Annons

Partnerskap med Motor-CAD: ANSYS vässar elmotor- och maskindesign med en ny kombo

Utveckling av elmotorer är en av dagens stora utmaningar. Inte bara inom automotive utan i allt från elektriska motordrivna system inom den industriella sektorn till framtidens elektriska flygplan, faktorer som driver på el-initiativen inom en rad branscher. Detta har självklart också speglats i en explosiv utveckling när det gäller produktutvecklingsverktygen. En facett av detta är att man behöver vassa virtuella verktyg, något som marknadsledande CAE-spelaren ANSYS tar på högsta allvar.
Idag meddelar bolaget att man satsar på skapar ett kraftfullt arbetsflöde för utvecklingen av elektriska maskiner, från design till validering, genom att sluta ett nytt avtal med Motor Design Limited (MDL) kring distributionen av Motor-CAD.
Genom att kombinera detta designverktyg, Motor-CAD, för utveckling av elektriska motorer med ANSYS multifysiska analyskompetens utökar ANSYS simuleringsmöjligheterna till det första explorativa designstadiet av elektriska maskiner. Och på sista raden menar man sig skapa en end-to-end-lölsning för elektrisk maskindesign.

Den stora globala efterfrågan på bättre effektivitet inom allt från elektrisk och hybrid framdrivning driver på eldrift-initiativen inom en rad branscher. Att kunna utveckla mer effektiva elektriska motorer och maskiner och använda dem i fler applikationer minskar inverkan på miljön och sänker kostnaderna för konsumenter, företag och myndigheter. Samarbetet mellan ANSYS och MDL skapar en omfattande designmetodik som stödjer alla dessa applikationer och lever upp till kraven på ökad effektivitet.

Världsledande på avancerad designmjukvara för elmotorer
MDL är världsledande inom avancerad programvara och verktyg för utveckling av elektriska motorer och maskiner. Med hjälp av deras programvara Motor-CAD kan utvecklingsingenjörer utvärdera motor-topologier och koncept av alla typer och ta fram designer optimerade vad gäller prestanda, effektivitet och dimension. Genom att lägga till Motor-CAD kan ANSYS leverera ett komplett, multifysikbaserat arbetsflöde för hela utvecklingsprocessen, från de initiala stadierna till detaljerad design och validering.

Gränssnitt i Motor-CAD.

– Motor-CAD är det världsledande verktyget för snabb multifysisk design och dimensionering av elektriska maskiner. Med hjälp av Motor-CAD kan användare på ett effektivt sätt göra beräkningar kring elektromagnetisk, termisk och mekanisk prestanda för maskiners hela livslängd. Det gör att Motor-CAD är perfekt för iterativ utveckling och utforskning samt optimering av konceptdesign, menar James Goss, CEO på MDL.
– Överenskommelsen med ANSYS innebär att Motor-CAD kommer att lägga till dessa värdefulla tidiga designmöjligheter till ANSYS ledande multifysiska simuleringsteknologi, tillägger han.

Komplett end-to-end-lösning
– Tillägget av Motor-CAD till ANSYS arbetsflöde för utveckling av elektriska motorer och maskiner skapar en komplett end-to-end-lösning för elektrisk maskin-design. Den är enkel att använda, i en och samma applikation, och ANSYS kan härmed utöka arbetsflödet för utvecklingen av elektriska maskiner till att även inkludera designteam tidigt i utvecklingsprocessen, säger Steve Pytel, senior direktör för produkthantering på ANSYS.
– För djupanalys och validering kan Motor-CAD modellen överföras till ANSYS solvers, som erbjuder high-fidelity kvalitet, 2D och 3D-analys.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title