Annons

PLM/CAM: Avmattning i Kina får Hexagon att dra ner med 700

En svagare utveckling än förväntat i Kina under juni månad har fått svenska Hexagon att dra i handbromsen. Bolaget som utvecklar lösningar inom PLM, CAM och metrologi har av detta skäl annonserat en neddragning av den globala arbetsstyrkan med 700 personer.

Huvudskälet till avmattningen har varit effekten av ökad geopolitisk osäkerhet på global handel, särskilt inom elektronikindustrin i divisionen Manufacturing Intelligence i Kina. Efterfrågan på övriga marknader och divisioner har varit i stort sett i linje med vad som tidigare har kommunicerats, konstaterar bolaget i en vinstvarning.

Proaktiva omstruktureringsåtgärder
Preliminär rapportering visar en omsättning på cirka 975 miljoner euro under andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en organisk tillväxt på -1 procent för koncernen och organisk tillväxt på 3 procent för GES och -5 procent för IES. EBIT1 (rörelseresultat exklusive engångsposter) för koncernen beräknas bli cirka 237 miljoner euro (kv2 2018: 228 miljoner euro).

Hexagon har tagit proaktiva omstruktureringsåtgärder för att säkerställa att bolaget är kvar på rätt spår för att möta sina 2021 finansiella mål. Totalt har Hexagon tagit en engångsavgift på 44 miljoner euro under andra kvartalet 2019 för att minska sin globala arbetskraft med cirka 700 anställda, vilket förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar på 51 miljoner euro i slutet av 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title