempel på goda och kompetenta kunskapsnivåer kring det nya. Från lite skilda perspektiv, men på sista raden är det berättelse om helheten där man kan det nya från olika vinklar och i den sammanslagna verksamheten skapas en mycket lovande aktör utifrån helhetsbilden.
Lika klart är att inget är givet från start. Förutsättningarna finns där, men de ska kombineras, integreras och omsättas i säljbara modeller. Sånt gör man inte över en natt, men lik förbaskat är det nödvändigt att stegen tas och att de tas nu är ingen nackdel.

Prevasbasen Johan Strid VD har en bred bolagserfarenhet. Bl a från Knowit där han har varit affärsområdeschef för Solutions och innan dess har han också haft flera ledande poster på bland annat Cybercom, Teleca och Sigma.

PREVAS ÄR GRUNDPELAREN I LAGUPPSTÄLLNINGEN
Tittar vi sedan på delarna i den ”nya” aktör som skapas i och med sammanslagningen, så är Prevas av flera skäl en bra grundpelare i ”laguppställningen”. Bolaget har de senaste åren, under Johan Strid, genomgått stora förändringar, initialt med fokus på struktur, organisation och kostnader för att, som man skriver i en pressrelease, ”under den senaste tiden öka tonvikten på varumärke, utveckling och förstärkning av verksamheten.”
Allt detta har också manifetsterats och Prevas har gjort lite av en ”turn around” de senaste åren och redovisat ett allt bättre resultat. 2019 ökade vinsten från 47 till 74 miljoner. Det finns nu goda förutsättningar för bolaget att addera en tillväxtagenda genom förvärv och fusioner.
– Personligen tycker jag detta är riktigt roligt. Tillsammans blir vi 800 medarbetare som brinner för att göra gott med teknikens möjligheter. Vi ligger väldigt nära varandra i syn på ledarskap samt företagskultur och våra kunder får tillgång till en starkare samarbetspartner, säger Prevaschefen.

FÖRSTÄRKNING PÅ FLERA ORTER
Samgåendet mellan bolagen ger en betydelsefull förstärkning på flera orter, hävdar han vidare. Ett distribuerat nätverk av enheter, starka var och en för sig och ännu starkare tillsammans. Genom förvärvet får kunderna tillgång till spetsiga erbjudanden och erfarenheter som byggts upp under lång tid av att hitta lösningar till många olika problem.
– Vi ser samgåendet mellan Prevas och Evotech som mycket spännande. Sett ur flera perspektiv men framförallt med utgångspunkt i affärslogik och företagskultur. Det har varit viktigt för oss att under den här processen hitta stöd och trygghet i att Prevas kan förvalta och utveckla våra bolag på ett positivt sätt framåt, vilket vi nu har fått kvitto på. Vi ser fram emot att bidra till Prevas utveckling i våra roller som betydande delägare, säger Robert Demark och Per Vannesjö, representanter för Evotechs huvudägare DeVenture och Amymone, summerar Strid.

Produktutvecklingsarbete på Deva Mecaneyes, som är ett av bolagen som Prevas nu förvärvar.

PRODUKTUTVECKLING OCH PLM
De köpta bolagen då? Jodå, här finns en hel del kraft:

  • Deva Mecaneyes har sin styrka inom produktionsutveckling för industri och har 100 medarbetare i Västerås.
  • FiloProcess är experter inom PLM med 20 medarbetare i Stockholm.
  • Tritech Technology inklusive sina dotterbolag har 140 medarbetare med passion för produktutveckling. Tritechs verksamheter är förlagda till Stockholm, Göteborg, Linköping och ett mindre försäljningskontor i Helsingfors.
  • Ägarna i Evotech och även de operativa minoriteterna i Tritech Technology och Deva Mecaneyes blir delägare i Prevas, vilket vi ser positivt på. Affären görs på ett sådant sätt att vi behåller våra goda finanser och har därmed beredskap för eventuella förvärv framåt, fortsätter Johan Strid

    Prevas styrelse har beslutat om affären och de största aktieägarna i Prevas, som representerar över 50 procent av rösterna, har uttalat sitt stöd till förslag om apportemissioner på kommande extra bolagsstämma. Uttalandena utgör inte bindande utfästelser. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att publiceras inom några veckor och ett prospekt kommer att offentliggöras innan förvärvet genomförs, vilket beräknas ske den 4 januari 2021.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title