Annons

OpenDXM GlobalX: PDSVISION i samarbete med PROSTEP för sömlös integration av datautbyte

Ledande globala PTC-partnern, PDSVISION Group, meddelar att man har ingått ett distributionsavtal med PROSTEP. Poängen är en strävan att att introducera den säkra datautbytes-plattformen, OpenDXM GlobalX, för PTC-kunder i de nordiska länderna, såväl som i andra europeiska länder och USA.
- Våra kunder möter ofta intrikata krav i sin strävan efter att digitalisera sina affärsprocesser, och OpenDXM GlobalX spelar en avgörande roll för att sömlöst integrera datautbytesplattformen i deras PLM- infrastrukturer och arbetsflöden, säger Perttu Korpela, VP och ansvarig för den nordiska operativa verksamheten inom PDSVISION.
Han konstaterar vidare att OpenDXM GlobalX sömlöst kan integreras i PTCs PLM-plattform, Windchill, men även i andra PTC-applikationer. Detta har fördelen att användare kan initiera datautbyte direkt från sin bekanta arbetsmiljö och inte frestas att utbyta data via osäkra kommunikationskanaler. För att göra datautbytet ännu säkrare och säkerställa efterlevnad kan OpenDXM GlobalX även integreras med MS Outlook och MS Explorer.
PDSVISION noterar i pressmaterialet att man valde att arbeta med PROSTEP, ”eftersom OpenDXM GlobalX är synonymt med säkert datautbyte inom fordonsindustrin, såväl som i andra branscher.”
- Det har fördelen att det kan integreras mycket flexibelt i befintliga IT-infrastrukturer och, som en SaaS-lösning, även kan användas i hybridmolnscenarier, kommenterar Perttu Korpela.

Allmänt om PDSVSION så är bolagets lösningar centrerade kring PTC-portföljen av produkter, men på simulerings- och analyssidan har man också ett partnerskap med värlsdledande ANSYS. PTCs mjukvaror tänker ett brett scope av lösningar som krävs för sånt som 3D-design (CAD och simulering t ex), produktlivcykel-hantering (PLM/cPDm – collaborative Product Definition management), Service Lifecycle Management (SLM), Internet of things (IoT/Industrial IoT), Augmented Reality (AR) och Simulation (CAE). Tilläggas kan att bolaget också utvecklar att eget utbud av mjukvaruapplikationer för att lägga till extra möjligheter för att ytterligare förbättra utnyttjandet av de huvudsakliga lösningarna som det erbjuder.

– OpenDXM GlobalX sömlöst kan integreras i PTCs PLM-plattform, Windchill, men även i andra PTC-applikationer, säger PDSVISIONs operative nordenbas, Perttu Korpela.

Bra sätt att hantera divergerande miljöer
Sammanfattningsvis handlar dagens besked från PDSVISION alltså om att underlätta samarbeten i divergerande miljöer. Detta är synnerligen goda egenskaper om arbetsstyrkan består av flera partners och globala leverantörer. OpenDXM GlobalX är ett säkert sätt att utbyta data över företagsgränser, inte minst med bekvämligheten av automatiserat utbyte direkt från PLM-systemet.

Lätt att använda, säker, pålitlig och flexibel – det här är de viktigaste egenskaperna hos PROSTEPs OpenDXM GlobalX-programvara för hanterad filöverföring (MFT). Detta gör att användaren kan integrera partners över hela världen i sina utvecklingsprojekt, det påskyndar kommunikationen, förkortar utvecklingscykler och säkrar marknadspositionen med maximalt IP-skydd. Lösningen gör det möjligt att utbyta all nödvändig data och dokument mellan kunder, leverantörer och partners – oavsett datavolymer, datakällor, system och format som är involverade – och kan användas inom vilken avdelning eller division som helst för en mängd olika data utbytesscenarier.

FUNKTIONELL OMFATTNING
OpenDXM GlobalX har också en mängd funktioner som enkelt kan kombineras för att skapa lösningar skräddarsydda efter användarens individuella behov. Här är några exempel på funktioner som är tillgängliga:

Lätt att använda

 • Enkelt samarbete tack vare konfigurerbara personliga och gruppwebbplatser
 • Strukturerad lagring av data och dokument som ska utbytas i WebSpaces
 • ’Mallar för att snabbt skapa interna och externa användarkonton
 • Individuellt konfigurerbara funktioner för e-postmeddelanden
 • Processmotor för automatisering av komplexa efterbehandlingsfunktioner
 • Analys av KPI:er i syfte att bedöma systemanvändning och effektivitet
 • Mindre tid och ansträngning krävs tack vare importen av användardata, roller och rättigheter
 • Helautomatiska datautbytesoperationer utförda av dataöverföringsrobotar

Säkerhet

 • SSL-krypterad dataöverföring, både inom ett företag och via Internet
 • Automatisk kryptering av dokument och datapaket
 • Finjusterade rättigheter och rollhantering för riktad dataåtkomst
 • Integrering av ett befintligt ADS/LDAP-system för autentiseringsändamål
 • Anslutning till OpenID Connect-leverantörer (OIDC) för användarautentisering
 • Helt integrerad, valfri tvåfaktorsautentisering (2FA)
 • Riktat skydd av 3D-utskriftsdata tack vare inbyggd blockchain-teknik


Flexibilitet

 • Operationer för vidarebefordran, kryptering och delning av data på ett flexibelt sätt
 • Integrering av MS Outlook och Windows Explorer
 • Direkt åtkomst till datautbytesfunktionerna från PLM-användargränssnittet
 • Automatisk kontroll och/eller konvertering av CAD-data innan de skickas
 • Möjlighet att skicka data i ENGDAT-format via OFCCP-anslutningar

Stabilitet

 • Transfer Manager för stabil dataöverföring även vid stora datamängder
 • Automatisk loggning av alla åtgärder och processer med kontrollspår
 • Problemfri systemadministration tack vare integrerade övervakningsfunktioner
 • Resurseffektiv på grund av automatisk arkivering eller radering av data
 • Sök- och rapportfunktioner för riktade sökningar efter överföringsoperationer
 • Konfigurerbara funktioner för säkerhetskopiering, arkivering av metadata och användardata
 • Fjärrstyrd FileVault för snabb datatillgänglighet på andra platser
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title