Annons

På världens topp: Chefen för svenska Solid Engineer

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat bestämde sig chefen för SOLIDWORKS-partnern SolidEngineer tidigare i år att bestiga Mount Everest. Den 16 maj stod det klart att Björn Lindvall klarat av denna tuffa utmaning.

Du ser honom på bilden hålla upp CAD-utvecklaren SOLIDWORKS flagga. Det är inte heller första gången personer inom SolidWorkssfären utmärker sig med exceptionella naturäventyr. Bolagets ledare har ofta givit sig ut på utmanande strapatser. Några exempel är förre CEOn, John McEleney, som besteg Kilimanjaro, som är Afrikas högsta berg 2006, och förre Nordenchefen, Tobias Andersson for iväg till Ryssland och flög ett ryskt stridsflygplan modell Sukhoj i halsbrytande loopar.
Men frågan är nu om inte SolidEngineers grundare och chef, Björn Lindwall, toppar dem alla med sin prestation att bestiga Mount Everest, världens högsta berg.

Varför gör man en sån här ”resa”? Skälen är flera, men för Björn Lindwall är det viktigaste att, som han uttrycker saken, ”expeditionslivet utvecklar den mentala förmågan och det finns många paralleller med företagets ledning”.
Visst kan man dra paralleller i detta till ledarskapets upp- och nedgångar. Att hantera upp- och nergångar och att kunna relatera till och veta när det är rätt läge att ta risker, är aspekter som de flesta företagsledare kan känna igen. På Mount Everest sätts allt detta på sin spets.
Samtidigt ska som sagt sägas att det på någon nivå ligger i SOLIDWORKS DNA att anta tuffa utmaningar; både på CAD-arenan, där bolagets desktop 3D CAD var den första i sitt slag, och att som ledare våga stå ut och göra prestationer utöver det vanliga.

Öppenhet inför förändringar. Björn Lindwall själv kopplar hur som helst till detta med ledarskap. Han menar att driften av ett innovativt företag innebär att man behöver vara öppen för förändringar, beredd att ta risker och snabbt kunna ta beslut.
Idag förändras också världen i en ständigt ökande tempo och företag behöver ställa om till ett agilt, snabbt och lärande sätt att arbeta.
– Jag upplever att traditionell bolagsstyrning med stela affärsplaner inte är effektiv i dagens dynamiska marknad. Jag tror att många företag kan utveckla sitt sätt att förvalta verksamheten och på sätt som man inte tänkte på tidigare. I en snabbt föränderlig omvärld krävs ett kreativt ledarskap.

Man kan i detta citera Sofie Lindblom (Ideation 360) som beskriver saken i en artikel den 7 februari 2018:
”Organisationer är sällan designade för snabba förändringar: processerna är långa, dokumenten många och beslutsstrukturen otydlig. Den största utmaningen ligger i att bygga om ett tungt skepp till en snabb speedboat utan att sluta röra sig framåt. Så finns det ofta också en besättning på det tunga skeppet som inte alls har någon lust att åka speedboat. Hur snabbt man kan ställa om sin besättning till att uppmuntra livslångt lärande och konstant förändring avgör vem som vinner, vem som klarar sig och vem som drunknar.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title