Annons

PLM: Autodesk tillför nya kapabiliteter på Fusion 360-plattformen – men det kostar…

I oktober förra året genomförde PLM- och CAD-utvecklaren Autodesk en licensändring av sin moln-CAD-plattform Fusion 360. Då var Fusion 360 tillgängligt på två produktnivåer: Fusion 360 Standard, som kostade 310 dollar om året, och Fusion 360 Ultimate, som hade ytterligare funktioner och följdaktligen en högre prisnvå, 1 535 dollar om året.
För att göra funktionerna i Ultimate mer tillgängliga och prisvärda bytte Autodesk vid detta tillfälle till en enda version av Fusion 360, tillgänglig för 495 dollar om året.
Nu i augusti meddelade Autodesk hur framtidsplanerna för tilläggen i Fusion 360 ska se ut. Allmänt går detta ut på att släppa en serie specialiserade tillägg för att ge abonnenterna en ”à la carte-åtkomst” för den funktionalitet de behöver.
- Vi utvidgar vårt produkterbjudande för att ge tillgång till specialiserade verktyg eller verktyg som du kanske eller kanske inte behöver regelbundet, säger Sam Sattel, senior marknadsmanager på Autodesk. Vi ger med detta tillbaka möjligheten till kunden att lägga till eller utvidga sin verktygsarsenal när de vill.

Fusion 360 har alltid levererat ett stort antal funktioner. Användare har haft tillgång till verktyg för modellering, tillverkning, rendering, simulering, datahantering och mer, allt inom ramen för Fusion 360.

Tillgång till ytterligare verktygssatser
Vad man gör nu är sålunda att utöka verktygsarsenalen på Fusion 360. Sattel jämför planen med internettjänster som Hulu eller Amazon Prime, där kunderna kan välja vad de vill och endast betala för vad de behöver.
Medan kärnan i Fusion 360 inte kommer att ändras, kommer abonnenterna inom kort att få tillgång till ytterligare verktygssatser, som de kan använda flexibelt efter behov.
Det finns för närvarande bara en ”extension” – det gäller avancerad tillverkning – men Autodesk fortsätter nu att rulla ut mer när de går framåt med det nya upplägget.

Hur fungerar ett tillägg (”extension”)?
Så här fungerar det ur ett användarperspektiv: Låt säga att du är en Fusion ”360-prenumerant” och får in ett nytt projekt som kommer att kräva verktyg för 3D-printing av med metall. Verktyg för detta finns inte med i Fusion 360s ”kärnpaket”, men i det nya upplägget med specialverktyg finns precis vad du letar efter. I Fusion 360 klickar du då bara helt enkelt på det aktuella 3D-printingtillägget, anger hur länge du behöver det och betalar 125 molnkrediter (vilket motsvarar 125 dollar) per månad.
En finess i detta är att det inte behövs några installationer eller extensions som ska laddas ner – verktygen du behöver kommer att bli tillgängliga omedelbart.
I slutet av prenumerationsperioden, när du inte längre behöver de här verktygen, behöver du inte betala för dem längre. Man går per automatik tillbaka till den tidigare Fusion 360-prenumerationen.

En månad är kortaste tiden för en tilläggsprenumeration
För närvarande är den kortaste tiden som en användare kan prenumerera på en förlängning en månad. Sattel menar dock att denna debiteringsmodell inte över tid kommer att vara huggen i sten.
– Vid någon tidpunkt kommer vi att få fram oerhört sofistikerade mätverktyg som exakt talar om hur mycket man använt sig av specialtilläggen på mjukvaruplattformen. Oavsett om det är för en dag eller för bara någon minut, är målet att användare bara ska betala för exakt vad de behöver, varken mer ellert mindre.
Sattel noterar också att det kan finnas en risk för att Fusionplattformens användare oroar sig för att tilläggsfunktionerna kommer att ”kannibalisera” på den redan existerande funktionaliteten i Fusions kärnpaket och att man kommer att få betala extra för sånt som s a s redan finns. Men han slår direkt bort alla sådana farhågor:Det inte kommer att hända, säger han. Vi tar inte bort något från ”grundverktyget”, det finns redan en enorm mängd tillverknings-, CAM-, bangenererings- och postprocessorverktyg inom Fusion 360. Vi kommer aldrig att ta bort något av dessa funktioner för våra kommersiella användare. När vi nu lägger till en rad specialkapabiliteter behöver du inte betala för dem som en del av den kompletta sviten med verktyg. Du kan utöka eller lägga till när du vill göra det.

Ett arbetsflödesverktyg inom 3D-printing är en av flera ”extensions” som Autodesk erbjuder i och med sitt nya upplägg.

Det nya tillverkningstillägget i Fusion 360
Parallellt med att Autodesk släppte nyheten om flera Fusion 360-tillägg så släppte man också det första i raden av dessa tillägg (”extensions”): ”Manufacturing extension”. Denna utvidgning är en av katalysatorerna för hela upplägget överhuvudtaget. Målet är att ge mer avancerade tillverkningskapaciteter för användare av Fusion 360 än de som erbjuds i kärnprogrammet.
Ett exempel är en ny funktion som stöder för arbetsflöden för additiv tillverkning (3D-printing). Användare av tillägget kan välja utskriftsparametrar, orientera delar för utskrift, generera stöd och verktygsbanor och exportera filer till 3MF-format eller direkt för att välja AM-maskiner för pulverbäddmetall.

Vidare konstaterar Sanjay Thakore, affärsstrategichef för Fusion 360, att ett fokus i Manufacturing Extension är automatisering.
– Vi har koncentrerat oss på verktyg för att automatisera programmeringsprocessen, som kommer att hjälpa människor att programmera snabbare och spendera mindre tid i programvaran, säger han. En av funktionerna är borrautomation – känna igen hål och automatisera processen för håltillverkning – så att personer som programmerar delar med massor av hål kommer att kunna automatisera detta. Programvaran kommer att känna igen hål, välja verktyg och beställa operationer för snabbare cykeltider och för att påskynda processen som en programmerare vanligtvis skulle behöva spendera för att skapa en håltillverkningsprocess.

Programmera ytinspektioner
Men det finns mer: Tillverkningsextensionen gör det också möjligt att programmera ytinspektioner och skapa sondbanor för att verifiera att komponenter är i enlighet med specifikationerna. Dessutom har parallella- och konturverktygsbanor kombinerats till en enhetlig brant och grund verktygsbana, som används för bearbetning av grunda och branta områden av en del.
– Det är mycket, mycket enklare att själv välja en verktygsbana och ha detta över en parts geometri, förklarade Thakore. Brant och grunt kombinerar som sagt branta och grunda områden till en verktygsbana, som ger bättre ytbehandlingar, undviker startmärken, tar bort uddar, förlänger verktygslivslängden och kan möjliggöra vissa väggar och avstånd för att verkligen se till att de två områdena är komplementära.

Regelbundna uppdateringar
Precis som Fusion 360-plattformen i sig kommer tillverkningsförlängningen att få regelbundna uppdateringar och förbättringar.
– Det kommer inte bara att vara de funktioner jag har nämnt i denna artikel, säger Thakore. Vi kommer att lägga till mer och mer teknik både till kärnprodukten och till denna ”tillverkningsförlängning”. Så det kommer att bli en utvecklande strävan där människor får mer och mer värde ju mer de använder det.

Demokratiserar tekniken
Med Fusion 360-tilläggen hoppas Autodesk att öka tillgängligheten för sina CAD- och CAM-verktyg. Enligt Thakores syn på saken hjälper övergången till ”extensionskapabiliteter” kunder i alla storlekar att dra nytta av de verktyg som passar deras verksamhet.
– Vi försöker verkligen förnya vad vi gör och tillhandahålla teknik på ett sätt som demokratiserar det till människor, säger han. Så oavsett om du är på ett mindre företag eller på ett stort företag kan du få tillgång till tekniken.

Artikeln är skriven av Michael Alba på PLM&ERP News amerikanska systersajt, engineering.com

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title