Annons

”Strategiskt rätt av DASSAULT och ABB att gå ihop inom PLM och FABRIKSAUTOMATION”

Det senaste året har mönstret blivit tydligt: slaget om ledarskapet på PLM-området har skapat ett fokus bland de ledande plattformsutvecklarna kring att sömlöst knyta ihop produktutveckling med tillverknings- och automationslösningar. 

Siemens var först ut i racet när man för några år sedan slog ihop PLM-divisionen med bolagets stora automationsavdelning och bildade Digital Factory-divisionen. 2018 följde PLM-utvecklaren PTC i detta spår genom att satsa på ett partnerskap med Rockwell Automation; en samverkan som också innebar att de senare köpte in sig i PTC med 1 miljard dollar. 

Idag kommer beskedet att PLM-marknadsledaren, Dassault Systemes, gör ett motsvarande drag: man slår sig samman med svenska automations- och robotföretaget ABB i en allians med målet att utveckla mjukvara för digitala industrilösningar baserat på kombinationen mellan bolagens PLM (DS´ 3DEXPERIENCE) och automationsmjukvaruportföljer (ABBs Ability).
Allmänt är utvecklingen logisk så till vida att Industri 4.0- och IIoT-koncepten (Industrial IoT) går mot ett genomslag på praktiskt nivå. Det finns en hel del att packa upp ur bolagens respektive portföljer. Den sammantagna bilden är dock att Siemens har hunnit längst, men jakten på ledaren är igång. På ytan ser vi med dagens besked om ABB och Dassault därmed tre globala leverantörer av lösningar som omfattar den digitala tråden från produktidé och definition till produktion och i vissa fall också med ett livscykelstöd. 

- Detta partnerskap kommer att hjälpa våra kunder till skarpare innovationsmöjligheter och tillväxt, genom att omvandla hela värdekedjan till att dra nytta av de stora möjligheterna till industriell digitalisering. Tillsammans erbjuder vi en öppen digital ”end-to-end-portfölj” - från digitala tvillingar till effektiv hantering av fabrikstillgångar. Detta ger våra kunder en konkurrensfördel, byggt på vårt kombinerade erbjudande, domänkompetens och global räckvidd, säger ABB-chefen, VD Ulrich Spiesshofer.
Hur detta utvecklas i denna nya ”kombo”, ABB/Dassault, återstår att se, skriver PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, i dagens kommentar kring detta partnerskap. ”Strukturellt ser alliansen helt rätt ut, men arbetet att omvandla detta till smidiga plattformslösningar är en tuff och tidskrävande resa.”

Plattformstänkandet är numera en centerpunkt i modernt IT-stöd för industriell produktframtagning. Anslaget är att knyta ihop produktutvecklingssystemen med tillverkningssystemen, vilket är en tuff, men nödvändig, utmaning för den som har ambitionen att etablera sig i toppskiktet. Tanken på denna typ av gigantsystem är inte ny, men utvecklingen mot praktiskt användbara lösningar har accelererat i skenet av Industri 4.0- och IIoT-koncepten.
På de här områdena har framför allt Siemens’ Digital Factory varit tidigt ute. Det är tveksamt om någon annan spelare har kunnat erbjuda ett mer komplett samband mellan produktutvecklings- och tillverknings-/automationssidan.
Allmänt är kopplingarna här mellan PLM/IT- kontra OT-teknik (Operativ Teknik) en inte helt enkel historia. För Dassault specifikt och 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX) har en utmaning handlat om att få ihop 3DX med ett ofta diversifierat befintligt upplägg av produktionsmjukvaror hos kunder på tillverkningssidan. Initialt har detta orsakat en del problematik hos exempelvis vissa automotiveföretag, där framför allt Jaguar Land Rovers satsning på att inför 3DX som basplattform i bolagets iPLM-projekt varit en törnebestödd resa.
Generellt har 3DX som bas i produktutvecklingsarbetet fungerat bra, medan synkroniseringen av detta arbete med tillverkningssidans olika system och kollaborationen med leverantörskedjan på vissa håll skapat problem.
Bland annat i skenet av detta är beslutet att forma en allians med ABB en synnerligen god idé för DS. Incitamentet att få till konkurrenskraftiga automationskopplade lösningar kan definitivt skärpa konkurrenskraften för bolagets tillverkningsrelaterade lösningar.

Ett inslag i jakten på Siemens ledarskap på automationsområdet.
Men jakten på Siemens PLM har varit, och är, i full gång. Dassault må vara den ledande aktören på PLM-sidan när det gäller totala intäkter, och att PTC utvecklat ett ledarskap på IoT/AR-området är knappast ifrågasatt, MEN när det gäller fabriksautomation behöver ingen tvivla över att Siemens är ”ledarstjärnan”. Titta på den här uppställningen över hur intäkterna för företagen i topp ser ut i det globala perspektivet:
Enligt Statistas siffror för 2017 såg de globala marknadsandelarna på området fabriksautomation ut så här:

Siemens: 19 procent
ABB: 13 procent
Schneider: 9 procent
Rockwell och Mitsubishi Electric, båda 8 procent

För Siemens Digital Factory – inklusive PLM, Automation and Motion Control – uppgick intäkterna 2017 till 13,2 miljarder dollar, varav drygt 3 miljarder dollar kommer från PLM vilket gör de automationsrelaterade intäkterna drygt tre gånger större större.
I Europas fordonsindustri är Siemens den tydliga ledande aktören inom automation.

För ABBs del är det oklart exakt vad Statista räknat in som automationsintäkter. Enligt årsredovisningen för 2017 hade ABB ca 6,3 miljarder dollar i intäkter med avseende på Industrial Automation-divisionen, medan Robotics-området drog in ca 8 miljarder dollar. Gissningsvis finns det alltså delar från de andra tre divisionerna som Statista plockat in på ABB, vilket hur som helst resulterar i andraplatsen 2017 inom fabriksautomation med 13 procent.

Rockwell är starka inom fordonsbranschen, främst i Nordamerika, och under 2017 växte Rockwells försäljning inom fordonsindustrin mer än 20 procent.
Jämfört med Rockwell dominerar Siemens definitivt den europeiska marknaden, är tvåa i Nordamerika, medan Asien och Stillahavsområdet är jämnt.

Dassault (DS) talar idag ofta om att vi har gått in vad man kallar för ”The age of experience”. Det handlar om att en ny ”industrins renässans” har börjat och det finns mycket i detta som liknar de förändringar som startade för 500 år sedan efter att Johannes Gutenberg uppfann tryckkonsten. Tryckta böcker gjorde kunskaper tillgängliga för en bredare publik. Enligt Bernard Charlès, DSs CEO, är  ”den nya boken Upplevelser”, eller ”Experiences”. Dagens tekniska framsteg gör det enklare att föra de virtuella och verkliga världarna närmare varandra, göra vetenskapen till del av tekniken, men också bidra till att demokratisera användningen. Detta kommer också att göra ”upplevelser” till en del av den dagliga rutinen för en mycket bredare publik också; vilket kommer att bidra till att påskynda innovativa processer inom olika branscher. Denna vision realiseras, menar Charles, steg för steg av Dassault genom framsteg inom och leverans av 3DEXPERIENCE-plattformen. Denna utvecklas till en plattform för kunskap och know-how, som tillhandahåller en operativ ryggrad (operativsystem) och affärsmodell, samtidigt som man kombinerar de olika multiskalorna-, multifysik- och multidomän-programmen (se bilden ovan).

Frågan var egentligen när Dassault skulle hoppa på automationståget.
När PTC avslöjade partnerskapet med Rockwell Automation 2017 blev det tydligt att ingen av de tre stora frivilligt och utan kamp skulle släppa ifrån sig möjligheten att sluta loopen i IT-stödet för produktlivscykel-hantering. Frågan var egentligen bara när Dassault skulle hoppa på tåget.
Bolaget har med sin 3DEXPERIENCE-plattform haft stora ambitioner att täcka hela ”scopet” när det gäller produktframtagning, men de dominanta bitarna i portföljen har trots allt genom åren legat kring CAD-lösningarna, CATIA (high-end) och SOLIDWORKS (midmarket desktop 3D CAD). Än idag är bilden den att Dassault tar in merparten av sina intäkter från CAD-området, med summa ca 55 procent från dessa lösningar.
För Siemens är ”CAD-beroendet” lägre, ca 28 procent av intäktstotalen kom från CAD-mjukvarorna NX (high-end) och Solid Edge (midmarket 3D desktop CAD).
Att den franska PLM-utvecklaren nu väljer att samverka med ABB, är förvisso överraskande, men känns också logiskt. Som marknadstvåa på automationsområdet är den svensk-schweiziska automationsspelaren globalt verksam, täcker flera olika industrisegment och har de nödvändiga resurserna att utveckla lösningar som täcker breda områden.
När det gäller PLM-sidan är Dassault marknadsledande när det gäller intäkterna 2017 (de senaste siffror som analytikern CIMdata publicerat, 2018 siffrorna kommer i juni 2019), före Siemens PLM.
Så här ser bilden ut när det gäller PLMs av CIMdata kallade ”Mind Share Leaders” – 2017 års totala intäkter inom PLM (Källa: CIMdata):

  1. Dassault Systemes, totalt 5,7 miljarder dollar (nära 51 miljarder kronor)
  2. Siemens PLM, 5,2 miljarder dollar (46,4 miljarder kronor)
  3. Autodesk, 3,4 miljarder dollar (30,3 miljarder kronor)
  4. SAP PLM, 2,1 miljarder dollar (18,7 miljarder kronor)
  5. PTC, 1,8 miljarder dollar (16 miljarder kronor).
ABB introducerade sin Ability-teknologi under 2017. Det handlade då om att man placerade 190 olika lösningar under ett paraply. Idag är det 210 och en av dem är ”Ability Smart Sensor”. Det är en lösning för tillståndsövervakning, som gör att användaren kan kontrollera statusen på sina lågspänningsmotorer via en app på mobilen. Lösningen består av en kompakt sensor, som med några enkla handtag sitter fast på ramen till lågspänningsmotorn. Sensorn samlar data om drift och prestanda som sladdlöst sänds via lösningens inbyggda Bluetooth till en säker server i molnet för att där analyseras.
– Ability Smart Sensor är lanserad på den europeiska marknaden och finns tillgänglig även i USA. Den har provats med framgång av många av våra kunder runt om i världen, säger Otto Preiss, CEO för ABBs ”Motors and Generators”.

Speed i integrationsarbetet kommer att vara avgörande.
Detta sagt om bolagens respektive marknadspositioner, kan noteras att Dassault och ABB i sitt pressmaterial kring affären skriver att man, ”kommer att erbjuda kunderna ett heltäckande utbud av avancerade öppna digitala lösningar som ökar konkurrenskraften, samtidigt som dessa också ökar flexibiliteten, hastigheten och produktiviteten hos sina produkters livscykel, tillverkning och verksamhet.”
Framför allt är det ABBs starka lösningar baserat på den digitala Ability-teknologin som står i centrum på automationssidan, medan Dassaults bidrag i kombinationen handlar om 3DEXPERIENCE-plattformen, som kan beskrivas som en PLM-/PIP-lösning (Product Lifecycle Management/Product Innovation Platform).
Till saken hör också att ABB internt redan jobbar på 3DEXPERIENCE-plattformen för att modellera och simulera sina lösningar före leverans till kunderna.
Med detta partnerskap kommer ABB att utveckla och ge kunderna avancerade digitala tvillingar som gör det möjligt för dem att köra ABBs lösningar och deras verksamheter med förbättrad total effektivitet, flexibilitet och hållbarhet.
Med tanke på att samgåendet kommer sent relativt konkurrenterna Siemens och PTC är tempot i integrationsarbetet av största vikt. Det finns ingen tid att förlora i ett läge när konkurrenterna redan kommit långt (Siemens) eller redan är igång (PTC) med motsvarande arbete.

Bernard Charles om den nya alliansen: ”Årtionden av expertis”
ABBs och Dassaults strategi i detta pekar också mot ett snabbt agerande. Man kommer i ett stegvis tillvägagångssätt att fokusera på fabriksautomatisering och robotik, processindustriautomatisering, samt elektrifieringslösningar för smarta byggnader. De första gemensamma lösningarna kommer att presenteras på den kommande industrimässan Hannover Messe i Tyskland, nu i början på april (1-5 april).
– Industrin nu i det 21a århundradet bestäms inte längre bara av möjligheten att tillverka varor. Positionerna och konkurrenskraften för dagens marknadsledare kommer att hänga på förmågan att etablera spetsigt teknisk know-how. Detta är vad som kommer att differentiera konkurrenter och poängen är att allt det händer just nu. När världens industrier börjar konvergera mot digital teknik omvandlas alla aspekter av industriell verksamhet, säger Dassaults koncernchef, Bernard Charlès, och tillägger:
– I den industriella renässansen möjliggörs en plattformsinriktning där de verkliga och virtuella världarna kommer att informera och förstärka varandra. I detta kommer vårt partnerskap med ABB att bygga på årtionden av kombinerad expertis för att hjälpa kunder att göra det mesta av denna kraftfulla och dynamiska trend.

”Driftsstopp kan kosta miljoner.”
Det här har Dassaultchefen alldeles rätt i. Produktframtagningsvärlden är under ett starkt förändringstryck. I dagens högt automatiserade industrier, digitala fabriksmodellering och flexibla robotiserade tillverkningssystem kan företagen jobba med fler konstruktionsiterationer i snabbare takt och skapa mer robusta konstruktioner. Detta bidrar i sin tur till att påskynda övergången från massproduktion till massindividualisering, där produkter tillverkas i en större mängd, men i mindre batcher med kortare livscykler.
För många tillverkare har kostnaden för stillestånd dramatiskt ökat de senaste åren, eftersom leverans av ”just-in-time” har blivit norm.
– En timme driftstopp på en modern produktionsplats kan kosta mer än 1 miljon dollar, konstaterar DS-basen.

Dassault Systèmes arbetar med företag av alla storlekar i 11 branschpaketerade lösningar för att hjälpa dem att möta dagens nya utmaningar. På 3DEXPERIENCE-plattformen är all teknik och kapacitet integrerad i en sammanhållen digital innovationsmiljö, som levererar digital kontinuitet från koncept till tillverkning till ägande och tillbaka. Bernard Charles brukar beteckna 3DX mer som en affärsplattform än som en renodlad teknikplattform. Industriföretag kan, hävdar han, ”integrera plattformens 3D-applikationer för att skapa en digital tvilling, som fångar insikter och expertis från hela hela ekosystemet, för att att mäta, bedöma och förutsäga prestanda för en industriell tillgång och hjälpa till att optimera verksamheten kring detta på ett intelligent sätt.”

– Detta partnerskap kommer att hjälpa våra kunder till skarpare innovationsmöjligheter och tillväxt, genom att omvandla hela värdekedjan till att dra nytta av de stora möjligheterna till industriell digitalisering. Tillsammans erbjuder vi en öppen digital ”end-to-end-portfölj” – från digitala tvillingar till effektiv hantering av fabrikstillgångar. Detta ger våra kunder en konkurrensfördel, byggt på vårt kombinerade erbjudande, domänkompetens och global räckvidd, säger ABB-chefen, VD Ulrich Spiesshofer.

Mer om ABBs Ability-portfölj.
Dessa kapabiliteter ska nu föras ihop med sånt som ABBs Ability kan möta. Portföljen är allmänt synnerligen rikhaltig. Ability lanserades 2017 och erbjuder idag 210 digitala, i varierande omfattning kombinerbara, lösningar för att planera, bygga och driva industriell verksamhet med högre produktivitet och säkerhet till lägre kostnader.
Frågan är nu hur ABBs Ability-portfölj kan kopplas ihop DS’ PLM-portfölj med ABBs 210 olika lösningar som samlats under Ability-paraplyet.
Enligt den grundplan man nu jobbar efter har man inledningsvis fokus på lite olika saker beroende på områden. Så här ser det ut:

Fabriksautomatisering och Robotik: ”Digitala tvillingupplevelser för end-to-end optimering av processer och system, kombinerat med flexibiliteten inom robotteknik, ger fabrikerna smidigheten att anpassa sig till alltmer dynamiska marknader. Detta inkluderar färdiga tillverkningslösningar och tjänster, tillsammans med gemensam konsultation för omvandling av industriella affärer, för att optimera och påskynda lanseringen av nya produkter.”
Elektronikproducenter kan öka produktionen av nya, men kortlivade, produkter snabbt, medan matförädlare kan växla mellan lokalt skräddarsydda säsongserbjudanden och samtidigt producera med hög hastighet.
Inom fordonsindustrisegmentet pekar DS/ABB på att starkt automatiserade industrier möjliggör digitala tvillingupplevelser av fabriker med en integrerad design- och tillverkningsmiljö för att stödja nya monteringsprocesser med flexibla och om-konfigurerbara celler. ”Det gör det också möjligt att länka separata system, som att ansluta logistikautomationssystem till robotar vid tillverkningslinjer som är beroende av exakt leverans av delar för optimal produktion.”

Smarta byggnader: Återigen talar man om digitala tvillingar och dess betydelse. ”Digitala tvilling-system” möjliggör ett smidigt arbetsflöde under design, konstruktion och drift av byggnader samt anslutna hållbara transportlösningar. Den tillgängliga informationen, i kombination med Dassault Systèmes virtuella universum 3DEXPERIENCE, kommer också att möjliggöra större kundinteraktion under faser och drift av designspecifikationer.”

Processindustrier: Konkurrenspressen inom processindustrier, som gruvdrift, är tuff. Den kräver att företag kontinuerligt letar efter nya sätt att öka säkerheten, produktiviteten och energieffektiviteten. hos webbplatser samtidigt som kostnader och risker för den dagliga verksamheten reduceras. En digital modell av den underjordiska miljön i samband med minplanerings- och kontrollsystem skulle möjliggöra optimering av energiförbrukning och minautomatisering samt möjliggöra för minoperatörer att övervaka och optimera produktionen i realtid, samtidigt som man kör virtuella simuleringar av framtida scenarier .

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title