Annons

PDSVISION slår till med nytt köp av brittiskt PLM-bolag: förvärvar simulerings- och analysaktören Wilde Analysis

Vi ska konstatera att PDSVISION i och för sig redan jobbar med lösningar inom CAE-området, främst då med marknadsledande ANSYS’ mjukvaror, men med köpet av Wilde stärker man upp denna bit i värdekedjan ordentligt; en strategi som har god pejling på hur PLM-området utvecklas när det gäller viktningen mellan de digitala verktygen – de senaste tio åren har investeringarna i sub-PLM-biten CAE, eller Simulering & Analays (S&A) utvecklats explosivt och kapat åt sig ett allt större utrymme i framför allt produktutvecklingsarbetet. Detta bl a som följd av virtual prototyping-treden där det allt mer handlat om digital produktutveckling.
Men poängen är att simulering och analys och CAE har varit, och kommer att fortsätta vara ett av PLM-områdets snabbast växande sub-areor. Det visar flera analytikers sammanställningar för 2020 (de senast tillgängliga siffrorna) och prognoser för de närmast kommande åren, bl a CIMdatas och ABI Researchs, för hur investeringarna i dessa sub-PLM-verktyg utvecklas. Mer om detta i slutet på artikeln.

BRETT UTBUD AV SIMULERINGS- och MJUKVARUKOMPETENS
Om Wilde Analysis ska sägas att man jobbar brett med ett omfattande utbud av sånt som Finita ElementAanalys (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), elektromagnetik, systemmodellering, säkerhets- och tillförlitlighetsteknik, utbildning och konsulttjänster från ledande utvecklare.
Bland produkter som levereras finns kända CAE-utvecklares mjukvaror, som ANSYS, ANSYS SpaceClaim, Flownex, Moldex3D, LS-DYNA, FLUENT, CFX, ReliaSoft, DEFORM och PLAXIS.
Arbetsmässigt och kulturellt menar David Deakin, Wildes CEO, att teamen från Wilde och PDSVISION kompletterar varandra perfekt.
– Detta säkerställer en grund för ytterligare tillväxt och gynnar våra partners, våra anställda och särskilt våra kunder, säger han och får medhåll av bolagets sälj- och marknadsansvarige, Brian Miller:
– Våra företagskulturer passar perfekt ihop. Med detta starka partnerskap kan vi bygga vidare på våra tidigare framgångar och utöka vår mjukvara och tjänsteleverans inom prediktiv teknik in i framtiden, summerar Miller.

På bilderna ovan, fr v, David Deakin, Brian Miller och Johan Klingvall.

SNABB EXPANSION MOT MILJARDINTÄKT
För PDSVISION innebär dagens besked att marschen mot att bli ett miljardbolag inom PLM kommer allt närmare sin fullbordan. Framför allt efter fjolårsköpet av tyska NET sysemintegration tog man ett rejält kliv uppåt på intäktssidan och räknar för 2021 med att – baserat på sin mjukvaruportfölj inom framför allt PTC-sfären, relaterade tjänster inom PLM och organisk tillväxt – omsätta drygt 55 miljoner euro, motsvarande ca 560 miljoner kronor. Med Root Solutions och nu Wilde lär den siffran springa iväg en hel del framöver.
PDSVISIONs lösningar är alltså centrerade kring portföljen av produkter som tillhandahålls av PTC och på CAE-området av Ansys. De mest känd mjukvarunamnen i sammanhanget är PLM-sviten Windchill, 3D CAD-lösningen Creo, IIoT-plattformen ThingWorx och AR-programmet Vuforia. När det gäller simulering och analys är f ö PTC’s integrerade lösning en licensiering av ANSYS Discovery Live, vilket knyter ihop CAE-bitarna än mer.
Tilläggas kan att PDSVISION även utvecklar sitt eget utbud av mjukvaruapplikationer för att addera extra möjligheter att ytterligare förbättra utnyttjandet av lösningarna ovan.
– Med Wilde, i kombination med vår befintliga verksamhet och våra nya kollegor på Root Solutions, kommer Storbritannien att utgöra en viktig och strategisk plattform för fortsatt tillväxt. Tillsammans delar vi synen på potentiella synergier i att kombinera våra tjänster och vinnande kulturer för att guida våra kunder genom deras digitala transformationsresor. Jag är glad över att fortsätta resan tillsammans med alla våra nya Storbritannien-baserade kollegor, summerar Johan Klingvall dagens annonserad affär.

SIMULERING BLIR ALLT VIKTIGARE
Hur viktigt är det med bra simuleringskompetens? Ytterligt viktigt, menar bland PLM-analytiker som CIMdata och ABI Research. Även om tillväxttakten i de globala S&A-investeringarna minskade under pandemi-året 2020, så pekar kurvan fortfarande uppåt och i o m 2021 även med brantare lutning uppåt än PLM-området generellt, som 2020 växte med 3,8 procent till totalt i runda tal ca 53 miljarder dollar, enligt CIMdatas beräkningar för 2020 (motsvarande ca 450 miljarder kronor).
För simulering och analys stannade ökningen, enligt samma källa, under 2020 på 4,2 procent till totalt globalt 7,5 miljarder dollar (motsvarande 64 miljarder kronor). Siffrorna för 2021 kommer i juni.
S&A-investeringarna bland världens företag står därmed avseende 2020 för nära 15 procent av PLM-totalen, bara slaget av det ännu mer kraftfullt växande området för EDA-verktyg (Electronic Design Automation), som omfattar drygt 20 procent av PLM-investeringarna, motsvarande ett värde på drygt 11 miljarder dollar (ca 93,5 miljarder kronor). EDA inkluderar verktyg för att designa, analysera, simulera och producera elektroniska system som sträcker sig från kretskort (PCB) till integrerade kretsar.
Ledande bolag på CAE-området är ANSYS, Siemens Digital Industries, Dassault Systemes, Altair, ESI, MathWorks m fl, men även svenska Hexagon (som bl a äger MSC) och Comsol finns med i toppen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title