Annons

Pentagon tittar på 5G från Ericsson och Nokia – men omfattningen är oklar

En kortfattad nyhet från Reuters har orsakat en viss uppståndelse i svensk press. Det hela handlar om telekomjätten Ericsson och bolagets möjligheter att bli en del av det amerikanska försvarshögkvarterets, Pentagon, 5G-satsning. Enligt artikeln från Reuter tittar Pentagon idag på lösningar från dels Ericsson, dels Nokia. Ingenting är sålunda klart, även om intresset förstås är en indikation på ett visst intresse.
Däremot säger Pentagon tydligt att man inte är intresserade av att släppa in kinesiska Huawei.
- I takt med att USA fortsätter att skapa ett avstånd mellan sig och den kinesiska tillverkaren av telekommunikationsutrustning, Huawei Technologies, lägger Pentagon grunden för att använda teknik från rivaler som Nokia och Ericsson i sina 5G-utvecklingsplaner, sa Pentagons Ellen Lord på måndagen.

Klart är dock att det är en viss skillnad på att ”titta på” och slå till och lägga en order. Vad försvarsdepartementets sekreterare för försvarsförvärv och underhåll, Ellen Lord, säger är att man inte är helt säker på att man vill/ska ha en rakt igenom amerikansk leverantör:
– Jag är inte säker på att vi ska ha en totalamerikansk lösning, säger hon. Vi pratar med Ericsson, vi pratar rätt mycket med Nokia.

Omfattande amerikans installation
Hur detta ska tolkas återstår att se. Väger man orden i detta uttalande på guldvåg låter det måhända som att man trots allt pratar något mer med Nokia än med Ericsson. Det är svårt att avgöra gradskillnaderna på det knapphändiga uttalandet till Reuters.
Men desto klarare verkar det att man i grunden vill ha en omfattande amerikans installation.
Ellen Lord säger till Reuters reporter att USA parallellt självt lägger grunden för att utveckla sin egen teknik för att stödja 5G-baserad kommunikation, sade hon, som f ö är Pentagons huvudansvariga köpare när det gäller vapen.

”Huaweis-utrustning urholkar säkerheten”
Till hela den här 5G-diskussionen hör att USA jobbat och lobbat hårt på att stänga ute kinensiska Huawei. Den främsta oron är att Huaweis utrustningar och mjukvaror kan innehålla ”bakdörrar” som urholkar USAs säkerhet när det gäller kommunikation och cybersäkerjet. Här finns en oro för att utrustningen kan användas av den kinesiska regeringen för spionage.
Men även om man lyckats väl i lobbyarbetet gentemot den egna administrationennhar EU och EU-kommissionen ännu förhållit sig avvaktande. Man förväntas t o m ignorera amerikanska samtal kring temat att förbjuda Huawei Technologies.
Den kinesiska telekomspelaren har för övrigt i skarpa ordalag vänt sig mot alla påståenden om spioneri- eller säkerhetsbakdörrar i systemen. Man har t o m stämt den amerikanska regeringen i frågan.

Omfattande dialog om 5G med europeiska militära organisationer
I sitt uttalande till Reuters noterade Ellen Lord att diskussioner mellan USAs militär och motsvarande europeiska organisationer har gått bra när det gäller de framtida militära 5G-nätverken.
– På den militära sidan, säger hon, pågår det faktiskt en omfattande dialog om hur vägen framåt ska se ut, sade Lord. Vi har uppriktigt sagt sett att många av våra europeiska allierade lutar sig åt vårt håll för att arbeta med oss kring detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title