Annons

PI PLMx-konferensen: Svenska case i fokus, från NEVS och Eurostep till ESS och Alfa Laval

Utbudet när det gäller PLM-konferanser har vuxit stadigt de senaste åren. Ämnet är angeläget och den explosiva teknologiska utvecklingen understryker bara ytterligare behovet av informtion som kan förtydliga dels hur vägen framåt ser, dels hur man kan vässa den teknik man redan har baserat på hur andra gjort. En av dessa konferenser, som numera har ett antal år på nacken är PI PLMx, som anordnas av Marketkey. Efter att ha arrangerat den i Tyskland under ett flertal år valde man 2019 England och London.
Fyra företag med svensk anknytning fanns på plats och höll presentationer om PLM-projekt:
* NEVS med Frank Smith som berättade om resan från att vara Saab Automobile för att sedan bli NEVS med fokus på mobiltet. Lösningen man valt är de senaste årens kanske starkaste nykomling i toppskiktet: Aras PLM.
* Eurostep, utvecklaren av PLM-lösningar baserat på standards, var också på plats, tog upp BAE Systems och användningen av ShareAspace på det nya hangarfartyget Queen Elizabeth. Presentationen finns att se i form av en video – missa inte att klicka på videolänken nedan.
* ESS, European Spallation Source, är i och för sig ett europeiskt samarbetsprojekt, men den lokala förankringen, med den centrala anläggningen i Lund, ger projektet – som bygger sina PLM-installationer på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE - en stark svensk anknytning.
* Alfa Laval fanns också på agendan med en presentation kring bolagets OnePLM, varianthantering och verksamhet som bygger på Configure-To-Order.

Efter att ha arrangerat PI PLMx-konferensen i Tyskland under ett flertal år, valde man 2019 England och London. Ett smart drag, visade det sig, då deltagarantalet var högre än under de senaste åren. En geografisk flytt medför ju också att en konferens tillförs nytt syre i form av nya företag både som sponsorer men framförallt som deltagare.
Agendan är en mix av talare och man brukar lätta upp med några presentationer som är väldigt löst kopplade till PLM. Så var det även i år med en key-note från Jonathan Gupta, bergsbestigare på höga höjder, som berättade om den omfattande planerinng som måste ske när man under ett och samma år ska klara av all de högsta topparna i världen. Förutom planering är det självklart också en extrem prestation att bestiga bergen och hantera alla risker. Inte PLM men visst finns det gemenskap i behovet av planering och profesionellt genomförande. Med riskhantering.

Ett koncept för integration mellan PDM och ALM.
Första talaren dag 1 var David Sherburne från Carestream Health som förklarade deras väg mot en digital ekonomi. Han presenterade ett Quality Process Framework med ett övergripande koncept för integration mellan PDM/ALM transaktions-elen med ERP och CRM. Viktigt i detta ramverk är snabb återkoppling. Han tryckte på att digitaliseringen sker för att spara tid och vävde in musik från Pink Floyds Dark Side of the Moon på ett sätt som fick gamla Pink Floyd-vänner le. Låten var förstås TIME.
David citerade Harvey Mackay, en amerikansk affärsman och journalist;
Time is free, but it is priceless. You cannot own it, but you can use it. You can’t keep it, but you can spend it. Once you have lost it, you never can get it back.

Kai Johan Jiang, grundare och ordförande i Nevs tillkännagav nyligen att bolaget investerar i sportbilsutvecklaren Koenigsegg Automotive i Ängelholm. Bolagen ska etablera ett nytt partnerskap. Nevs köper 20 procent av Koenigsegg för 150 miljoner euro och tillsammans bildar de ett nytt utvecklingsföretag: ”Koenigsegg är ett attraktivt företag som utvecklar avancerade bilar med unik teknologi och kundbas. Att kunna utveckla vår investering i den svenska bilindustrin genom ett företag vi känner och har etablerade relationer med är ett viktigt steg för oss. Vi har både kompetenser och faciliteter som kommer stötta Koenigsegg i deras resa framåt, något vi ser väldigt mycket fram emot,” sa Kai Johan Jiang. När det gäller PLM-verktygen, alltså det industriella IT-stödet, jobbar Nevs och Koenigsegg i konkurrerande miljöer: Nevs jobbar med både Aras PLM och Siemens PLM-verktyg, Koenigsegg med Dassault-lösningar.

Resan från Saab Automobile till NEVS.
Fyra företag med svensk anknytning fanns på plats med presentationer om PLM-projekt.
Först ut var NEVS med Frank Smith som berättade om resan från att vara Saab Automobile för att sedan bli NEVS med fokus på mobiltet. Man jobbar bl a med Aras på PLM-sidan och Aras var också en av sponsorerna av PI PLMx. NEVS använder Aras för att hantera fordonskonfigurationer och varianter från konceptfas genom produktutveckling, tillverkning och service.
Under 2016 valde NEVS (National Electric Vehicle Sweden) Aras PLM som sin infrastruktur för PLM för att hantera fordonskonfigurationer och varianter under hela livscykeln. Bolaget har sedan dess utvecklat både innovativa elfordon och samtidigt omvandlat sina affärsprocesser. Man har idetta tagit vara på möjligheten att ompröva och utveckla verksamheten inom teknik och s a s börjat från ett blankt papper för konstruktion och utveckling av elfordonen.
Till resan hör för övrigt också att NEVS, nyligen tillkännagav att man investerar 150 miljoner euro, drygt 1,5 miljarder kronor i svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg. Detta ger NEVS ett 20-procentigt ägande i Koenigsegg.
Dessutom satsar bolaget ytterligare 150 miljoner dollar, ca 1,4 miljarder, i ett joint-venture-bolag tillsammans med Koenigsegg. Detta samriskbolag ska, enligt tidningen Affärsvärlden, tillföra modern teknik och utveckla nya el- och hybridbilar. Nevs kommer att äga 65 procent i det nya samriskbolaget, Koenigsegg resterande 35 procent.

Eurosteps ShareAspace-mjukvara hanterar brittiskt hangarfartyg.
När det gäller svenskaägda Eurosteps medverkan låg fokus alltså på användningen av ShareAspace på det nya hangarfartyget Queen Elizabeth.
Från Eurostep var det Håkan Kårdén som var med och introducerade huvudtalaren Roger Hobley från BAE Systems Maritime.
Eurosteps ShareAspace hanterar den tekniska informationen för hangarfartyget HMS Queen Elisabeth. Fartyget är det första av brittiska Royal Navys två nya hangarfartyg av Queen Elizabeth-klass. Och har sjötestats, godkänts och flygtestats under 2017 och 2018.
Eurostep har tillsammans med BAE Systems tagit fram ett tillvägagångssätt för att använda ett standardsbaserat samarbetsverktyg som klarar att behandla informationsvolymen och hantera dess komplexitet, samtidigt som den är lättillgänglig för användarna. ShareAspace ger kontroll över tillgångarna och kapabilitet att hantera alla förändringar som omgärdar ett långvarigt projekt som detta.
Presentationen finns att se i form av en video här – klicka på bildtexten nedan för att titta:

MISSA INTE VIDEON om hur den svenskutvecklade mjukvaran ShareAspace, från Eurostep, används på det nya hangarfartyget Queen Elisabeth.

Tidigare år har man kunnat stoltsera med välkända stora företag som användare av ShareAspace som varit med på PI och presenterat sina satsningar. Man har haft med sig Saab Kockums, Renault Cars, Volvo Cars, Volvo Truck och Siemens Energy. Tunga namn som i år kompletterades med BAE Systems och Queen Elizabeth-projektet.
PLM ERP News har tidigare berättat om detta minst sagt imponerade projekt och att lösningen realiseras av svenska Eurostep. Klicka på rubriken för att läsa, ”PLM: Eurosteps ShareAspace hanterar informationen på brittiskt hangarfartyg”.


European Spallation Source (ESS) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att skapa ett tvärvetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla, vilken kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop. Anläggningen kommer att vara placerad i Brunnshög i nordöstra delen av Lunds kommun. ESS kommer att skapa nya forskningsmöjligheter inom många olika områden såsom hälsa, miljö, energi, klimat, transport, teknik och läkemedel. Anläggningen kommer att bli ett nav i Europas infrastruktur för forskning och utveckling och innebär också en gigantisk internationell investering.

ESS och bygget av världens mest kraftfull protonaccelerator.
Vi var i ingressen inne på det gigantiska ESS-projektet, European Spallation Source, som beskrev ett minst sagt imponerande bygge med hjälp av Henrik Lindblad och Ola Nanzell. Dassault Systemes är en stor leverantör till ESS, men det finns många andra leverantörer, bland andra Infor, då projektet ESS innehåller så många delar.
ESS är en sameuropeisk storsatsning där PLM-utvecklaren Dassaults 3DX-plattformen har spelat en viktig roll. Man bygger en enorm acccelerator, men samtidigt handlar det också om en stor anläggning med en rad andra byggnader. ESS-acceleratorn erbjuder ett nytt och betydligt mera effektivt sätt att studera materials egenskaper och dynamik med hjälp av neutroner. Man skapar därmed nya möjligheter till innovation inom flera forskningsfält som exempelvis materialvetenskap, miljöforskning, medicinvetenskap, IT och transportvetenskap. Forskningsanläggningen består bland annat av världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator och 22 specialbyggda instrument – alltsammans anslutet till en avancerad laboratoriemiljö och en superdator. Anläggningen kommer att användas av tusentals olika forskare årligen under flera decennier.
DS’ industrilösning, ”Integrated Plant Engineering”, ger i detta tillgång till designverktyg och lösningar för samarbete och samordning av data i en sammanhållen miljö, som kopplar samman tusentals ingenjörer, designers och tillverkare över hela Europa.
ESS har arbetat tillsammans med Dassault sedan 2012 för att ta fram de funktioner och lösningar som projektet behöver. Med lösningen kan ESS samla ingenjörer från flera olika områden och enheter på en gemensam plattform, så att de alltid har tillgång till den senaste, dagsaktuella informationen. På så sätt kan man säkerställa att de agerar i enlighet med samtliga regler och krav i alla led i processen. Användarna kan samtidigt arbeta tillsammans för att optimera konstruktionen, trygga med att alla avgörande beslut fattats när alla haft enkel tillgång till rätt information.

Björn Wilhemsson, programdirektör för Alfa Lavals OnePLM, berättade om hur man skapar så mycket variation som möjligt i sitt erbjudande, parallellt med att man internt håller antalet varianter och delar på en hanterbar nivå.

Alfa Laval, PALMA och ett smart upplägg för Configure-to-Order.
Alfa Laval var sist ut av de svenska aktörerna och presentationen handlade om varianthantering och verksamhet som bygger på Configure-To-Order-upplägg (CTO). En del av detta är att alla varianter inte behöver finnas i detalj innan man säljer dem. Genom ett smart upplägg kan man minska slöseri genom att undvika att ta fram detaljer för sådant som inte säljs. Björn Wilhemsson, programdirektör för bolagets OnePLM, berättade om hur man skapar så mycket variation som möjligt i sitt erbjudande, parallellt med att man internt håller antalet varianter och delar på en hanterbar nivå. Han gick i sin presentation igenom strategin för att möta utmaningar kopplat till denna.
Övergripande handlade det om sex åtgärder för att styra varianthanteringen, från en modellstrategi/färdplan, via uppbyggnaden av en modulär produktarkitektur, till att styra och begränsa antalet varianter under den nya produktutvecklingsprocessen. Med CTO-verksamheten på plats kan man sedan addera orderbaserade- och automatiserade tillägg av förutbestämda varianter, följt av kontrollerat införande av ytterligare varianter och kontinuerlig analys av de sålda varianterna. Behovet av att tänka i moduler poängterades i presentationen. Modularkitekturen hos Alfa Laval hanteras av en kombination av en ”engineering configurator”, antingen i Tacton eller i PALMA och PLM-systemet Teamcenter. ”Engineering configurator” är en lösning där kan modulär data (ej artiklar) hanteras och kommuniceras till CPQ- (Configure, Price, Quote, ”konfigurationssystem”), och ERP-systemen. PALMA har utvecklats av Modular Management. Den har använts av Alfa Laval för att skapa den initiala modulära produktarkitekturen och dokumentera den i informationsmodellformat.

CIMdata: ”Allt för mycket data är inlåsta i proprietära system.”
Slutligen kan noteras att PI PLMx hade två välkända namn inom PLM på talarlistan – Peter Bilello, CIMdata och den uppskattade bloggaren, Jos Voskuil. Det är två bra talare som finns med på många konferenser, framförallt Peter Bilello. Det kan ibland vara svårt att se vad som är nytt, men i år kändes som att det extra energi och tyngd hos båda.
Med bilden ovan visade Peter Bilello vart de flesta företag är idag, avseende mognad att hantera information digitalt och skapa väreadderande processer. Det är mycket man måste få kontroll på bland annat säkerhet, standarder och interoperabilitet. ”Idag är dock,” menade han, ”alltför mycket data inlåst i proprietära format och det måste ändras för att man ska kunna bygga ett smart ekosystem.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title