Annons

PLM: Är Siemens nya lågkodplattform Mendix och Xcelerator en ”Aras PLM-killer”?

Xcelerator heter det senaste tillskottet i den rika digitala ”PLM-floran” från Siemens Digital Industries, som bolagets numera sammanslagna PLM- och automationsdivision heter. Det handlar om en integrerad portfölj av programvara, tjänster och en plattform för applikationsutveckling. Kärnan i uppställningen är Mendixmjukvaran, som Siemens köpte förra året. Trots att man visste vad man köpte och ville ha, har kapabiliteterna som hänger med denna lösning delvis överraskat Siemensledningen.
- Det är sant, säger Tony Hemmelgarn, chef för bolagets PLM-område, när vi träffar honom under bolagets press- och analytikerkonferens i New York under den gångna veckan. Mendix har ursprungligen använts inom banking och logistik för att koppla ihop ”programstackar” och bygga appar. Vad vi nu har visat är att grundkapabiliteterna kan dras ut till i stort sett vilken bransch som helst. Men det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken.
På sista raden, hävdar Siemensbasen, är detta mycket mer än bara en ”Aras PLM-killer”. Hur då? PLM&ERP News har tittat närmare på saken i dagens artikel; kvintessensen är att Aras framgångar har oroat Siemens en del. Med Mendixplattformen och Xcelerator kan man flytta upp "spelet" från försvarszonen till en kraftfull offensiv på motståndarnas (Aras) planhalva.

”Lågkod” – ett lite missvisande uttryck
Mendix brukar betecknas som en ”lågkodplattform”; ett uttryck som kan vara lite missvisande. ”Lågkod-epitetet” kan uppfattas som att det är en ”simpel” lösning som inte klarar komplexitet, medan det i själva verket är precis tvärtom. Komplexiteten ligger under ytan och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.

Poängen med denna faktiskt eminenta lösning är att den knyter ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning. Siemens CAD-flaggskepp NX, simuleringslösningen Simcenter, BOMar på PLM-plattformen Teamcenter eller tillverkningshanteringsupplägg från Tecnomatix (Siemens’ DM-lösning, Digital Manufacturing) är bara några exempel. Men det stannar inte där:
– Med Mendix kan man ta beslut som bygger på insikter från hela kedjan, säger Siemens’ Ray Kok, VP och CTO Cloud & Edge Services. Man kan monitorera, alerta, titta på 3D-assemblies, variantkonfigurationer, systemupplägg, utlösa prediktiva underhållsåtgärder, skapa arbetsflöden och plocka data från andra utvecklares mjukvaror som finns i produktionsapparaten.

– Med Mendix kan man ta beslut som bygger på insikter från hela kedjan, säger Siemens’ Ray Kok, VP och CTO Cloud & Edge Services.

Data från SAP, IBM Maximo och CATIA
Det behöver alltså inte ens vara Siemensprodukter i konfigurationen av ingående enheter. Mendix-plattformen kan via färdiga konnektorer och med ”out-of-the-box-upplägg” koppla även till andra utvecklares mjukvaror, t ex SAP på ERP-sidan, IBMs underhållsmjukvara Maximo på maintenanceområdet eller ANSYS på simuleringssidan, etc.
När det gäller t ex SAP, skapar man via ”drag’n’drop” en koppling direkt till den aktuella SAP-modulen. Eftersom kopplingen inte är en replikering av data, utan bygger på en kontinuerligt uppdaterad länk, blir de data som matas in till ”dashboarden” alltid de senaste och de mest aktuella.
Andra mjukvaror, som ofta finns med inom t ex automotive- och aerospace/defense-områdena, är Dassaults CAD-mjukvara CATIA. Även här kan man i sin dashboard skapa kopplingar och titta på 3D-modeller (i JT-formatet) av komponenter och assemblies.
Det finns sålunda ett stort antal färdiga konnektorer och den som vill addera kopplingar till programvaror som inte finns upplagda med färdiga konnektorer, kan ladda ner de APIer som utvecklaren tillhandahåller – ANSYS är ett exempel på detta.
Det är hur som helst Mendix som står för kärnkapabiliteterna i Xcelerator-portföljen.

En ”Aras PLM-killer”?
Tilll saken hör att det har sagts att Siemens’ köp av Mendix i långa stycken var ett svar på bolagets oro över Aras PLMs framgångar med sin variant av lågkodsplattform på cPDm-sidan (collaborative Product Definition management), Innovatorsviten.
Så kan det också vara; det är självklart oroande för den tyska PLM-jätten när stora Siemenskunder inom automotive eller aerospace börjat investera i mängder av säten av andra, adderande, cPDm-lösningar än Siemens PLM-svit Teamcenter, varav Aras Innovator varit den kanske mest framgångsrika. Vilka är skälen?
Så här är det: Det finns de som, inte utan orsak, klagat på PLM-branschens plattformsleverantörer:
”Komplexiteten är för stor, lösningarna för svåra att implementera, använda, driva och administrera,” är invändningar som inte är helt ovanliga.
Detta i kombination med att Aras utvecklat sin portfölj av lösningar till att täcka in allt större delar av PLM-området har skapat ett läge som kortsiktigt måhända inte varit mer än oroande för Siemens och andra större PLM-aktörer, men som på längre sikt hade kunnat bli vanskligt.
Om Xcelerate-portföljen och Mendix blir ett svar som räcker för att säkerställa Siemens position som leverantör av verktyg som knyter ihop hela kedjan, återstår att se. Klart är dock att Mendix och den tillhörande portföljen i sig blir en tuff motståndare, där Siemens flyttat fram sina offensiva positioner i byggandet av den digitala tråden till Aras ”hemmaplan” och försvarszon. De resurser Siemens kan ställa på fötter i detta blir en formidabel konkurrent till Aras PLM.
Man kan också förnimma en viss oro i Arasretoriken under de senaste månaderna. Man kan t ex notera att man för första gången i en av sina senaste pressreleaser kallade sin cPDm-lösning för, just det … ”lågkod-plattform”. Detta har inte synts till tidigare, varken i skriven eller talad form.

Något som idag får Siemensfolkets hjärtan att slå ännu lite snabbare är mjukvaran MindSphere. Men denna lösning spelar också en viktig roll när det gäller nya Bendix-plattformen. Så, vad handlar denna mjukvara om? Det är en öppen IoT-plattform och ett operativsystem, som sluter produktlivscykel-loopen: Data från produkten på fältet återmatas till innovationssystemet för att ytterligare vässa den, baserat på hur det fungerar i verkligheten. I kraft av att vara bolagets öppna IoT-operativsystem, är det också via denna som Mendix får tillgång till exempelvis PLC-, robot- och CNC-maskindata.

Siemens IoT-mjukvara MindSphere spelar en nyckelroll
Sedan Siemens köpte Mendix har man jobbat intensivt med att skapa den breda integration den nu försetts med när det gäller apputveckling, berättar Tony Hemmelgarn.
Mendix-plattformen innehåller bl a idag moln- och apptjänster för digitalt produktframtagningsarbete och IoT. I det senare fallet står det klart att Siemens MindSphere-mjukvara spelar en nyckelroll. I kraft av sin position som bolagets molnbaserade, öppna IoT-operativsystem, är det via denna koppling man via Mendix får tillgång till exempelvis PLC-, robot- och CNC-maskindata.
– Vi har en lång historia av att leverera innovation genom att ”lösa upp” gränserna mellan tekniska och operativa domäner och förena de virtuella och verkliga världarna, säger Hemmelgarn. Xcelerator fortsätter den traditionen och kombinerar vår programvara som sträcker sig från elektronisk designautomation genom produktlivscykelhantering med Mendix-plattformen och MindSphere för IoT.
Han konstaterar vidare att det som är unikt för Xcelerator är förmågan att bygga anpassade applikationer, som kan fånga feedback och prestanda och ”mata in” dessa insikter i allt från design till tillverkning.

Några skärmdumpar från Mendix.

Bygger en exakt digital tvilling
Man skulle kunna beskriva Mendix som ett paraply som kan läggas över hela IT-landskapet och även plocka fram data från maskinerna (OCP UA) på den operativa sidan från verkstadsgolvet.
– Vi har byggt marknadens bredaste och djupaste portfölj av programvara för elektronisk och mekanisk design, systemsimulering, tillverkning, drift och livscykelanalys, hävdar Siemens PLM-basen. Xcelerator samlar och integrerar den portföljen med inbäddade verktyg och databaser, som kopplar till befintlig informationsteknologi, driftsteknologi och tekniska miljöer. Detta möjliggör unika arbetsflöden som utnyttjar ett brett sortiment av vår teknik. CapitalT-programvaran, från Mentor, har inbäddats i NX-programvaran för att möjliggöra för experter att över de tekniska disciplinernas gränser skapa nya produkter i samarbete. Siemens Opcenter-lösning har integrerats med Valor-programvaran för att utöka den digitala tråden från design till tillverkning, vilket ger kontinuerlig kvalitetsförbättring och vi har dessutom nyligen integrerat flera valideringsverktyg för fordon för att skapa en autonom PAVE360 miljö för validering av en kretskortsdesign innan man går till tillverkning med den. Denna i alla avseenden öppna integration möjliggör snabb innovation och validering av produkter och operationer. Man kan i de här miljöerna bygga upp den mest exakta digitala tvillingen, som fusionerar modellbaserade simuleringar med testdata och analys av verklig prestanda.

Från PLM till MOM – en grundplattform för digitalisering
Xcelerator kan betraktas som en slags teknisk grundplattform för ett företags digitalisering av hela produktframtagningskedjan. Lösningen möjliggör kontinuerlig innovation när det gäller sånt som produktprestanda, produktutveckling, produktionsverksamhet och livscykelstöd.
Portföljen består av flera applikationer och lösningar för PLM (Product Lifecycle Management), EDA (Electronic Design Automation), ALM (Application Lifecycle Management), MOM (Manufacturing Operations Management), inbäddad mjukvara och IoT.
– Portföljen stöder automatisering av ett företag från översta våningen till butiksgolvet. Den orkestrerar informationsflödet mellan alla deltagare i Xcelerators ekosystem och skapar en spårbar digital tråd, säger Tony Hemmelgarn och konstaterar att, ”med tillägget av apptjänster för IoT som drivs av MindSphere, digital teknik och systemintegrationer kan Mendix-plattformen nu användas för att låsa upp ännu mer data från alla system och koppla den i två riktningar till applikationer och enheter.”

Han pekar framför allt ut möjligheterna att skapa personligt anpassade ”dashboards” som en styrka.
– Med förmågan att bygga appar som konsumerar och exponerar data från ett brett spektrum av IT-system och applikationer gör Xcelerator det möjligt för företag i alla storlekar och i vilken punkt som helst i leveranskedjan att transformera sina företag digitalt genom mjukvarulösningar som är personliga, anpassningsbara och stödja nya arbetssätt. Oavsett om organisationer kräver lokala lösningar, söker en blandning av molnkopplade lösningar eller vill arbeta exklusivt på molnet, hjälper Xcelerator till med att förverkliga den digitala framtiden i den takt och konfiguration som bäst passar dem bäst.

Oavsett om organisationer kräver lokala lösningar, söker en blandning av molnkopplade lösningar eller vill arbeta exklusivt på molnet, hjälper Xcelerator till med att förverkliga den digitala framtiden i den takt och konfiguration som bäst passar dem bäst, säger Tony Hemmelgarn.

”En stark uppsättning verktyg, men bilden är inte problemfri”
En av de mest intressanta sakerna med Siemens Digital Industries, som den sammanslagna PLM- och automationsdivisionen alltså heter, är inte hur långt fram man ligger visionärt. Det finns det flera som gör. Nej, poängen med den tyska IT- och automationsgiganten är snarare hur häpnadsväckande nära denna spetsiga vision ligger vad man kan leverera.
Ingen annan spelare på marknaden har en lika stark uppställning verktyg, lika effektivt kopplad sömlöshet mellan verktygen och lika rik digital programportfölj på produktutvecklings- och tillverkningssidan.
Industri 4.0 är kort sagt inte bara en avlägsen dröm i skenet av detta – det är en real möjlighet.
Men bilden är inte problemfri. Bolaget har varit duktigt på att ta fram och koppla ihop verktygen, men man har inte varit lika bra på att kommunicera helheten.
För att använda en bild: Man har varit bra på att beskriva de enskilda löven (programmen), på det rika Siemensträdet, mindre bra på att beskriva hur hela trädet ser ut.
Så, frågan är hur kan man skapa en sådan beskrivning?
Ett svar är förra veckans lansering av Mendix, lågkodplattformen som köptes 2018 och som nu fått en vital roll i Siemens digitala upplägg.
Blir den en ”Aras PLM-killer” – nja, det blir i alla fall en tuff nöt att knäcka. Även för andra konkurrenter som Dassault, PTC, SAP med flera.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title