Annons

Partnerskapet mellan Geely och Renault: En ny fransk chans i Kina efter 20 år av misslyckanden

Det ser bra ut, menar Bakar Sadik Agwan, senior automotive-konsult och analytiker på GlobalData:
– Joint venture-företaget innebär att Renault-märkta hybridfordon säljs i Kina, men tillverkas med Geelys anläggningar, leveranskedjor och teknik. Detta är en positiv utveckling för Renault, som har upprepade gånger försökt ta sig in på den lukrativa kinesiska marknaden, men inte lyckats fånga köparnas uppmärksamhet i landet.

MISSLYCKADE FÖRSÖK TILL ETABLERING I KINA
Bakgrunden är alltså flera misslyckade försök att knäcka motståndet på den kinesiska marknaden; ansträngningar som gjorts tillsammans med den lokala partnern Dongfeng i över 20 år. Under förra året sålde företaget bara 2324 bilar på den kinesiska marknaden, motsvarande lite över 0,1 promille av de nästan 20 miljoner bilar som såldes i Kina under 2020.
– Det gick t o m så långt att Renault planerade att äntligen att lämna marknaden i april 2020 och avbryta detta joint venture. Avmattning i fordonsförsäljning och störningar som skapades av COVID-19-pandemin låg bakom beslutet. Samföretaget med den största privatägda biltillverkaren i Kina kan dock återuppliva Renaults ställning, menar analytikern.
Han tillägger att joint venture-bolaget kommer att stärka sin roll som en viktig ”mäklare” inom bilindustrin.
– Företaget har strävat efter att utöka sin globala räckvidd och årliga försäljning genom partnerskap och/eller förvärv av regionala och/eller globala varumärken för att komma in i nya regioner. Geely kommer att förlita sig på Renault Samsung Motors två decennier långa närvaro på den sydkoreanska marknaden och lokalisera Geely’s Lynk & Co:s energieffektiva fordonsplattformar för den lokala marknaden.

Volvoägaren Geelys ordförande, Li Shufu, fortsätter agera offensivt för att bygga upp företagsgruppen till en dominerande global och kinesisk automotiveaktör.

WIN-WIN-LÄGEN MED GLOBALA PARTNERSKAP
Geelys viktigaste varumärken, joint ventures och OEM-relationer inkluderar idag Volvo Cars, Polestar, Proton, Lotus, LEVC, Daimler, Smart, Volvo Trucks och nu alltså Renault.
– Globala partnerskap mellan biltillverkare för att utnyttja varandras regionala styrka har visat sig vara en vinn-vinn-situation i många fall och är nu en föredragen väg för bättre slutresultat, säger Bakar Sadik Agwan.
Han hävdar vidare att det senaste avtalet överensstämmer med Renaults nya strategiska prioriteringar ”Renaulution Plan” – som det kallas av företaget och som meddelades i början av 2021:
– Detta syftar till att fokusera på den asiatiska marknaden och inkluderar ett åtagande att åter komma in på den kinesiska marknaden, men ganska försiktigt. Partnerskapet med Geely innebär en mindre risk för Renault än att gå ensam.
Renault sålde mer än 2,9 miljoner fordon globalt under 2020; Geely Holding sålde mer än 2,1 miljoner år 2020, inklusive mer än 660 000 av Volvo Cars modeller.

TITTAR ÄVEN PÅ HELELEKTRISKA ALTERNATIV
Som en del av partnerskapet har de två biltillverkarna, enligt Reuters, också kommit överens om att utforska en gemensam lokalisering av Geelys Lynk & Co-märke hybridbilar i Sydkorea där Renault har tillverkat och sålt bilar i mer än två decennier.
Satsningen skulle inledningsvis fokusera på Kina och Sydkorea men kommer sannolikt att utvidgas till att omfatta snabbt växande asiatiska marknader.
Geely och Renault tittar också på att utveckla helelektriska batteribilar för satsningen, säger en källa som känner till saken.

CAD OCH PLM-VERKTYGEN
När det gäller CAD- och PLM-verktygen jobbar Geely-gruppens bolag huvudsakligen med Siemens Teamcenter som cPDm-lösning (collaborative Product Definition management) och med samma bolags Tecnomatix-lösningar för produktionshantering och styrning.
På CAD-sidan är det Dassault Systemes (DS) CATIA som gäller för Geely (och Volvo Cars förstås), vilket också är fallet för Renault-gruppen.
Däremot spelar DS’ cPDm-mjukvara ENOVIA en central roll i den franska fordonsutvecklarens PLM-verktygsarsenal. Tilläggas kan, vilket har relevans när det gäller de industriella delarna av samarbetet mellan Geely och Renault, är det generellt inom automotive segmentet en vanlig kombination att fordonstillverkare designar i CATIA, men håller reda på produktdata via Teamcenter; något som förstås underlättar kompatibilitetsproblematik som kan uppstå när bolag med skilda system ska samverka.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title