Annons

”PLM-samverkan för mindre bolag,” med Eurosteps ShareAspace i molnet

Hur komplicerat behöver steget till PLM i molnet vara för mindre eller mellanstora företag?
”Enklare än man tror,” menar svenska PLM-utvecklaren Eurostep som har funderat och agerat på saken och nu i slutet av oktober släpper en intressant lösning i Microsofts Azure-moln; klippt och skuren för samverkan mellan SME-företag (små- och medelstora).
- Vi har helt enkelt anpassat vår PLM-hubmjukvara, ShareAspace, för ändamålet. Resultatet är en plattform som är enkel att komma igång med och använda, med väldigt lite tidsåtgång i allt från försäljning till implementation och drift. Man kan vara uppe och köra inom en kvart och med rätt förutsättningar behöver man inte köpa någon hjälp alls för att komma igång. Med lösningen får man en molnplattform som täcker samarbetsprocessen mellan konstruktion och tillverkning med externa partners – Build to Print - och allt blir enkelt, tydligt, säkert och spårbart, säger Eurosteps chef för produktenheten, Magnus Färneland.

Det ska direkt konstateras att Eurostep länge varit känt för sitt engagemang och sina lösningar när det gäller samverkan kring produktdata, byggt på standarder (STEP och IFC) inom ramen för PLM. Man har byggt upp en hub, en ”utbytesplattform” – ShareAspace heter lösningen – som använts av en rad större företag och försvarsorganisationer. Volvo, Scania, BAE Systems, Saab, Siemens, Renault, Airbus, EGIS och försvarsorganisationer i Sverige, Frankrike och Storbritannien är bara några exempel. Dessa stora organisationer har i flera fall bjudit in mindre företag till samarbete via ShareAspace men det har varit på initiativ av en större aktör. Plattformen har använts över en produkts hela livscykel, inom kravarbete och model based systems engineering, som en del i produktutvecklings- och tillverkningsarbetet, liksom under senare faser i produkternas livcyklar, som underhåll och service.

Förenklar för att täcka in basbehoven
Detta står som en slags stämpel på användbarhet i alla tänkbara sammanhang, men med betoning på större organisationers behov. Vad man gör nu genom sin nya ”ShareAspace Cloud for Design to Manufacturing” är att förenkla för att täcka in basbehoven hos små- och medelstora företag. – Vår specialitet är samarbetsprocesserna över hela produktlivcykeln, säger Färneland. Nu har vi haft enkelhet och därmed också kostnad för SME-bolagen för ögonen och utvecklat en lösning som konkurerar med email och Dropbox, men alltså anpassat till PLM- och PDM-samarbete där ändringshantering, spårbarhet och säkerhet är viktigt.

En enkät som Eurostep har kört tillsammans med PLM ERP-news framkommer att det finns ett stort behov av att hitta något som är enklare än de stora PLM-systemen men samtidigt mer PLM än vad email, Dropbox och Sharepoint är. De svar från SME som toppar i enkäten visar att det finns problem med samverkan och bland dessa finns ”klassiker” som att ”Jag vet inte om min data tagits emot” och ”Jag vet inte om vi jobbar med rätt data”.

Kapabla lösningar även utanför storbolagens domäner
PLM-området har varit långsamt på att ta till sig molnet, detta har bland annat nyligen konstaterats av Marc Halpern från Gartner. Det har sina orsaker men just kring samverkan så är det uppenbart med en lösning som inte finns on-prem, data ska ändå lämna företaget. CRM-sidan (”kundhanteringslösningar”) har varit betydligt snabbare på att nå ut med molnbaserade lösningar. Det är hög tid att även PLM-området får möjligheten att utnyttja molnet som plattform.

Eurosteps produktchef konstaterar att man med sitt molnerbjudande vill komplettera de nuvarande framgångsrika affärerna med storbolagen med vad SME behöver och kan ta till sig. En molntjänst att hyra till ett överkomligt pris, som tillför viktiga funktioner på ett enkelt sätt, som även mindre bolag har råd med.
– Så är det. Varför skulle inte SME-bolagen kunna ha tillgång till ett samverkansverktyg som förbättrar deras kommunikativa kapacitet högst väsentligt? De jobbar ju också i nätverk med partners, underleverantörer och kunder. Och som dessutom i alla led innebär dels sparade ledtider och ökad kvalitet när det gäller att kommunicera rätt produktdata vid rätt tidpunkt. I detta passar en molnlösning perfekt om man inte har de resurser som krävs i sin egen infrastruktur. Vi står för denna i Microsoft Azure-molnet, säger Färneland. På det sättet är verkligen ”Molnplattformen” överlägsen som tekniklösning. Med Azure öppnar sig ju också möjligheter ttill mängder av kringstjänster från Microsoft.

Exempel på gränssnitt i ShareAspace Cloud.

FYRA HÖRNPELARE i ShareAspace Cloud
Så, vad får man med Eurosteps ShareAspace Cloud?
Magnus Färneland pekar ut fyra hörnpelare i upplägget kring lösningen: Säker samverkan (”Secure collaboration”), konfigurabilitet (”Configurable”), enkelt att koma igång med (”Easy to start”) och kontrollerad datadelning (Controlled sharing”). Precis vad som många SME-företag idag inte alltid har tillgång till, men som skulle effektivisera datakommunikationen med alla sorters partners i produktframtagningsarbetet. Även gentemot de större bolagen, när dessa är uppdragsgivare, säger Eurosteps marknadschef, Håkan Kårdén, och pekar specifikt ut det här bitarna:
* En plattform där du enkelt kan kontrollera och hantera din leveranskedja.
* En lösning där du säkert delar och organiserar dina produktdata med flera leverantörer och partners.
* Effektiv hantering av förändringar som påverkar alla eller vissa leverantörer och rapporter som visar vad som ändrats
* En lösning för leveranser av strukturerade data i Bill-of-Materials (BOMar) som hjälper många, bland annat inköpare

”Förändrar spelplanen”
– Jag vågar påstå att vi med ShareAspace Cloud för design till tillverkning blir något av en ”gamechanger”. Det här är enkelt, funktionellt och lätt att komma igång med och vår ”no/low touch-approach” – alltså att man inte behöver något särskilt på plats för att komma igång mer än en nätkopplad dator – har vi skapat en molntjänst som är lätt att skala och som i stort sett omedelbart blir lönsam.
Kårdén menar att denna molntjänst kobinerar det bästa från e-mail, Dropbox, FTP och de större PLM-systemlösningarna. Men medan t ex Dropbox och e-mail är mer av s a s personliga verktyg och de större PLM/PDM-systemen är komplexa att lägga upp och administera, är ShareAspace Cloud mer ett lättimplementerat samarbetsverktyg för delning och kommunikation av data mellan företag och mellan ingenjörer inom konstruktion och tillverkningplanering.
– Du sätter upp ett ”workspace” och organiserar enkelt ett ”paket” med previews, dokumentsökning, händelsehistorik (”vad kom vi egentligen överens om?”), kvittensfunktion, rapporteringsdokumentation, etc inkluderat. Man löser de där sakerna som många gånger bidrar till kostsamma misstag och felleveranser: rätt data, i rätt version, i tid och till rätt person.

Hur bra är lösningen?
Den 22 oktober äger lanseringen av ShareAspace Cloud rum med ett webinar som körs tillsammans med CIMdata.
Men man har redan haft mycket dialog med möjliga användare, bl a hos svenska utrvecklaren av robotar för poolrengöring, Weda; ett case som vi ska titta närmare på i en kommande artikel och som är ett bra exempel på att Eurostep nu också når små företag.

Man har även haft dialog med PLM-analytikern CIMdata, som har tittat på lösningen.
”Eurostep har gjort ett engagerat arbete inom communityn för produktdata och har utnyttjat denna kunskap för att utforma sitt framgångsrika ShareAspace-erbjudande, som stöder delning och samarbete av produktdata i några av världens mest komplexa leveranskedjor. Med sin nya ShareAspace Cloud for Manufacturing tar de infrastruktur för stora bolag till mellannivån på företagssidan och fokuserar på globala leveranskedjor. Detta nya molnbjudande möjliggör säkert samarbete i värdekedjan med ett enkelt att ’lära-och-använda-gränssnitt’. Detta kommer att vara ett stort steg uppåt från e-postmeddelanden, Excel-filer till nätverksenheter som stöder produktutveckling och tillverkning i förvånansvärt stora företag,” konstaterar Stan Przybylinsky, VP på CIMdata.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title