Annons

PLM/AVANCERAD SIMULERING: Därför är TECHNIAs köp av brittisk-amerikanska CAE-bolaget Claytex en klok satsning

Till bakgrunden gällande dagens annonserade affär hör att Claytex har varit partners till Dassault Systèmes i över ett decennium. Programvarumässigt erbjuder man t ex hela serien av DYMOLA-produkter tillsammans med expertutbildning och support. Claytex har också ett långvarigt samarbete med TECHNIAs brittiska dotterbolag och anses vara framgångsrikt i att generera IP på grundval av sin goda kompetens. De bransch- och domänspecifika simuleringsbiblioteken, relaterade till Dymola, marknadsförs och säljs som Claytex-produkter av både Dassault Systèmes och Claytex.
Allmänt om Claytex kan vidare lyftas fram att bolaget är en ingenjörskonsult och leverantör av simuleringsverktyg. Man är specialiserade på systemteknik och levererar lösningar och tjänster till kunder inom flera branscher. Claytex har ett antal kunder inom motorsport i Formel 1, NASCAR och IndyCar, som tävlar med hjälp av lösningar utvecklade av denna brittisk-amerikanska CAE-spelare.

HUR SKA FÖRVÄRVET VÄRDERAS?
Som noterades i ingressen är fonden att simulerings & analys-marknaden växer stadigt och kan anses ha mycket goda framtidsutsikter. Totalt står idag, enligt CIMdata, CAE-investeringarna i bara simulerings- & analysmjukvaror för ca 14 procent av de totala PLM-satsningarna – sifforna gäller för 2021. Det är mer än vad som t ex satsas på både cPDm (collaborative Product Definition management, ”PDM”) och MCAD-mjukvara.
I realiteten är det bara EDA-verktygen som har en större andel av kakan bland sub-PLM-verktygen (Electronic Design Automation) med 21 procent av PLM-totalen, vilket i sig också är en spegling av att produktutvecklingsarbetet alltmer innehåller växande portioner elektronik och f ö också mjukvara.
Det finns därmed vid sidan av de rent tekniska fördelarna med sånt som funktionstester, valideringar och annat, tung finansiell och affärsmässig logik bakom satsningar på just dessa områden, där alltså simulering & analys är en av ”huvudrollsinnehavarna” på designsidan.
Här ska nämnas att simulering också kommer att ha en potentiell tillväxtmarknad både på tillverkningssidan och med de tillverkade produkterna i slutkundernas händer. Tänk exempelvis bara på lösningar för att optimera pumpflöden eller hantering av autonoma fordon. Det finns förstås massor av andra exempel, men konklusionen landar i lysande framtidsutsikter för dels CAE-mjukvaror och dels tjänstekompetens.

Sammanfattningsvis och i skenet av marknadsbakgrunden ovan stärker och utökar köpet av Claytex TECHNIAs erbjudande som en global leverantör av premiumsimulerings-mjukvara, tjänster, utbildning och support genom TECHNIA Simulation Center of Excellence.
Dessutom, som man noterar i det egna pressmaterialet, ”stärker det bolagets förmåga att utföra simulering av autonoma fordon baserat på Claytex egna mjukvaruprodukter i kombination med 3DEXPERIENCE DYMOLA och rFpro-plattformarna.”

EN AV CLAYTEX’ SPECIALITETER. I den av bolaget använda Dymola-lösningen är modellspråket Modelica det som utnyttjas för att definiera modeller. Detta innebär att man är fri att skapa sina egna modellbibliotek eller utöka från de befintliga Modelica-biblioteken för att påskynda utvecklingstider, minska underhållsinsatser och förbättra nivån på återanvändning över projekt. En portfölj av bibliotek med flera domäner som täcker domänerna mekaniska, elektriska, kontroll-, termiska, pneumatiska, hydrauliska, drivlinor, termodynamik, fordonsdynamik och luftkonditioneringsdomäner kan kopplas samman för att bilda en enda komplett modell av systemet. Dymola används av företag som är verksamma inom många branscher, inklusive fordon, flyg, arkitektur, motorsport, energi och högteknologi, vilket är spot on vad som gäller för Claytex. Dymola stöder FMI-standarden för import och export av modeller. Den stöder vidare FMI 1.0 och 2.0 för både modellbyte och samsimulering. Dessutom stöder Dymola realtidssimulering på ett brett utbud av HiL-plattformar (Hardware-in-the-Loop). En HiL-simulering, är en teknik som används vid utveckling och test av komplexa inbyggda realtidssystem. Till exempel kan en HIL-simuleringsplattform för utveckling av låsningsfria bromssystem för fordon ha matematiska representationer för vart och ett av följande delsystem i anläggningssimuleringen:
• Fordonsdynamik, såsom fjädring, hjul, däck, roll, pitch och yaw;
• Dynamik hos bromssystemets hydrauliska komponenter;
• Vägegenskaper

GODA KAPABILITETER KRING SIMULERING OCH DIGITALA TVILLINGAR
Magnus Falkman, TECHNIA-basen, pekade inledningsvis värdet av Claytex-teamets kapabiliteter kring simulering och digital tvillingteknologi, han tillägger:
– Teamet är vidare mycket innovativa och har framgångsrikt paketerat sin kunskap i en mjukvarusvit för olika branscher och domäner som nu kan göra nytta i vårt globala team och öka vår tekniska räckvidd.
Han kopplar vidare detta till att en av digitaliseringens viktigaste effekter är att produktdesign i allmänhet bygger på digital design. 3D-modeller av produkter som utvecklas är idag legio och för att dessa digitala prototyper ska kunna testas, valideras, köras mot regelefterlevnadsverk och optimeras är simuleringsverktygen helt nödvändiga.

Det är förstås inte heller så dumt att båda företagen är Dassault Systemes-anknutna, som partners, och därmed så att säga har samma ”programatiska” och företagskulturella bakgrund, något som Claytexs CEO, Mike Dempsey, särskilt framhåller:
– Visst, vi har en lång relation med både TECHNIA och Dassault Systèmes. Vår teknik och kunskap inom avancerad simulering kommer nu att vara tillgänglig för de globala marknaderna och som en del av ett börsnoterat bolag får vi stabilitet och kapacitet för ytterligare investeringar i vårt team, teknologi och tillväxt, säger han och tillägger:
– Vi delar också en passion för innovation med TECHNIA, som hjälper våra kunder att skapa bättre presterande och mer hållbara produkter med hjälp av avancerad simulering.

DASSAULTS EURONORTH-CHEF ÄR NÖJD MED SAMMANSLAGNINGEN
En annan som är nöjd med utvecklingen är Dassaults chef för EuroNorth-divisionen, John Kitchingman:
– Jag är glad över att se både TECHNIA och Claytex Services tillväxtambitioner och att båda dessa strategiska partners till Dassault Systèmes går samman. Tillsammans kommer detta att stärka deras förmåga och engagemang för den virtuella tvillingmarknadsmöjligheten, och på så sätt stödja och innovera med våra kunder mycket väl.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title