Annons

Ahlstrom-Munksjö transformerar med SAP Cloud och nya MES-lösningar

Att Ahlstrom-Munksjö som är globalt ledande inom fiberbaserade material har valt att gå över till SAPs molnbaserade affärslösning är inte överraskande. Det man inom många bolag tidigare pratat mycket om och försiktigtvis prövat på kring molnsatsningar har under fjol-året tagit rejäl fart i Europa. Det är som Microsoft konstaterade under sin partnerkonferens i Wien 2019: ”Det är nu molnet händer”.

Digitaliseringsinsatser på tillverkningsfronten
Helt klart är i fallet med Ahlstrom-Munksjö att man nu satsar stort på att gradera upp flera delar av de digitala strukturerna i bolaget. Inte bara genom satsningen på SAPs moln, utan parallellt görs andra digitaliseringsinsatser. Idag berättar man t ex att gått in i ett större samarbete kring MES-lösningarna, som nu vässas digitalt med hjälp av TietoEVRYs TIPS.
Denna konsult meddelar att man tagit hem Ahlstrom-Munksjö-kontot för att digitalisera flera verksamhetskritiska MES-system, inklusive tillhörande applikations- och plattformtjänster.
Lösningen i sammanhanget är TietoEVRYs TIPS (Tieto Integrated Paper Solution), som är optimerad för massa-, pappers-, kartong-, icke-vävt-, mjukpappers- och tryckpappersindustri med användning av branschbeprövad bästa praxis. Detta MES-system har redan installerats på över 250 pappersbruk i hela världen.
– Vi inför förnyade affärsprocesser och moderna system för att kunna skapa en stark grund för effektiv hantering, konstaterar Kristiina Lammila, och fortsätter: ”Den nya och kraftfulla plattformen kommer att ha stor positiv effekt på hur Ahlstrom-Munksjö arbetar genom att dra nytta av data och möjligheterna för fortsatt digitalisering.”

Ahlstrom-Munksjö har ett 40-tal fabriksanläggningar världen runt. Bilden är från en bolagsanläggning i Brasilien.

Konsoliderar en tämligen spretig miljö
För Ahlstrom-Munksjö är det övergripande syftet med övergången till SAP Cloud och vassare digitala MES-upplägg är att effektivisera verksamheten och stärka kundupplevelsen. Bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren och har i dag en blandad miljö med olika system och processer. Den nya lösningen ger en samlad bild av företagets mer än 40 fabriker så att man kan optimera materialflöden och kundleveranser – och arbeta med utveckling på ett smidigare sätt.
– SAP S/4HANA kommer att leda till kostnadsbesparingar vid till exempel upphandlingar. Det är fantastiskt att gå in i denna spännande resa tillsammans med en stark partner, säger Kristiina Lammila, om detta molnbaserade ERP-system från SAP.
I lösningen ingår för övrigt ingår mjukvara för koncernrapportering, koncernbokföring och SAP Treasury, samt SAP Ariba för inköp, SAP Integrated Business Planning för enhetlig affärsplanering, SAP Supply Chain för stöd och support av leveranskedjan, plattformslösningen SAP Cloud Platform, SAP Analytics Cloud och HR-lösningar från SAP SuccessFactors.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title